Recenzje i historie o hotelach Turcja

Historie turystyczne o Turcja dodaj historię
Odkrywanie Stambułu
Jak wiadomo, o sukcesie w każ dym biznesie decydują dwie gł ó wne cechy. Po pierwsze, ile udał o Ci się osią gną ć wyznaczone sobie cele, a po drugie, ile Cię to kosztował o, oczywiś cie pod każ dym wzglę dem, nie tylko finansowo.
 •  6 miesięcy wstecz
Gulbit turecki
Gulbit - tradycyjne tureckie uroczystoś ci zwią zane z guletami (stą d nazwa) wzdł uż tureckiego wybrzeż a Morza Egejskiego. Odbywają się co tydzień , od maja do paź dziernika, zgodnie z programem „all inclusive”.
 •  1 rok wstecz
Długa droga do Turcji
Jak dostaliś my się do Turcji z Ukrainy w czasie wojny. Od razu znoszę pytania moralne i etyczne typu jak moż na odpoczą ć w czasie wojny, poza zakresem opowieś ci, jestem patriotą , oddał em swó j dł ug w ojczyź nie, pomagam wojsku, je"...
 •  2 roku wstecz
Stambuł! Jak pysznie w tym słowie!
Chł opcy i dziewczę ta, a takż e ich rodzice! Mam tutaj kilka sł ó w na temat Stambuł u i chcę się nimi z wami podzielić . No to po pierwsze jest tam i ż eby się do niego dostać , no jak dwa palce.
 •  2 roku wstecz
Megatour: Stambuł i Kapadocja
Na począ tku paź dziernika miał em szczę ś cie wybrać się na mega wycieczkę po Stambule i Kapadocji. Wybó r był niemal przypadkowy, a oczekiwania niejasne.
 •  2 roku wstecz
O hotelu Kaya Belek, wiosce Kadriye i okolicach
Za każ dym razem obiecuję sobie, ż e na nastę pne wakacje na pewno nie wybiorę hotelu na wakacje na plaż y z pasją i skrupulatnoś cią godną lepszej aplikacji.
 •  2 roku wstecz
Ozdere to jedna z wielu miejscowości wypoczynkowych w Turcji
Ta notatka nie udaje peł nej opowieś ci o miejscowoś ci wypoczynkowej Ozdere. Tekst jest raczej kontynuacją recenzji hotelu Aria Claros Beach & Spa Resort 5*, opisem najbliż szego hotelu dla tych turystó w, któ rzy nagle zostali sprowadzeni do wskazanej komfortowe...
 •  2 roku wstecz
Złe wrażenia z lotu TUI do Turcji
Staraj się mniej komunikować z TUI 1. Zostaniecie powitani przez przewodnika i zabrani do innego hotelu w naszym przypadku, zostali zabrani do hotelu Fun and Sun Hane Sun, podobno 5 gwiazdek, choć daleko mu do 4, po prostu postawiono nas przed faktem już w transfer z lotniska.
 •  3 roku wstecz
Strona gospodarza zignorowała turystów.
Piszę z hotelu Puding Marina, ANatalia, Turcja, Stare Miasto. Przylot do Antalyi 03.09. 21. Hotel na starym mieś cie. Wysiedliś my z samolotu, gospodarz #TUI (za voucherem).
 •  3 roku wstecz
Niekończąca się turecka podróż. Cesme, Alacati i powrót do Kusadasi
Cesme Czę ś ć.1. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Bodrum Czę ś ć.2. Niekoń czą ca się turecka podró ż .
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »