Recenzje i historie o hotelach Antalya

Historie turystyczne o Antalya dodaj historię
Dobry hotel, ale są pewne wady
Dobry hotel apartamentowy, ale są pewne wady Na plus: mił a, pomocna obsł uga, gł ó wna gospodyni mó wi po rosyjsku, jest dostę pna pod telefonem, moż na powiedzieć , cał ą dobę .
 •  8 miesięcy wstecz
Straszny hotel
1. zł a restauracja, jedna fasola i podroby, zatruty makaronem (5 dni w ł ó ż ku) 2. Mnó stwo kotó w biegają cych po okolicy, wię c koty robią wszę dzie kupy i ś mierdzą ze wszystkich zaką tkó w!
 •  8 miesięcy wstecz
Dobry hotel
Plusy: Hotel jest nowy, wszystko dział a, wszę dzie jest czysto, sprzą tanie jest dobre, ale co drugi dzień po wcześ niejszym uzgodnieniu. Herbata przez cał y dzień w recepcji jest bezpł atna, personel jest przyjazny, moż na zamó wić pranie (do ...
 •  8 miesięcy wstecz
Świetny wybór hotelu w okolicy Lara w pobliżu lotniska w Antalyi!
1. Lokalizacja. 15 minut jazdy od lotniska i jesteś w hotelu; 1. linia: morze jest w pobliż u, nie ma przejś ć podziemnych ani zauł kó w. Obudowa (pojedyncza)-basen-morze.
 •  10 miesięcy wstecz
Hotel dla osób, które nie lubią być przywiązane do all inclusive
Miał em wspaniał y pobyt w aparthotelu Duran i chciał bym podzielić się moim doś wiadczeniem. Pobyt był bardzo wygodny i wygodny. Szczegó lnie mił o był o mi komunikować się z rosyjskoję zycznym personelem, któ ry był zawsze ...
 •  10 miesięcy wstecz
Wygodny i przytulny hotel nad brzegiem morza nie za wszystkie pieniądze świata
Był em zachwycony moim pobytem w apart-hotelu Duran! Lokalizacja jest po prostu cudowna, podobał y mi się malownicze widoki na nabrzeż e Konyalti, któ re jest dosł ownie rzut beretem od hotelu.
 •  10 miesięcy wstecz
Hotel, do którego chce się wracać!
Jestem doś wiadczonym podró ż nikiem : ) Był em w ró ż nych krajach iw ró ż nych hotelach. Czasem wychodzą c z fajnego pię ciogwiazdkowego hotelu zrozumiał am, ż e już tu nie wró cę ….
 •  10 miesięcy wstecz
polecam hotel
Wybrał em hotel ze zdję ć - wyglą dał romantycznie i schludnie. Oczekiwania był y uzasadnione: dobra architektura, hotel nie jest gigantyczny, kameralny; przyjazny personel, a dla tych, któ rzy nie są przyjaź ni w innych ję zykach, zawsze jest kierow...
 •  1 rok wstecz
przyzwoity hotelik
Był em w tym hotelu po raz pierwszy, wybierają c myś l, czy iś ć , czy nie. Chcę powiedzieć , ż e hotel jest cał kiem dobry. Pokoje są bardzo dobre, podobał o mi się .
 •  1 rok wstecz
Rozdrażnienie... zepsute sny
NIEKOMFORTOWE SNY. . OGŁ OSZENIE.. To nie jest mó j pierwszy raz w Turcji i mam doś wiadczenie w podró ż owaniu (Egipt 4p, Cypr, Grecja, Tunezja, Hiszpania, Dominikana, Wietnam, Niemcy, Finlandia, Biał oruś itp.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Antalya