Recenzje i historie o hotelach Antalya

Historie turystyczne o Antalya dodaj historię
Jedynym pozytywem jest lokalizacja i przyjazny personel.
Nie zbliż aj się do numeru 101! prawdopodobnie był a to kiedyś studnia kanalizacyjna, smró d nie do bó lu gł owy nawet przy otwartym oknie, w ogó le nie ma izolacji akustycznej, wszystkie odgł osy są podwó jnie sł yszalne.
 •  Przedwczoraj
kraść
Ukradli sto dolaró w z portfela, któ ry zostawił em w walizce. W sobotę . Z oczekiwaniem, ż e w niedzielę wyjadę i nie bę dzie czasu, ż eby to rozgryź ć .
 •  3 miesięcy wstecz
Obrzydliwy hotel?
Byliś my z dzieckiem w paź dzierniku 2022 roku, od dobrego to zadbany duż y teren oraz klub dla dzieci i plac zabaw. Wszystko! Stwierdzono, ż e hotel ma 5 gwiazdek .
 •  3 miesięcy wstecz
Święta w Turcji
Wybraliś my ten hotel na podstawie silnej rekomendacji biura podró ż y, a takż e licznych entuzjastycznych recenzji goś ci. Niestety nie byliś my zadowoleni.
 •  5 miesięcy wstecz
straszny!!!
Po pierwsze, Internet cią gle znikał , na pytanie „dlaczego” pracownicy recepcji cią gle powtarzali, ż e widzą to po raz pierwszy, poł ą czyli się z Internetem, któ ry regularnie znikał dokł adnie po 15 minutach !
 •  6 miesięcy wstecz
Kasyno z rykiem silnika samolotu
Jeś li jesteś fanem otoczenia kasyn i lubisz hał as silnikó w lotniczych, to jesteś tutaj! W wystroju hotelu jest duż o zł ota i luster, nie ma duż o zł oceń i luster!
 •  6 miesięcy wstecz
Wracam do tego hotelu 2 razy))
Wielkie podzię kowania dla Buse, któ ry zał atwił nas podczas tej wizyty)) wysł uchał moich ż yczeń i ulokował się w pokoju zgodnie z nimi)) Buse - jesteś w moim sercu)) powodzenia)) Po raz pierwszy zetkną ł em się z nietypow...
 •  5 miesięcy wstecz
pensjonat dla tranzytowych pracowników gościnnych i tureckiego bydła z outbacku
Kto wyszukuje w Google najnowsze recenzje rodziny Palmet? Chodź tu, opowiem Ci wszystko : ) Hotel ma potencjał , ale wszystko jest brudne, na wpó ł opuszczone, personel nie jest przeszkolony.
 •  8 miesięcy wstecz
Świetny hotel dla młodych ludzi z dziećmi lub bez?
Majestatyczny budynek hotelu jest niesamowity! Myś lał em, ż e jedziemy do warsztatu jakiejś fabryki albo na lotnisko, ale na pewno nie do hotelu. Ale po kilku dniach zdał em sobie sprawę , jak dobrze tu wszystko został o przemyś lane, znalazł em swoje ul...
 •  1 rok wstecz
Dla miłośników złoceń i przytulnego terenu
Kró lewskie wnę trza, wszystko w naturalnym marmurze, dywany, lustra, zł ocenia, ż yrandole, forniry. . . Ale to wszystko ma już.20-30 lat! Jest retuszowany, olejowany, naprawiany, myty.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Antalya