Recenzje i historie o hotelach Kemer

Historie turystyczne o Kemer dodaj historię
Obrzydliwy hotel
Nie podobał mi się hotel! pokó j jest brudny, ł ó ż ko nieprzyjemnie pachnie, kazali się przebrać , nic nie zmieniali, po prostu przyjechali, zatankowali i tyle Obsł uga na bardzo niskim poziomie.
 •  2 tygodnie wstecz
Żałowaliśmy pobytu w tym hotelu!
Jeś li chcesz rozpoczą ć wakacje w brudnym miejscu, w któ rym NIE STRZEGAJ i nie zamierzasz oglą dać , ten hotel jest dla Ciebie. Gorzej niż ten hotel, moja ż ona i ja nigdy nie mieliś my!
 •  4 tygodnie wstecz
Brudny hotel, okropne miejsce!
Mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w tym hotelu przez 2 dni i ż ał owaliś my tego milion razy! -Ś niadanie na podł odze z talerza (nie ma ludzi i oszczę dnoś ci) - Izolacja akustyczna, jak w hostelu!
 •  4 tygodnie wstecz
Nie zepsuj swoich wakacji
Opinie o tym hotelu są bardzo przesadzone. Widzę , ż e nie tylko my mamy do czynienia z tym problemem pod koniec sezonu. Moż e był o dobrze, kiedy otwierał o się ze starych dobrych recenzji, jest bufet, duż o ludzi, ale teraz go nie ma!
 •  3 tygodnie wstecz
Straszne spa
Spa zepsuł o cał e wakacje. Hotel jest jak burdel, spa to prostytucja pokrywana przez hotel. Administrator uzdrowiska Olesya jest Rosjaninem mieszkają cym w Turcji.
 •  4 tygodnie wstecz
Hotelowy pokój budżetowy czyste jedzenie monotonne?
Hotel nie jest duż y, ale przytulny. Pokoje są czyste, ale trzeba poprosić o sprzą tanie. Personel na temat nastroju ję zykó w nie zna tylko najważ niejszych.
 •  1 miesiąc wstecz
Hotel nielojalny wobec klientów
Jesteś my rodziną z 2 dzieci w wieku 6 i 1. Zacznę od razu od transferu z lotniska do hotelu bez przystankó w 1 godzina 40 minut, to bardzo dł ugo po locie z dzieć mi.
 •  2 miesięcy wstecz
Najlepsze wakacje.
Patrzę na ten hotel od dł uż szego czasu. Byliś my blisko Marco Polo, Pirató w, Boran Mare, klubu Gypsophila, ale Emelda jest najlepsza. Terytorium jest super, plaż a, jedzenie, personel, kawiarnie na terenie za 5.
 •  1 miesiąc wstecz
Hotel jest super!!! Dla młodzieży - ogień!
Od dawna chciał em zatrzymać się w tym hotelu i byliś my bardzo zadowoleni! Ś wietny hotel, ś wietny pokó j, wspaniał y widok! Palmy, centrum Kemeru, gó ry w oddali, dyskoteka, pod któ rą zaczę li tań czyć nawet nie wychodzą ...
 •  3 tygodnie wstecz
Doskonały hotel?
W hotelu wszystko jest w porzą dku, lokalizacja w 1 linii od morza, wygodne wejś cie do morza, pię kne, czyste terytorium, doskonał y personel w hotelu, czyste pokoje, doskonał e jedzenie, animacja w najlepszym wydaniu.
 •  1 miesiąc wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Kemer