Recenzje i historie o hotelach Bodrum

Historie turystyczne o Bodrum dodaj historię
Dobry niedrogi hotel za te pieniądze
Lokalizacja hotelu jest doskonał a, personel bardzo się stara, internet jest tylko w holu, ale nawet nam się podobał , nie ma ró ż norodnoś ci jedzenia, ale jedzenie jest ś wież e i smaczne, sprzą tanie jest ś rednie, pokó j jest mał y...
 •  9 miesięcy wstecz
Dobry 3 gwiazdkowy hotel
Po przeczytaniu negatywnych recenzji, po wizycie w tym hotelu, ponieważ bilety był y już kupione, był em nastawiony na gorsze, ale potem moje wraż enie się zmienił o.
 •  9 miesięcy wstecz
Ogólnie hotel jest dobry, jeśli znasz niuanse
+ duż e terytorium; Wydawane rę czniki plaż owe (depozyt 10 USD / 100 liró w w recepcji); Plaż a jest blisko (5-10 min. w zależ noś ci od szybkoś ci kroku); 2 baseny; Przystanek autobusowy przy hotelu; Ró ż norodny program pokazowy (konkursy, ta...
 •  9 miesięcy wstecz
Okropne jedzenie!!!
Lato 2023, duż e problemy z kuchnią , jedzenie okropne, bez smaku, coś niedogotowane, coś rozgotowane, za sł one. Dzieci, któ re już na wakacjach są trudne do wyż ywienia, nie mogł y nic jeś ć .
 •  9 miesięcy wstecz
Świetne miejsce na pobyt bez dzieci
Club Med Bodrum Resort to ś wietne miejsce na pobyt, jeś li podró ż ujesz jako dorosł a grupa przyjació ł , jako para lub z nastoletnimi dzieć mi.
 •  9 miesięcy wstecz
hotel z unikalnym konceptem
Nie mogę dodać do mojej poprzedniej recenzji. Obsł uga na molo, jak i na pewno na cał ej plaż y. Wszę dzie w koszach w miejscu z resztą ś mieci widać plastikowe kufle do piwa, któ re w wyniku ponownego sortowania z powodzeniem trafiają do baru n...
 •  10 miesięcy wstecz
hotel jest rozczarowujący
Odpoczą ł.2 tygodnie. Bodrum był o już wiele razy, cudowny ł agodny klimat, pię kne gó ry, czyste morze. Hotel Duja Bodrum 5 * pozycjonuje się jako 5-gwiazdkowy wyraź ny FICK, wszechobecny brud i wszę dzie.
 •  10 miesięcy wstecz
Okropny hotel 3
1. Zameldował em się pó ź no 2. Brak szacunku 3. Zimno wietrznie 4. Morze jest zimne 5. Jedzenie jest takie samo 6. Animacja jest bardzo, bardzo sł aba 7.
 •  10 miesięcy wstecz
Nie więcej niż 20 tr. za to
Pierwszego dnia, kiedy przyjechaliś my, weszliś my do pokoju i byliś my zdenerwowani obecnoś cią plam na ś cianach, ż aró wką (jak krew) i bardzo brudną podł ogą w ł azience i samym pokoju.
 •  1 rok wstecz
najgorszy hotel?
Odpoczywaliś my w Palmet Bianco 4* od 26 sierpnia do 2 wrześ nia 2022 roku. Ale to ś wię to bę dziemy wspominać na dł ugo……zwł aszcza jeś li weź miemy pod uwagę , ż e urodziny wypadł y wł aś nie w tym okresie.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Bodrum