Recenzje i historie o hotelach Sarigerme

Historie turystyczne o Sarigerme dodaj historię
Obsługa nie jest na poziomie hotelu VIP
Ogó lnie hotel jest dobry, ALE niestety nie jest to poziom hotelu VIP. Najważ niejsza jest obsł uga. W tej chwili ja i dziecko staliś my przy barze przez okoł o 15 minut.
 •  2 roku wstecz
Horror stał się nie hotelem, ale był ulubionym
TERMEMARIS (Dalaman, Turcja) za okres 09.09 - 16.09. 2021. Wycieczka dla dwojga. Przed zakupem tej wycieczki sprawdził em, czy w tym hotelu jest otwarte SPA. Odpowiedź : „Tak, wszystko dział a, nie mamy informacji o niedział ają cym SPA”.
 •  2 roku wstecz
Wspaniały
Dla tych, któ rzy kochają spokojny i komfortowy wypoczynek - to najlepsza opcja. Zameldowanie odbył o się natychmiast po przyjeź dzie (a dotarliś my o 4 rano).
 •  2 roku wstecz
Odpoczynek dla relaksu.!!!
Witam! Odpoczywaliś my z ż oną w XL Sarigerme w dniach 13.07-25.07. 21 Jeź dzimy do tego hotelu co roku - 3 razy 2019.2020, 2021, Sam hotel poł oż ony w pię knym miejscu - gó ry Kto przyjechał odpoczą ć od zgieł ku miasta, hał asu, zgi...
 •  1 rok wstecz
Idealny rodzinny hotel, idealne wakacje?
Cał y czas chcę wracać do tego hotelu. Zatrzymał em się tu już.3 razy. Hilton znajduje się w cichej wiosce u ujś cia rzeki ł ą czą cej Morze Egejskie z Morzem Ś ró dziemnym.
 •  2 roku wstecz
Piękny hotel z nienaganną obsługą?
W tym hotelu wszystko jest pię kne, zwł aszcza drobiazgi: naczynia, tekstylia, meble, wystró j itp. I drogie. Obsł uga jest nie tylko mił a, zawsze starają się pomó c, bardzo przyjaź ni, wszystko jest ludzkie.
 •  2 roku wstecz
Sarigerme. Od rzeki do... rzeki
Na szkodę wszystkich nieporozumień na ś wiecie Vorobeichikovowie poszerzają swoją wiedzę geograficzną : )) Jest to rodzaj kontynuacji mojej przeglą du Hotel TUI BLUE Tropical 5*.
 •  3 roku wstecz
Bardzo przyzwoity w antycznym formacie
Nie sprawdził em szczegó ł ó w hotelu. Wycieczkę wykupiono na dwa dni przed wyjazdem. Spojrzał em tylko na ogó lny ton recenzji, wydaje się , ż e nic takiego - pozytywne.
 •  3 roku wstecz
Bardzo dobry hotel, cisza, domowa atmosfera, pomocna obsługa?
Wybó r hotelu na relaks zaję ł o duż o czasu, ale kiedy zobaczył em lokalizację i terytorium, od razu wybrał em ten hotel. I nie zgadł em!
 •  3 roku wstecz
Świetny hotel, świetna lokalizacja, przyjazny personel?
Mó j mą ż i ja czę ś ciowo zapł aciliś my za wyjazd do Kalabrii we Wł oszech przez TUI, ale z powodu kwarantanny musieliś my przeorientować się na Turcję , na któ rej odpoczywaliś my wiele razy i któ ra bardzo nam się po...
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Sarigerme