Długa droga do Turcji

31 Moze 2022 Czas podróży: z 20 Moze 2022 na 04 Czerwiec 2022
Reputacja: +387.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Jak dostaliś my się do Turcji z Ukrainy w czasie wojny. Od razu znoszę pytania moralne i etyczne typu jak moż na odpoczą ć w czasie wojny, poza zakresem opowieś ci, jestem patriotą , oddał em swó j dł ug w ojczyź nie, pomagam wojsku, jeś li nie pó jdę , to bę dzie dla kogoś ł atwiejsze. Wię c wybraliś my się na wycieczkę z Join Up z wyjazdem z Kiszyniowa, najtań szego hotelu w Kemer, Beldebi Beach, za 25 tysię cy za 2 na 14 godzin. Zarezerwowaliś my bezpoś redni autobus z Kijowa do Kiszyniowa za 1700 UAH, 12 godzin podró ż y, wyjazd z Kiszyniowa o 7 rano. Mieli lecieć rano w przeddzień wyjazdu, ale lot autobusem został odwoł any, musiał em przejechać przez Odessę.6. 600 UAH, a wieczorem do Kiszyniowa 5.700 UAH. Droga na pewno mę czą ca, 2 granice 2 godziny, dowiezienie bezpoś rednio na lotnisko o 12 w nocy, potem bezsenna noc na lotnisku. Dyutik jest dobry, alkohol jest tań szy niż w Boryspolu, jedzenie w kawiarniach drogie, na tablicy wynikó w nie widać czarteró w. Do Antalyi przylecieliś my punktualnie o pó ł godziny kró cej niż z Kijowa. Ogó lnie rzecz biorą c, dzień przejechał , ale reszta jest tego warta.

CHCIAŁ EM PO PROSTU PODZIELIĆ SIĘ DOŚ WIADCZENIEM, MOŻ E KTO JEST PRZYDATNY, ZAPYTAJ.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (4) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara