Recenzje i historie o hotelach Alanya

Historie turystyczne o Alanya dodaj historię
Koszmarny hotel, maksymalnie 3, ale zdecydowanie nie 4 gwiazdki.
Koszmarny hotel, maksymalnie 3, ale zdecydowanie nie 4 gwiazdki. Stary, brudny. Szare rę czniki! Najpierw dali mi pokó j na 6 pię trze, malutki i wyglą dają cy jak pluskwa.
 •  3 tygodnie wstecz
Cichy, spokojny hotelik
Odwiedził em hotel w paź dzierniku 2022, bardzo mi się podobał o, przyjadę ponownie. Pokoje w bungalowie są czyste, meble i hydraulika są nowe, ł ó ż ko jest czyste, poś ciel jest regularnie zmieniana.
 •  1 miesiąc wstecz
Straszny
Zawsze piszę tylko szczere recenzje o hotelach, ponieważ uwielbiam podró ż ować i pomagać innym turystom. Wię c o tym hotelu napiszę wszystko doś ć przejrzyś cie.
 •  3 miesięcy wstecz
Cena hotelu - jakość
Hotel jest mał y, zadbany. Są miejsca na zdję cia. Duż ą niespodzianką bę dzie widok z pokoju: są pokoje "widok na restaurację ", "widok na są siedni hotel" i "wszyscy bę dziecie mieli widok", oczywiś cie są też normalne widoki (...
 •  2 miesięcy wstecz
trzeci raz; skromny, ale wygodny.
trzeci raz; skromny, ale wygodny.
 •  3 miesięcy wstecz
Doskonały hotel
Mieszkaliś my w tym hotelu dwa lata z rzę du. Hotel i personel są na najwyż szym poziomie. W tym roku szef kuchni się zmienił , a kuchnia stał a się znacznie lepsza.
 •  3 miesięcy wstecz
Dobre wakacje
Drodzy wszyscy! Na począ tek ten hotel został wybrany, ponieważ był na pierwszej linii i odpowiadał a nam cena, a takż e dlatego, ż e w 2019 roku odpoczywaliś my w innym hotelu tej sieci (Justiniano Club Park Conti) i nam się podobał o.
 •  4 miesięcy wstecz
Solidna klasa C, nic więcej!
Zacznijmy od profesjonalistó w, po prostu jest ich mniej: 1) plaż a, jest strefa z falami, jest strefa dla dzieci bez fal, jest strefa z kamieniami, jest piasek, w pobliż u jest dzika plaż a, jest pię knie i wygodnie, mimo ż e leż aki są tylko w odległ ...
 •  4 miesięcy wstecz
Nie marnuj pieniędzy i nerwów!!!!
Dzień dobry wszystkim! Zacznę od tego, ż e hotel nie został wybrany, wystarczył o jak najszybciej opuś cić kraj. Ale nie spodziewaliś my się , ż e bę dzie aż tak ź le.
 •  4 miesięcy wstecz
nie wrócę
Dzień dobry wszystkim, nie wiem, kto tu pisze dobre recenzje, ale praktycznie nie ma plusó w ...chyba ż e morze jest w pobliż u ...Zacznijmy od przyjazdu.
 •  3 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Alanya