Recenzje i historie o hotelach Alanya

Historie turystyczne o Alanya dodaj historię
Świetny hotel za swoją cenę
Podró ż owaliś my z tró jką dzieci w wieku 9 lat, 2 lat i 4 miesię cy od 22 maja do 31 maja. Chcieliś my dostać i dostaliś my pyszne jedzenie, zielony zwarty teren, piaszczystą plaż ę.
 •  Przedwczoraj
Jeśli chcesz zepsuć sobie wakacje, przyjdź tutaj
Ogó lnie nigdy nie piszę recenzji o hotelach, w któ rych musiał em odpoczą ć , ale tutaj po prostu nie da się ukryć prawdy. Hotel za jedną jednostkę z duż ym minusem.
 •  4 dni wstecz
Przestrzegam przed WYRZUCONYMI pieni?dzmi za ten "hotel"
By? em w kilku hotelach w Turcji i poza nia, ale z czym? takim spotka? em si? pierwszy raz. Og? lnie brudno, budynek bardzo mocno zaniedbany (dziury w posadzkach, uszkodzone prysznice itp.
 •  Przedwczoraj
Hotel 3* za 5* w ogóle nie ciągnie.
Hotel nie został wybrany. Nie czytał em recenzji i pó ź niej tego ż ał ował em. Hotel jest zamknię ty od 2 lat. Dotarliś my do otwarcia, któ rego nawet nie podejrzewaliś my, ponieważ nigdzie nie był o napisane ((( W cią gu pierw...
 •  6 dni wstecz
Dobry hotel za tę cenę z pewnymi błędami
Wybrał em hotel wedł ug kategorii cenowej, na wakacje wybraliś my się w poł owie maja, wię c wybraliś my hotele bliż ej Alanyi. Z dzieckiem kosztujemy 1400 € za 10 nocy.
 •  Wczorajszy dzień
Dobre wrażenie tylko na temat pracy restauracji i barów
1. Deklarowany numer został podany dopiero za 3 pró bą po dł ugich kł ó tniach. Recepcjonistki są bardzo agresywne! Są po prostu zdenerwowani, denerwują ich turyś ci, któ rzy mó wią po rosyjsku, a nawet o coś proszą.
 •  2 tygodnie wstecz
nie radzę
Zacznę z daleka! Przyjechaliś my do tego hotelu wieczorem o 22.30. Spę dziliś my 30 minut w recepcji. Nie byliś my sami. Wszyscy stali. I wszyscy zostali osiedleni w niewł aś ciwych pokojach, któ re podano w kuponie.
 •  2 tygodnie wstecz
Normalny hotel, ale nie 5 z ultra))
dwa oczywiste minusy to hał as, jeś li okna są na drogę , i niezrozumiał e wejś cie do morza. Internet jest pł atny w pokojach i na cał ym terenie, w recepcji i +20 metró w bezpł atnie.
 •  6 dni wstecz
Średnia, zdecydowanie nie dla dzieci
Ogó lnie z reszty jestem zadowolony. Plusy: pierwsza linia, blisko morze, czysto, obsł uga uprzejma, jedzenie przepyszne, sprzedawcom wszystkiego nie przeszkadza.
 •  2 tygodnie wstecz
Dobry hotel wi-fi płatny 10 USD doskonały personel
Byliś my w Turcji pierwszy raz. Wybraliś my hotel zgodnie z oceną w programie. Wszystko mi się podobał o. Czysta poś ciel zmieniana codziennie rę czniki na plaż ę .
 •  4 dni wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Alanya