Recenzje i historie o hotelach Alanya

Historie turystyczne o Alanya dodaj historię
Zły i brudny hotel
Zł y hotel (maksymalnie 3 gwiazdki). Brudne, mał o smaczne i monotonne jedzenie (tylko kurczak), wieczorem nie ma co robić - wystarczy pić lub spać , internet pł atny i sł aby!
 •  4 miesięcy wstecz
Dobra opinia. Niebezpieczny!
Nawet po nieprzyjemnym wypadku? Chcę to zostawić w mieszkaniu, ok? odpowiedź ? o pracy? personel? . Zaczynają c od mił ego pracownika obsł ugi?
 •  4 miesięcy wstecz
Hotel nie odpowiada opisowi
Hotel nie speł nia swoich 5 gwiazdek. Nie był o animacji dla dzieci (choć jest ona wliczona w cenę ). Hotel wyglą da pię knie, jednak wymaga remontu.
 •  4 miesięcy wstecz
Ładny hotel.Polecam jeśli nie zwraca się uwagi na drobnostki!
Dzień dobry. Trafił em do hotelu zupeł nie przez przypadek, wył ą cznie ze wzglę du na towarzystwo. Nie był to pierwszy raz w Turcji, wię c był o z czym poró wnać .
 •  4 miesięcy wstecz
Straszny hotel. Nie przychodź tutaj, chyba że chcesz zrujnować wakacje.
Wybrał em hotel ze wzglę du na cenę . Morze nie jest daleko. Znajduje się tu pomost, z któ rego moż na nurkować . Duż o zieleni na terenie hotelu.
 •  5 miesięcy wstecz
Straszny hotel
Brudne pokoje. Nie sprzą tali przez 7 dni. Straszne jedzenie. Nie mó wią po angielsku. Ty wybierasz!! !
 •  5 miesięcy wstecz
Wspaniały hotel
Cał kiem wspaniał y hotel. Podobał o mi się wszystko. Wspaniał a obsł uga, szczegó lnie animator Sabri. Nie pozwolił ci się nudzić ani przez chwilę .
 •  5 miesięcy wstecz
Przerażenie
W pokojach sł ychać wszystkich są siadó w i to co robią (jak się myją , idą do toalety), wygł uszenie zero. Rano w pokoju ś mierdzi ś ciekami, w ł azience na podł odze cią gle stoi woda, branie prysznica na boso jest niebezpieczn...
 •  5 miesięcy wstecz
O Utopii
To miejsce, gdzie wszystko jest pię kne! Pię kny, zadbany teren z nietypowym dla Turcji krajobrazem. Trzy piaszczyste plaż e, z któ rych jedna jest malowniczą laguną , woda jest czysta.
 •  5 miesięcy wstecz
Chcesz zepsuć sobie wakacje? W ten sposób
Pozdrowienia! Radzę przeczytać do koń ca, opró cz minusó w napiszę najwię cej bzdur, któ rych nikomu nie radzę przeż yć .
 •  5 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Alanya