Recenzje i historie o hotelach Belek

Historie turystyczne o Belek dodaj historię
Hotel o zawyżonej nazwie, który nie jest wart niczego, co jest warte pieniędzy, które za niego płacisz.
Plusy: - zameldował em się szybko -dali nam asystenta, któ ry miał nas na bież ą co informować o hotelu. Wszystkie pozytywy zniknę ł y.
 •  2 miesięcy wstecz
W DOMU ZNAJDUJE SIĘ WSZYSTKO DLA SENTYRALNEGO WYPOCZYNKU. HOTEL JEST NAPRAWDĘ WYJĄTKOWY POD względem CENY/JAKOŚCI.
Jestem na wakacjach w Prenses Sealine Beach w listopadzie 2023. Niesamowite wraż enia! Hotel jest wyją tkowy! Moż e dlatego, ż e mam już ponad 50 lat, ten hotel jest idealnym miejscem na moje wakacje.
 •  6 miesięcy wstecz
Hotel jest dobry, ale są pewne niuanse
Wszystko jest wzglę dne. Moja rodzina i ja podró ż ujemy do Turcji co roku i widzieliś my wiele ró ż nych hoteli. Staramy się podnosić poziom hotelu.
 •  6 miesięcy wstecz
OSZUSTWO
Dzień dobry, Hotel: Prenses Sealine Beach Hotel Miasto/kraj lub region: Antalya/Turcja Zameldowanie 16 wrześ nia 2023r Wylot: 18 wrześ nia 2023 Informacje o rezerwacji1022175456 Rezerwacja 1 pokoju, 2 noce Rodzaj pokoju Ekonomiczny pokó j trzyosobowy Gł ó wny goś...
 •  7 miesięcy wstecz
Są niuanse
Hotel został wybrany na podstawie rekomendacji menadż era biura podró ż y. Postaram się być jak najbardziej obiektywny. 1. Zameldowanie odbył o się terminowo, za namową pracownika hotelu podwyż szono kategorię pokoju.
 •  8 miesięcy wstecz
Tak więc hotel
Hotel moż e spodobać się tym, któ rzy przyjechali na wypoczynek po raz pierwszy, ale nie był o mnie czym zaskoczyć , skoro w Belek był o 6 razy.
 •  8 miesięcy wstecz
Hotel nie jest zły, można go uznać za opcję na rodzinne wakacje, ale nie jest szykowny
Wypoczę ty z rodziną , hotel jest jak wszystkie standardowe tureckie hotele. Nie zapewniają ż elazka i deski do prasowania, za to trzeba zapł acić jako oddzielną usł ugę , aby personel hotelu wyprasował twoje ubrania.
 •  8 miesięcy wstecz
Nie 5*
Hotel nie cią gnie na 5 gwiazdek, w Belek są lepsze hotele w tej samej cenie, moż na oczywiś cie zrzucić fakt, ż e hotel jest wcią ż nowy i wszystkie niedocią gnię cia nie został y uwzglę dnione, ale niestety był em nie pod wraż e...
 •  8 miesięcy wstecz
Dobry hotel, wszystko mi się podobało!
Wypoczę ta rodzinka 2+3. Zarezerwowaliś my 2 pokoje standardowe, ponieważ po przyjeź dzie nie był o miejsc, zaoferowano nam apartament rodzinny na najwyż szym pię trze z bocznym widokiem na morze, to był szczyt tego, co jest moż liwe, bo za takie podwy...
 •  8 miesięcy wstecz
Obrzydliwy personel
Przyjechaliś my do hotelu o 17:40 w pią tek 21.07. 2023 Sprawdzili nas w godzinę po przyjeź dzie. Zamiast ł ó ż ka dostaliś my sofę z ż elazkiem i sam materac już na niej leż y Wszystko się trzę sł o, nie moż na był...
 •  9 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Belek