Recenzje i historie o hotelach Belek

Historie turystyczne o Belek dodaj historię
Bardzo fajny hotel?
Polecam ten hotel wszystkim. Chcę osobno podzię kować Adilyamce, ż e zna swoją pracę , jest mą drą dziewczyną . Bawiliś my się bardzo dobrze.
 •  4 miesięcy wstecz
Hotel nie ciągnie za zadeklarowaną składkę
Cześ ć wszystkim. Piszę opinię o hotelu po trzech dniach pobytu. Wystarczył o wszystko zrozumieć . Hotel pozycjonuje się jako premium, wyraź nie mu nie odpowiada.
 •  4 miesięcy wstecz
Prawda o hotelu?
Prawda o hotelu? Dzień dobry! Jesteś my bardzo zadowoleni z naszego pobytu, hotel jest dobry. Jedzenie na najwyż szym poziomie, dobra logistyka w restauracji - prawie zawsze był y stoliki, teren duż o zieleni.
 •  4 miesięcy wstecz
Doskonały hotel. Wszystko na najwyższym poziomie. Responsywny personel Ogromne terytorium.
Zameldowanie po godzinie 18:00 w pokoju typu standard na 1. pię trze w budynku gł ó wnym. Pokó j jest mał y i wymaga remontu. Nastę pnego ranka poprosili o przeniesienie do wię kszego pokoju i do oddzielnych budynkó w.
 •  4 miesięcy wstecz
WSZYSTKIM SIĘ PODOBAŁO
Hotel znajduje się w Belek - transfer z lotniska trwał.30 minut. Bardzo podobał a nam się wycieczka, hotel jest fajny, pię kny, jedzenie jest ró wnież bardzo ró ż norodne, dodano 2 kg każ dy ?
 •  1 miesiąc wstecz
Niezapomniane wakacje!!!
Znakomity hotel, któ ry speł nia wszystkie niezbę dne warunki do dobrego wypoczynku i pracy. Bardzo dobry design, w któ rym wygoda i komfort goś ci są gł ó wnymi priorytetami.
 •  4 miesięcy wstecz
Hotel Belek Beach Resort
Piszę tę recenzję wył ą cznie dla personelu spa. Gdyby nie oni, raczej nie napisał bym recenzji o tym hotelu, ale jeś li piszesz o centrum spa, to musisz powiedzieć o wszystkich, bę dzie sprawiedliwiej, im bardziej hotel zasł uguje na recenzję .
 •  4 miesięcy wstecz
Nowy hotel z wadami
Hotel jest bardzo pię kny na pierwszy rzut oka. Pyszne jedzenie, ś wietna plaż a, duż o basenó w. Jest amfiteatr dla dzieci. A teraz o minusach, obsł uga kuleje, obsł uga nie odpowiada na wszystkie uwagi, tylko palcami, w budynku dziecię cym nie jest bezpieczn...
 •  4 miesięcy wstecz
Nie polecam!!!
Odpoczywał em z mę ż em od 23.07. 22 do 31.07. 22. Ogó lnie wszystko mi się podobał o, ale jest ich kilka ALE ..... W ogó le nie rozumieli obcią ż enia funkcjonalnego asystentó w w zielonych sukienkach.
 •  6 miesięcy wstecz
To był pierwszy i ostatni raz w tym hotelu!
Nie pamię tam ile razy odpoczywam w Belek, ale w tym hotelu pierwszy raz i naprawdę tego ż ał ował am! Nie jest tani, ale nie doró wnuje swojej cenie!
 •  6 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Belek