Recenzje i historie o hotelach Belek

Historie turystyczne o Belek dodaj historię
Są niuanse
Hotel został wybrany na podstawie rekomendacji menadż era biura podró ż y. Postaram się być jak najbardziej obiektywny. 1. Zameldowanie odbył o się terminowo, za namową pracownika hotelu podwyż szono kategorię pokoju.
 •  2 tygodnie wstecz
Tak więc hotel
Hotel moż e spodobać się tym, któ rzy przyjechali na wypoczynek po raz pierwszy, ale nie był o mnie czym zaskoczyć , skoro w Belek był o 6 razy.
 •  3 tygodnie wstecz
Hotel nie jest zły, można go uznać za opcję na rodzinne wakacje, ale nie jest szykowny
Wypoczę ty z rodziną , hotel jest jak wszystkie standardowe tureckie hotele. Nie zapewniają ż elazka i deski do prasowania, za to trzeba zapł acić jako oddzielną usł ugę , aby personel hotelu wyprasował twoje ubrania.
 •  1 miesiąc wstecz
Nie 5*
Hotel nie cią gnie na 5 gwiazdek, w Belek są lepsze hotele w tej samej cenie, moż na oczywiś cie zrzucić fakt, ż e hotel jest wcią ż nowy i wszystkie niedocią gnię cia nie został y uwzglę dnione, ale niestety był em nie pod wraż e...
 •  1 miesiąc wstecz
Dobry hotel, wszystko mi się podobało!
Wypoczę ta rodzinka 2+3. Zarezerwowaliś my 2 pokoje standardowe, ponieważ po przyjeź dzie nie był o miejsc, zaoferowano nam apartament rodzinny na najwyż szym pię trze z bocznym widokiem na morze, to był szczyt tego, co jest moż liwe, bo za takie podwy...
 •  1 miesiąc wstecz
Obrzydliwy personel
Przyjechaliś my do hotelu o 17:40 w pią tek 21.07. 2023 Sprawdzili nas w godzinę po przyjeź dzie. Zamiast ł ó ż ka dostaliś my sofę z ż elazkiem i sam materac już na niej leż y Wszystko się trzę sł o, nie moż na był...
 •  2 miesięcy wstecz
zrujnowane wakacje
Teraz odpoczywamy w tym hotelu i jest okropnie. 1. Osiedlił się w pokoju, w któ rym delikatnie mó wią c ś mierdzi ś ciekami 2. Przy basenie nie ma bezpł atnego leż aka, trzeba usią ś ć na rę czniku na kafelku?
 •  2 miesięcy wstecz
Hotel po remoncie w 2023 roku. Świeża opinia.
NORMALNY, CICHY HOTEL NA PIERWSZEJ LINII W BUDŻ ETOWEJ CENIE. Szukaliś my miejsca na tydzień w budż ecie i odpowiedniej cenie. Mam ten hotel na ultra, pierwsza linia tureckiego powietrza w obie strony.
 •  2 miesięcy wstecz
Dobry hotel, ale nie uzasadnia swojej ceny.
Dobry hotel, ale nie uzasadnia swojej ceny. Jedzenie jest sł abe ((. Byliś my w zeszł ym roku w Crastal Tat, ten hotel jest obok Santai IC, potem w Cristal Tat jedzenie był o lepsze, w Santai w ogó le nie ma zup (z dobrej strony: plaż a jest wygodne, a wejś cie do ...
 •  3 miesięcy wstecz
Najlepszy ze wszystkich hoteli w Turcji
Crystal Boutique, najbardziej niesamowity hotel na tureckim wybrzeż u! Tylko 14 domó w, 76 pokoi, z doskonał ym basenem i ł adną plaż ą .
 •  3 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Belek