Recenzje i historie o hotelach Szarm el-Szejk

Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
№4. Góra sinai
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Szarm el-Szejk dodaj historię
Hotel jest dobry, ale byłem zdezorientowany postawą
Przyjechał em rano o 8.00, wypeł nił em dokumenty. . W ogó le nie był o ludzi. Był em zaskoczony, ż e poproszono mnie o czekanie do 14.
 •  4 dni wstecz
Świetna plaża
Bardzo pię kny teren hotelu. Obok basenó w są baseny: dla dzieci i dorosł ych oraz jacuzzi, w któ rym moż na się ogrzać ) Zimą - wiosną jest ostro.
 •  Wczorajszy dzień
Udane wakacje
Dał em z dwó jką dzieci na wakacje szkolne. Bardzo się cieszę , ż e wybrał am ten hotel. Idealny stosunek jakoś ci do ceny. Bardzo pię kny, kwitną cy, zadbany teren hotelu.
 •  Wczorajszy dzień
dobre wakacje
Ś wietnie się bawił em w tym raju! Jak tylko przyjechał em, zał oż yli bransoletki i wysł ali mnie na obiad, był o to gdzieś koł o 12.
 •  Wczorajszy dzień
Super wakacje!!!
Hotel Jazz Sharm Dreams został wybrany kierują c się zasadą przede wszystkim plaż a i dobre wejś cie do morza, a nasze oczekiwania był y wię cej niż uzasadnione, plaż a jest szeroka, wokó ł duż o leż akó w, palm, okolica wok&...
 •  Wczorajszy dzień
Chciałbym poprawić moją poprzednią opinię.
Dzień dobry, dzień wcześ niej zostawił em opinię o hotelu, za usł ugę , któ ra mnie nie satysfakcjonował a. Ale nawet dzień pó ź niej dostał em telefon z recepcji, co jest dobrą wiadomoś cią ) I powiedzieli, ż e ch...
 •  3 dni wstecz
Wspaniały hotel z najlepszą obsługą i pięknymi rafami
Odpoczywaliś my w marcu 2023 razem z mę ż em. Byliś my cał kowicie zachwyceni i wyjechaliś my z udział em peł nej satysfakcji z wakacji.
 •  4 dni wstecz
Hotel traci na atrakcyjności
Hotel nie jest zł y. Ale jeś li poró wnasz lata wcześ niej (był y 4 i 5 lat temu), to nie jest uwzglę dnione, ale jakie poró wnania. Pokoje są dobre, sprzą tanie jest dobre, personel ró wnież nie ma ż adnych skarg.
 •  4 dni wstecz
Niezły hotel, ale jest wielu Rosjan, a personel jest obosieczny
Przyjechaliś my rano 17-go o 7:00 rano. Mieliś my zameldować się o 14:00, ale zameldowaliś my się o 12:00, co był o bardzo pomocne. Dostaliś my ró wnież ś niadanie, któ re sami zaoferowaliś my.
 •  6 dni wstecz
Podobał mi się hotel
Był em w Sharm wiele razy, ale wcześ niej nie wiedział em o tym hotelu. Pierwszą rzeczą , któ ra uderzył a, był o wybrzeż e. Nie są dził am, ż e w Sharm jest takie cudowne wybrzeż e.
 •  2 tygodnie wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Szarm el-Szejk