Recenzje i historie o hotelach Szarm el-Szejk

Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
№4. Góra sinai
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Szarm el-Szejk dodaj historię
Straszny hotel
Byliś my z rodziną na wakacjach w maju 2024 roku. Hotel nawet nie odpowiada 3*. Zameldowaliś my się w pokoju, pokó j był duż y, ale był o nas czterech.
 •  Przedwczoraj
Wspaniały hotel!
Mieszkamy z rodziną.3 osoby dorosł e i 3.5-letnia dziewczynka! Szczerze mó wią c, nie spodziewał em się tego po hotelu! Obsł uga (przylecieli w nocy, nakarmili, wrę czyli bransoletki i umieś cili na pó ł godziny w dobrych pokojach!
 •  5 dni wstecz
Hotel jest normalny
Spotkali mnie dobrze, poczę stowali, umieś cili w pokoju 4502.2 na pierwszym pię trze, przystanek autobusowy jest tuż obok, a wyjś cie na SOHO Square jest od razu.
 •  4 dni wstecz
Świetny hotel na rodzinne wakacje
Mieliś my rodzinne wakacje w parku wodnym Shaarmillion Gardens w maju 2024 r. Przed wyjazdem wielokrotnie czytaliś my opinie o hotelu na ró ż nych stronach internetowych, czę ś ć z nich okazał a się przydatna, a o wielu funkcjach Shaarmillion dowiedzieli...
 •  4 dni wstecz
To nie jest ultra all inclusive (jest to również premium) :)
Byliś my tam wcześ niej, dwa lata temu i 5 lat temu był o lepiej (w niektó rych miejscach). teraz jest jakoś zupeł nie... 1 Personel jest doskonał y - nie ma ż adnych pytań , doskonał e ł ó ż ka i materace są naprawdę lepsz...
 •  1 tydzień wstecz
Nie polecam, obsługa jest niska. Personel jest niegrzeczny
Dzień dobry Dla tych, któ rzy chcą dobrej obsł ugi i morza, to nie jest to miejsce. Odwiedziwszy wiele hoteli tej sieci, mogę poró wnać jak mogł oby być i jak jest.
 •  3 tygodnie wstecz
Wi-fi w pokoju nie działa
Był em w Sharmie ponad 20 razy. Jeź dzimy 3-4 razy w roku. Czytał em pozytywne recenzje na temat tego hotelu Amphoras Beach i zdecydował em się pojechać .
 •  2 tygodnie wstecz
Jakość ceny
Dzień dobry, Amwaj okazał się bardzo przyzwoitą ekonomią , duż o przyzwoitszą niż Sunny Days i nie gorszą od Continental Plaza, moim zdaniem nawet lepszą , nigdzie nie ś mierdzi.
 •  3 tygodnie wstecz
Rixos Radamis Szarm il Szejk Tirana
Hotel jest nowy, duż y teren, wiele basenó w, pię kna rafa (na plaż y znajdują się kamizelki ratunkowe, maski i pł etwy), wiele restauracji, ró ż norodnoś ć produktó w spoż ywczych (nie da się obiektywnie ocenić na podstawie ...
 •  3 tygodnie wstecz
Zły hotel, nie zasługuje na swoją liczbę gwiazdek
Wybraliś my ten hotel bez dł ugiego zastanawiania się , przeczytaliś my kilka pozytywnych recenzji, moż na by rzec nieplanowane wakacje. Wszystko w tym hotelu jest zł e, mieszkaliś my w ró ż nych hotelach o ró ż nej liczbie gwiazdek, ale ten hot...
 •  4 tygodnie wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Szarm el-Szejk