Recenzje i historie o hotelach Szarm el-Szejk

Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
№4. Góra sinai
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Szarm el-Szejk dodaj historię
Super hotel
Bardzo przyjazny hotel. Uwielbiam tam odpoczywać i był em tam już.5 razy. Wspaniał e morze, wspaniał a rafa, bezwietrzna zatoka, bardzo mił y, pomocny personel.
 •  4 dni wstecz
Najstraszniejszy hotel.
Najgorsze wakacje. Rozliczenie opó ź nił o się o dwie i pó ł godziny. Pokó j nie był tym, za któ ry zapł acono. Zamiast przenieś ć się do najlepszego pokoju, pró bowali przenieś ć się do najgorszego pokoju Ł...
 •  1 tydzień wstecz
Dobry hotel za te pieniądze
Wyjechali na wakacje bez specjalnych oczekiwań . Byli mile zaskoczeni. Dobra lokalizacja, bardzo pozytywny i przyjazny personel. Naprawdę starają się , aby wszyscy byli zadowoleni.
 •  4 dni wstecz
hotel nie osiąga klasy C
Do tego hotelu warto się udać tylko wtedy, gdy cena jest bardzo niska i jesteś bardzo bezpretensjonalny. Kilka razy spę dzał em wakacje w klasie C, ale nigdy nie widział em tak sł abej klasy C.
 •  5 dni wstecz
Cudowne wakacje
Odpoczywaliś my w okresie od 11.11. 23 – 25.11. 23 Przyjechaliś my wcześ niej, niedaleko lotniska i byliś my już w hotelu o 9:30. Od razu zał oż yli bransoletki i zaproponowali, ż ebyś my poszli na ś niadanie.
 •  5 dni wstecz
Dobry hotel
Nie wiem, kto co widział i sł yszał , ale powiem jedno: hotel jest wart swoich pienię dzy i gwiazdek. Przyjechaliś my 15 listopada o 11:30, byliś my już w hotelach, od razu zakwaterowano nas w ł adnym pokoju z widokiem na park wodny i basen.
 •  2 tygodnie wstecz
Hotel jest w porządku, ale jest dużo komarów i problemy z parasolami na plaży
Plusy: przestronne pokoje, dobry zespó ł animatoró w, dobra obsł uga, pyszne jedzenie. Przejdź my teraz do wad. W hotelu dominują komary.
 •  3 tygodnie wstecz
To był dobry hotel!!!!
Spę dziliś my wakacje w Sierra po raz trzeci (w cią gu roku od listopada ubiegł ego roku). Po raz pierwszy byliś my nieopisanie zachwyceni i napisaliś my recenzje, dzię ki czemu hotel zają ł pierwsze miejsce.
 •  2 tygodnie wstecz
Zła trójka
10-15 lat temu hotel był ś wietny. Na razie wszystko wskazuje na to, ż e wł aś ciciel jest ską py. Jeś li we wszystkich pokojach nie ma suszarki do wł osó w lub rę cznikó w plaż owych, chł opak w recepcji ich nie przekaż e.
 •  3 tygodnie wstecz
Wakacje były udane!
Wakacje w Continental Plaza w listopadzie 2023 Ś wietny hotel na niedrogie wakacje w Egipcie! Plusy: *Pierwsza linia, *duż y zadbany teren otoczony zielenią : palmami, trawą , krzewami i wszę dzie peł no kolorowych kwiató w (!
 •  3 tygodnie wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Szarm el-Szejk