Recenzje i historie o hotelach Szarm el-Szejk

Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
№4. Góra sinai
Szarm el-Szejk  • 
Szarm el-Szejk  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Szarm el-Szejk dodaj historię
Wspaniały hotel, oszałamiająco piękna okolica. Jedzenie jest bardzo smaczne.
Ten hotel został nam polecony przez nasze biuro podró ż y. Absolutnie nie ż ał ujemy wyboru. Na terenie hotelu nie ma brakó w! Wszystko jest zapewnione i zrobione dla wygody goś ci.
 •  Przedwczoraj
Wspaniały hotel, świetna atmosfera, świetny zespół pracowników
Hotel został wybrany ze wzglę du na ogromną liczbę pozytywnych recenzji. I nie dokonali zł ego wyboru. Swoją drogą , w hotelu spotkaliś my kochają cą podró ż e kobietę , któ ra na 43 urodziny jest na wakacjach w Sierra!
 •  3 dni wstecz
Najlepszy hotel na pobyt
Hotel jest bardzo wygodny, ł adny i czysty. Terytorium jest duż e, 4 baseny o ró ż nych gł ę bokoś ciach. Rę czniki są zawsze czyste i ś wież e.
 •  3 dni wstecz
Super wakacje
Hotel jest super, wi-fai dział a dobrze w cał ym hotelu i na plaż y. Personel jest bardzo pomocny, jedzenie bardzo smaczne, to był nasz pierwszy wyjazd, jesteś my bardzo zadowoleni z wyboru hotelu, czy na pewno wró cimy?
 •  4 dni wstecz
Doskonały hotel.
Doskonał y hotel. Jedzenie jest zró ż nicowane. Animacja za 10 ku. Druga linia. Do plaż y ok 10 minut wolno. Ale autobus kursuje co 7-10 minut. Kto ze sportowymi bransoletkami moż e zjeś ć ś niadanie i lunch we wł oskiej restauracji na plaż y.
 •  6 dni wstecz
Nasze niezapomniane wakacje w Egipcie!
Pierwszy raz odpoczę liś my w Egipcie, przyjechaliś my bardzo wcześ nie, od razu się zakwaterowaliś my, co jest bardzo mił e. Dali nam pokó j z widokiem na basen, tak jak zamó wiliś my, a w ramach komplementu czekał na nas talerz owocó w i ...
 •  5 dni wstecz
nie polecam nikomu
Byliś my zmuszeni przenieś ć się do innego hotelu. Nie wszystko nam się tu podobał o opró cz plaż y. Plaż a, morze, koralowce – solidna pią tka!
 •  1 tydzień wstecz
Świetny hotel do powrotu
Mieszkaliś my w hotelu w listopadzie. Pogoda był a ś wietna. Hotel jest super!! ! Znajduje się na drugiej linii po hotelu Savoy. Pomię dzy hotelami znajduje się bardzo pię kna ulica SOHO z ró ż nymi restauracjami, barami, miejscami do robienia zdję &...
 •  6 dni wstecz
Dobry hotel.
Teren zielony, wspaniał y i uś miechnię ty personel. Blisko SOHO.
 •  1 tydzień wstecz
Prawdziwa bajka.
Ś wietny hotel, mił y i pomocny personel. Dzię ki jego twó rcom za poczucie duż ej i przyjaznej rodziny. Naprawdę jest to hotel, do któ rego chce się wracać .
 •  1 tydzień wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Szarm el-Szejk