Recenzje i historie o hotelach Kair

Historie turystyczne o Kair dodaj historię
Hotel ma 3 gwiazdki, a nie 5 gwiazdek!
1. Zasoby pokoi wymagają aktualizacji, nie mogliś my wchodzić do naszego pokoju w regularnych odstę pach czasu przez kilka dni. 2. Fotele w pokoju wymagają mocnego czyszczenia.
 •  1 rok wstecz
Bardzo podobał mi się hotel, świetna lokalizacja?
Mieszkaliś my w hotelu przez 2 noce, nawet tak naprawdę tego nie rozważ ali, ponieważ . Spę dził em tylko noc, resztę czasu spę dził em w mieś cie.
 •  3 roku wstecz
Pewnej nocy możesz przetrwać
Po powrocie z wycieczki z Biał ej Pustyni konieczne stał o się przenocowanie gdzieś na jedną noc. Szczerze mó wią c, spodziewał em się , ż e ponownie zatrzymam się w Steigenberger, gdzie zostawił em walizkę , ale niestety!
 •  3 roku wstecz
Bardzo przyzwoity hotel?
Hotel znajduje się dosł ownie pię ć dziesią t metró w od placu Tahrir i Muzeum Kairskiego, wię c lokalizacja jest idealna dla turystó w.
 •  3 roku wstecz
lokalizacja urzeka
Spę dziliś my w tym hotelu dwa dni. Istnieje wiele zalet i wad, ale negatywó w jest znacznie mniej. Pokó j został wybrany po raz trzeci, chcieliś my tylko, aby piramidy był y dobrze widoczne z balkonu.
 •  4 roku wstecz
normalny hotel?
Znajomi polecili ten hotel jako jeden z najlepszych pod wzglę dem ceny i jakoś ci. Dostaliś my bardzo przestronny pokó j z widokiem na rzekę . Oczywiś cie od dawna nie wszystko jest nowe, ale wyczuwa się dawny urok.
 •  4 roku wstecz
hotel jest dobry?
Do hotelu dotarliś my pó ź nym wieczorem, wię c bardzo szybko się zadomowiliś my. Pokó j był sprawdzony już rano, był wystarczają co duż y, meble przyzwoite, klimatyzacja dział ał a dobrze, ł azienka był a czysta, nie by...
 •  4 roku wstecz
piramidy w pobliżu
Do hotelu dotarliś my bliż ej obiadu, do pokoju czekał o nie wię cej niż.30 minut. Wewną trz wszystko jest bardzo przecię tne, jest duż o kurzu, moim zdaniem w tej okolicy niezwykle trudno się go pozbyć .
 •  4 roku wstecz
lokalizacja nie jest zła
Spę dziliś my w tym hotelu trzy dni jako turyś ci. Lokalizacja nie jest bardzo zł a, w kilku przecznicach znajduje się sł ynne muzeum antykó w, sklepy, kawiarnie i ogó lnie wszystko, czego potrzebujesz.
 •  4 roku wstecz
spodziewałem się lepszego
Hotelu nie wybieraliś my sami, opł acił a go firma, gdybym sam szukał miejsca na nocleg, to najprawdopodobniej za te pienią dze wybrał bym coś innego.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Kair