Recenzje i historie o hotelach Zatoka Makadi

Historie turystyczne o Zatoka Makadi dodaj historię
Bardzo fajny hotel
Bardzo dobry hotel. Pyszne i urozmaicone jedzenie, przyjazny personel, wysokiej jakoś ci recepcja (Said jest mą dry, ratuje ż ycie). Codziennie animacje na każ dy gust i preferencję .
 •  7 miesięcy wstecz
Z hotelem nie ma problemu.
Po raz pierwszy podczas licznych wyjazdó w do Egiptu zmienili sieć hoteli Albatross Peak i mieli rację . Bardzo przyzwoity hotel. pię kna piaszczysta plaż a z ł agodnym zejś ciem, wszystko jest czyste, parasole i leż aki są w odpowiedniej odległ o...
 •  7 miesięcy wstecz
Kleopatra w sierpniu 2023 r
Pobyt w hotelu od 4 do 11 sierpnia 2023 r. duż a firma rodzinna 10 osó b. Niektó rzy z nas byli już.3 i 4 razy, ale nie widzieliś my ż adnych specjalnych buł ek.
 •  10 miesięcy wstecz
Doskonały hotel
Super hotel do któ rego chce się wracać Odwiedziliś my w styczniu i czerwcu 2023 r. Ł adna okolica, pokoje są trochę zniszczone, ale nie krytyczne.
 •  1 miesiąc wstecz
Więcej tam nie pojedziemy i innym też nie polecamy.
Byliś my w Egipcie po raz 10, po 8 latach przerwy. Hotel LABRANDA ROYAL MAKADI został wybrany na podstawie rekomendacji biura podró ż y oraz duż ej liczby pozytywnych recenzji na ró ż nych platformach internetowych.
 •  11 miesięcy wstecz
Radzę!!!!
Odpoczywaliś my z synem - 8 lat w kwietniu. Wpadliś my w okres aktywnego sł oń ca, wię c wró ciliś my w kolorze jak prawdziwi Egipcjanie.
 •  1 rok wstecz
Nie to, czego się spodziewaliśmy
Wró cił em wcześ nie rano i postanowił em podzielić się naszymi przemyś leniami. Mieliś my pokó j z widokiem na morze, któ ry zdecydowanie polecam, wię c nie musieliś my walczyć o leż aki, co na pewno jest w tym przypadku; wię...
 •  1 rok wstecz
Cena do jakości hotelu.
Odpoczywaliś my na począ tku listopada 2022 (9.11-16.11. 22) w hotelu Tia Heights Macadi Bay 5*. Na prawo od Tia znajduje się kilka hoteli Jaz, po lewej hotel Xanadu, a nastę pnie Sunrise Cristal Bay.
 •  1 rok wstecz
Hotel był trochę zawiedziony, ale pobyt był świetny?
Pozdrowienia, drodzy przyjaciele, wspó ł pracownicy i podró ż nicy! Chcę podzielić się wraż eniami z moich 29. wakacji w Egipcie, 4.
 •  1 rok wstecz
objazd
Wzię liś my bilet na 9 dni, a kilka biur podró ż y zaoferował o ten hotel, opisują c go jako doskonał y hotel na 5 dni. Tak wię c po odprawie byliś my zszokowani projektem lobby: brak mebli, przynajmniej wszystkie stare, brudne, wszystko jest skromne, sz...
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Zatoka Makadi