Recenzje i historie o hotelach Zatoka Makadi

Historie turystyczne o Zatoka Makadi dodaj historię
Cena do jakości hotelu.
Odpoczywaliś my na począ tku listopada 2022 (9.11-16.11. 22) w hotelu Tia Heights Macadi Bay 5*. Na prawo od Tia znajduje się kilka hoteli Jaz, po lewej hotel Xanadu, a nastę pnie Sunrise Cristal Bay.
 •  2 miesięcy wstecz
Hotel był trochę zawiedziony, ale pobyt był świetny?
Pozdrowienia, drodzy przyjaciele, wspó ł pracownicy i podró ż nicy! Chcę podzielić się wraż eniami z moich 29. wakacji w Egipcie, 4.
 •  3 miesięcy wstecz
objazd
Wzię liś my bilet na 9 dni, a kilka biur podró ż y zaoferował o ten hotel, opisują c go jako doskonał y hotel na 5 dni. Tak wię c po odprawie byliś my zszokowani projektem lobby: brak mebli, przynajmniej wszystkie stare, brudne, wszystko jest skromne, sz...
 •  6 miesięcy wstecz
Hotel jest przeciętny, ale MORZE wszystko wybacza!!!
Nazwę hotelu należ y zmienić na „powró t do przeszł oś ci”. Wszystko jest stare, ale dział a. Terytorium jest bardzo duż e, basen też ogromny, pierwszym minusem dla naszego brata jest limitowany alkohol, a raczej: piwo koń czy się przed obiadem,...
 •  6 miesięcy wstecz
Hotel jest obrzydliwy?
To jest horror mojego ż ycia! ! ! Nie lubię pisać recenzji, jeszcze gorzej jest je czytać , nie ma czasu, ale teraz to pierwsza rzecz, któ ra stanie się przy wyborze hotelu.
 •  1 rok wstecz
Na pewno wrócę do tego hotelu, wszystko mi się podoba?
Jeś li szczegó ł owo napiszesz o moich wraż eniach z tego hotelu, to myś lę , ż e niewiele osó b znajdzie czas na przeczytanie ody do arkuszy 7.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel?
Jest coś do poró wnania. Faceci z hotelu bardzo się starają . Kadł uby są naprawiane. Mieszkaliś my w pokoju z widokiem na morze po remoncie.
 •  1 rok wstecz
Doskonały hotel!
Reszta nam się podobał a, mimo ż e w Egipcie oczywiś cie jest wietrznie i chł odno (trzeba zabrać wię cej ciepł ych ubrań na wieczó r, moż na zabrać grzejnik do pokoju, po poł udniu, gdy sł oń ce jest gorą ce, my nawet p...
 •  1 rok wstecz
Przytulny hotel dla rodzin?
Wypoczę ty z dzieckiem, wszystko był o w porzą dku. Dobre jedzenie, dogodna lokalizacja pokoi, dobre nastawienie administracji. Nienarzucają cy się , ale fajni animatorzy.
 •  1 rok wstecz
Nadmorski kurort Stella di mare
Hotel jest bardzo przecię tny. Terytorium jest duż e. Dobrze zrobieni animatorzy, sprzą tacz naszego budynku (pokó j 7174). Nie bę dziesz gł odny w poró wnaniu do innych hoteli (Sunrise sieci, Baron) plaż a jest odpowiednia tylko dla dorosł ych.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Zatoka Makadi