Recenzje i historie o hotelach Nuwejba

Brak wiadomości na temat Nuwejba   Pisać
Historie turystyczne o Nuwejba dodaj historię
Wysypisko ze świńskim podejściem do rosyjskich turystów
Odpoczywaliś my w tym hotelu na ś wię ta Nowego Roku od 5 do 13 stycznia. Wybrał am hotel na podstawie opinii i zdję ć w internecie. Przekupił em bliskoś ć Jordanii i Izraela oraz duż e zadbane terytorium.
 •  8 lat wstecz
kosz na śmieci
Zapewne duż o bę dę powtarzał , ale coś dodam. 1. DROGA DO HOTELU Dł ugo czekali przy wyjś ciu z lotniska, okazał o się , ż e w ciemnoś ci turyś ci zostali zabrani na Synaj w konwoju kilku autobusó w, z przodu był wojskowy jeep...
 •  8 lat wstecz
Idealne miejsce na relaks
Kiedyś dziwił y mnie osoby, któ re chcą odpoczą ć w ciszy, ale w pewnym momencie chciał em też uciec od niekoń czą cej się pracy i po prostu odpoczą ć , a potem pojawił a się wycieczka do Hiltona w Nuweibie, gdzie jechał...
 •  9 lat wstecz
Świetne wakacje za rozsądną cenę.
Kupiwszy bilet za niewielką cenę byliś my mile zaskoczeni kiedy dotarliś my do tego hotelu. Wspaniał e miejsce na odpoczynek od zgieł ku miasta i codziennych trosk.
 •  9 lat wstecz
Wspaniałe wakacje!
Moi rodzice wraz z nastoletnią có rką pojechali do hotelu od 18 do 30 kwietnia 2013 roku. My wzię liś my bilet przez Pegaza ze wzglę du na bezpoś redni lot z naszego miasta.
 •  10 lat wstecz
Święta kwietniowe
Ocena hotelu: 7 Odpoczywaliś my razem z ż oną przez 2 tygodnie w pierwszej poł owie kwietnia. Ogó lne wraż enie hotel dobry. Byliś my zadowoleni zaró wno z pokoju (budynek 1.
 •  10 lat wstecz
Wspaniałe wakacje!
Moi rodzice wraz z nastoletnią có rką pojechali do hotelu od 18 do 30 kwietnia 2013 roku. My wzię liś my bilet przez Pegaza ze wzglę du na bezpoś redni lot z naszego miasta.
 •  10 lat wstecz
Świetny hotel na relaksujące wakacje?
Moja rodzina i ja spę dziliś my wakacje w hotelu Hilton Nuweiba Coral Resort 4*na począ tku kwietnia. Kupony był y pobierane przez 14 dni w trasie Anex.
 •  10 lat wstecz
słoneczny tydzień
Ten hotel ma pię kną okolicę , dyskretną obsł ugę . Jeś li chcesz rozrywki, to nie jest to miejsce dla ciebie. Ale jeś li chcesz pojechać do Izraela lub Jordanii, ten hotel jest idealny.
 •  10 lat wstecz
Rodzinne wakacje!
Jechaliś my 2h z lotniska w Sharm. Przyjechaliś my od razu. Pokó j przytulny z widokiem na morze. Dwupię trowe bungalowy. Sprzą tanie był o codziennie.
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Nuwejba