Recenzje i historie o hotelach Hurghada

Historie turystyczne o Hurghada dodaj historię
Dobry hotel ze skromnymi pokojami, pozbawionymi skrupułów kierownikami recepcji
Do Hurghady po raz pierwszy pojechaliś my z mamą . Chciał em zobaczyć inne kurorty w Egipcie i spę dzić stosunkowo niedrogie wakacje. Sama Hurghada radykalnie ró ż ni się od Sharm i już oddaje realia nieturystycznego ż ycia.
 •  3 tygodnie wstecz
Dobry hotel za tę cenę.
Byliś my w tym hotelu już drugi raz z dwó jką dzieci. Pię kny zadbany teren. Trzy baseny (dwa z nich podgrzewane) i mał y park wodny (trzy zjeż dż alnie).
 •  4 tygodnie wstecz
Kradną, brudne naczynia.
Kiedy przyjechaliś my, umieszczono nas w pokoju z popę kaną umywalką w ł azience i wszystko był o strasznie stare. był a 4 rano, byliś my bardzo zmę czeni, 5 razy poszł am do recepcji, ż eby zapytać , dlaczego nie ma internetu, dlaczego nie...
 •  2 miesięcy wstecz
Myślę, że to solidne 4*, ale nie 5*
Dogodna lokalizacja na spacer! Ulica Centralna. Zameldowaliś my się wcześ nie i dostaliś my pokó j, któ ry był bardzo mał y i wcale nie wygodny.
 •  2 miesięcy wstecz
Hotel jest dobry, ale są pewne niuanse
Mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w tym hotelu na począ tku grudnia. Do hotelu dotarliś my okoł o 11:30, wypeł niliś my dokumenty i poszliś my na brunch.
 •  3 miesięcy wstecz
DOBRY HOTEL, ALE ANIMACJA Zepsuła wakacje.
Jeś li przyjedziesz nad morze i spę dzisz wieczó r w barze lub w swoim pokoju, to ten hotel jest dla Ciebie. Ale jeś li chcesz rozrywki wieczorem, poszukaj innego miejsca.
 •  2 miesięcy wstecz
Najbardziej szczera recenzja
W tym hotelu odpoczywaliś my w tró jkę ze znajomymi. osada Do hotelu dotarliś my o 11:30, na korytarzu był o wiele osó b czekają cych na zameldowanie.
 •  3 miesięcy wstecz
Nie odpowiada kategorii 4*
W hotelu obecnie, listopad 2023. Hotel absolutnie nie odpowiada zadeklarowanej kategorii! To jest 3*, nie wię cej. W pokojach nie ma nic poza szamponem i ż elem bardzo niskiej jakoś ci.
 •  3 miesięcy wstecz
Piękny hotel
Niech inni, zadowoleni i niezadowoleni, opowiedzą o hotelu i jego komforcie. Chciał bym przekazać morze ciepł ych sł ó w dwó m rosyjskim pię knoś ciom, któ re są duszą każ dego wydarzenia organizowanego na terenie hotelu przez grup...
 •  3 miesięcy wstecz
Ładny hotel ze wspaniałą plażą
W Coral Beach Hurghada 4* spę dzamy wakacje od począ tku listopada 2023. To pierwszy raz w tym hotelu, nie pierwszy w Egipcie, wię c jest z czym poró wnywać .
 •  3 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Hurghada