Recenzje i historie o hotelach Hurghada

Historie turystyczne o Hurghada dodaj historię
Wietrzna Hurghada w styczniu.
Nasze kryteria na styczniowy urlop zimowy: niedrogi hotel, ciepł y basen, morze w odległ oś ci spaceru, piaszczyste wejś cie do morza, dostę pnoś ć infrastruktury w pobliż u hotelu.
 •  Wczorajszy dzień
Mój pierwszy hotel bezalkoholowy (soft ol)
Mó j pierwszy hotel bezalkoholowy (soft ol). Dobry hotel dla podró ż nika z ograniczonym budż etem. Hotel jest mał y, zadbany, morze jest po drugiej stronie ulicy, od Sheratona 200 m.
 •  3 dni wstecz
Okropny hotel!!!
Nie polecam tego hotelu, personel jest okropny, warunki sanitarne, hotel i okolica jest brudna. Z pokoju skradziono pienią dze i ł ań cuszek, obsł uga tylko wzruszył a ramionami i powiedział a, ż e ​ ​ to my sami jesteś my winni kradzież y, na...
 •  2 miesięcy wstecz
Czytasz tę recenzję, ponieważ chcesz wiedzieć, dlaczego ten hotel jest tańszy niż wszystkie inne
Ten hotel jest najdalej na pó ł noc od Hurghady. Kolejne pustkowia, niedokoń czone, a El Gouna już się zaczyna. Pokoje w tym hotelu są zaró wno hotelowe, jak i prywatne.
 •  2 miesięcy wstecz
Jak Wyspy Kanaryjskie za minimalną cenę!
Goś cinna obsł uga, wspaniał e widoki, urozmaicona kuchnia, pyszne dania, ś wież o wyciskane soki z mango, truskawki, wykwintne desery, wiele miejsc na niezapomniane zdję cia, ł agodny zachó d sł oń ca nad morzem, romantyczna plaż a, pyszna kawa...
 •  2 miesięcy wstecz
Okropny hotel, NIE POLECAM
Pokoje są trzyosobowe, brudne, w dozownikach jest tylko ż el pod prysznic, szampon nie jest wliczony w ich hotel. Wspó lne toalety są brudne, papier toaletowy to generalnie luksus, jedzenie, przy wejś ciu dają jedną serwetkę na osobę , wię cej ni&...
 •  2 miesięcy wstecz
możliwe, ale nie warto
Przyjechał em z wakacji 3 dni temu, odpoczywał em z dzieć mi w tym hotelu w dniach 16-25 listopada 2022. Zacznę od najważ niejszej dla mnie rzeczy i przyda się to wszystkim, jeś li zamierzacie wypoczą ć w tym hotelu!
 •  2 miesięcy wstecz
To najgorszy hotel
To najgorszy hotel, jaki kiedykolwiek widzieliś my! Po pierwsze, jest naprawa kadł uba, jakiś kurz i brud na cał ym terytorium i bardzo gł oś no.
 •  3 miesięcy wstecz
nieuczciwość
Wszystko, co jest napisane dobrze o hotelu, jest prawdą . Nie oznacza to jednak, ż e moż esz nie mieć szczę ś cia i wybió rczo personel hotelu nie bę dzie chciał na tobie zarobić .
 •  2 miesięcy wstecz
Wspaniały hotel!!
Hotel, do któ rego chce się wracać! ! Wszystko w tym hotelu przyczynia się do udanych wakacji! Jedzenie, nastawienie, spokó j, zakwaterowanie, pokoje, zejś cie do morza wszystko na najwyż szym poziomie!
 •  3 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Hurghada