Recenzje i historie o hotelach Hurghada

Historie turystyczne o Hurghada dodaj historię
Bardzo dobry hotel, ale ważne jest, aby być czujnym i rozważnym?
Hotel jest cał kiem przyzwoity w ramach koncepcji RiXos. Jednak moja recenzja o czymś innym, jako cał kowicie pozytywne wraż enie, został a natychmiast zresetowana po sprawdzeniu portfela na lotnisku w Hurghadzie, gdy odnotowano, ż e brakuje czę ś ci ś ...
 •  2 tygodnie wstecz
Dlaczego nie 5 gwiazdek?!
Hotel jest wspaniał y. Byliś my tu 2 razy i nie ż ał ujemy. W Egipcie 18 razy. Podró ż owaliś my do wielu krajó w, ale Egipt to nasza mił oś ć .
 •  2 miesięcy wstecz
Święta w Egipcie
Dzień dobry, odpoczywaliś my w tym hotelu w lutym, byliś my bardzo zadowoleni, pokoje są przestronne, schludne, jedzenie idealne, ś niadania, obiady i kolacje, zdecydowanie jest wybó r.
 •  3 miesięcy wstecz
Złe odżywianie
Hotel wcale nie jest zł y. Personel jest przyjazny, z wyją tkiem restauracji. Jeś li dasz kelnerowi 1 euro, jesteś jego przyjacielem na zawsze. Nie chcą pracować bez pienię dzy, udają , ż e cię nie zauważ ają .
 •  1 miesiąc wstecz
Bardzo podobał mi się hotel?
Bardzo dobry hotel rodzinny. Ż e tak powiem solidna egipska pią tka! Cena za to jest zwykle nieco wyż sza niż ś rednia, ale jest to uzasadnione! Przede wszystkim hotel jest ś wietny dla rodzin z dzieć mi.
 •  3 miesięcy wstecz
Dobry hotel?
Odpoczywaliś my w hotelu ROYAL STAR EMPIRE BEACH RESORT 3 * w Hurghadzie, hotel jest dobry, pokó j był z widokiem na plaż ę , okolica hotelu jest doskonał a, jedzenie mi się podobał o.
 •  3 miesięcy wstecz
Super
Ten hotel to wspaniał y pobyt, relaksują cy, jesteś my bardzo zadowoleni zaró wno z jedzenia, jak i chę ci cał ego personelu. Specjalnie dla dzieci program animacyjny i wieczorny każ dego dnia jest doskonał y.
 •  5 miesięcy wstecz
Dobry hotel na wycieczkę z przyjaciółmi lub rodziną?
Zaró wno moim znajomym, jak i mnie bardzo podobał o się wszystko, począ wszy od samego przybycia do hotelu i przesiedlenia. Dali nam przytulny pokó j na pię trze z widokiem (wyjś ciem) na ogró d, czasem nawet rozkł adaliś my tam leż aki i odpocz...
 •  7 miesięcy wstecz
Dobry hotel rodzinny?
Hotel jest dobry, szczera rodzina, poł oż ony przy ruchliwej ulicy. Pokoje są stare, meble odrapane, hotel ma 25 lat, ale wygodny. Byliś my w lutym 2022 roku.
 •  7 miesięcy wstecz
Rixos Premium Magawish stał się nasz na tydzień!
Rixos Premium Magawish stał się nasz na tydzień! ! ! To jest dokł adnie to, co czuliś my, ponieważ nie pozostaniesz w nim bez uwagi (jeś li tego chcesz).
 •  7 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Hurghada