Recenzje i historie o hotelach Zatoka soma

Historie turystyczne o Zatoka soma dodaj historię
Hotel jest dobry
Hotel został wybrany na podstawie opinii. Podobał o mi się wszystko. Przyjechaliś my rano o 8:00. Bransoletki został y natychmiast zał oż one i wysł ane na ś niadanie.
 •  2 miesięcy wstecz
Doskonały hotel!
Hotel został wybrany na podstawie opinii i ocen, odpowiadał nam idealnie za tę cenę . Zdecydowaliś my się na to, hotel ma bardzo dobrą obsł ugę , zawsze są zainteresowani, czy wszystko jest w porzą dku, starają się zadowolić i spr...
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel, solidny 4
Hotel jest doskonał y jak na 4 to solidne 4. Pokoje mają stary remont, jest nowy remont, wybieramy już dla siebie lub zmieniamy się za dopł atą , każ dy podejmuje wł asną decyzję .
 •  1 rok wstecz
Świetne miejsce na pobyt?
Chciał abym Wam opowiedzieć trochę o tym hotelu, wybraliś cie na kró tki czas? bo ocena jest dobra, hotel jest mał y? ale doś ć kompaktowy.
 •  1 rok wstecz
Świetny, cichy hotel z dużym terenem i bardzo smaczną kuchnią
Piszę recenzję i moje myś li wracają do hotelu. Odpoczywał od 9 do 14 stycznia 2022 r. Był o nas czterech, dwie pary. Nie pierwszy raz odpoczywamy z Anex Tour - ze wszystkiego jesteś my zadowoleni, wszystko jest w porzą dku!
 •  1 rok wstecz
Wspaniały hotel i warunki, które można spokojnie postawić 9 na 10
Numer: Zatoka Soma. Wspaniał y hotel i warunki, któ re moż na spokojnie postawić.9 na 10. Przypadek, gdy plusó w jest wię cej i przeważ ają nad drobnymi minusami i cał kowicie je zakrywają , ale o wszystkim w porzą dku.
 •  1 rok wstecz
Obrzydliwe
Poruszę najważ niejszy temat, któ ry charakteryzuje hotel. ODŻ YWIANIE. Przyjaciele, dbajcie o siebie, czytaj recenzje. Od 2017 roku ludzie piszą , ż e jedzenie jest zł e i niedostateczne.
 •  1 rok wstecz
Mały, niedrogi, kompaktowy hotel, płatne Wi-Fi
Odpoczywaliś my w tym hotelu, był a fajnie niska cena za wycieczkę , hotel jest kompaktowy i mał y na pierwszej linii, ma swoje plusy i minusy, ale byli zadowoleni z reszty, doskonał a lokalizacja na pierwszej linii, prawie wszystkie pokoje wychodzą na boczny widok na m...
 •  1 rok wstecz
Pierwsza linia i cena - główny plus
Moż e zacznę od negatywu, bo nigdy nie spotkał em się ani w hotelach w Egipcie, ani w hotelach w Turcji na zasadzie all inclusive z odcię ciem bransoletki przy wyjeź dzie.
 •  1 rok wstecz
Zepsuty odpoczynek
Przyjechaliś my w duż ej firmie (6 dorosł ych 1 dziecko), wię c poprosili nas o osiedlenie się w pobliż u, pracownik hotelu Ali poprosił o 10 USD dziennie z każ dego pokoju, naturalnie odmó wiliś my, najwyraź niej dlatego osiedliliś my si&#...
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Zatoka soma