Recenzje i historie o hotelach Zatoka soma

Historie turystyczne o Zatoka soma dodaj historię
Morze jest super, reszta jest po prostu okropna! Jestem tu więcej niż stopę!????
Piszę recenzję po raz pierwszy podczas wszystkich moich podró ż y do Egiptu, a tutaj byliś my już.5 razy (w Hurghadzie) po raz pierwszy w tym hotelu.
 •  4 tygodnie wstecz
Reszta wyszła taka sobie...
Poszedł em z moją.11-letnią có rką na 13 nocy. Zamó wiliś my transfer z lotniska, centrum handlowe nie chciał o tracić czasu na dojazdy i dowoż enie innych turystó w do hoteli.
 •  2 miesięcy wstecz
Dobry hotel
Byliś my w tym hotelu 02.04. 23 Hotel ogó lnie mi się podobał , wyś mienite jedzenie, przestronne pokoje, dobra obsł uga, ł adna czysta piaszczysta plaż a, bar na plaż y gdzie moż na zjeś ć obiad (lunch trzeba wybrać z menu) Z minus...
 •  6 miesięcy wstecz
5 nie ciągnie
Od profesjonalistó w: dobre jedzenie, ś rednia animacja, czysta plaż a, przyjazny personel, czysta poś ciel. Minusy: prawie brak sprzą tania w samym hotelu iw pokojach.
 •  7 miesięcy wstecz
Hotel jest dobry
Hotel został wybrany na podstawie opinii. Podobał o mi się wszystko. Przyjechaliś my rano o 8:00. Bransoletki został y natychmiast zał oż one i wysł ane na ś niadanie.
 •  10 miesięcy wstecz
Doskonały hotel!
Hotel został wybrany na podstawie opinii i ocen, odpowiadał nam idealnie za tę cenę . Zdecydowaliś my się na to, hotel ma bardzo dobrą obsł ugę , zawsze są zainteresowani, czy wszystko jest w porzą dku, starają się zadowolić i spr...
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel, solidny 4
Hotel jest doskonał y jak na 4 to solidne 4. Pokoje mają stary remont, jest nowy remont, wybieramy już dla siebie lub zmieniamy się za dopł atą , każ dy podejmuje wł asną decyzję .
 •  1 rok wstecz
Świetne miejsce na pobyt?
Chciał abym Wam opowiedzieć trochę o tym hotelu, wybraliś cie na kró tki czas? bo ocena jest dobra, hotel jest mał y? ale doś ć kompaktowy.
 •  1 rok wstecz
Świetny, cichy hotel z dużym terenem i bardzo smaczną kuchnią
Piszę recenzję i moje myś li wracają do hotelu. Odpoczywał od 9 do 14 stycznia 2022 r. Był o nas czterech, dwie pary. Nie pierwszy raz odpoczywamy z Anex Tour - ze wszystkiego jesteś my zadowoleni, wszystko jest w porzą dku!
 •  1 rok wstecz
Wspaniały hotel i warunki, które można spokojnie postawić 9 na 10
Numer: Zatoka Soma. Wspaniał y hotel i warunki, któ re moż na spokojnie postawić.9 na 10. Przypadek, gdy plusó w jest wię cej i przeważ ają nad drobnymi minusami i cał kowicie je zakrywają , ale o wszystkim w porzą dku.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Zatoka soma