Jaz Fayrouz Resort 4*– Opinie

56
Ocena 9.110
na podstawie
56 opinii
№5 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
8.9 Numer
9.2 Usługa
8.9 Czystość
8.8 Odżywianie
9.2 Infrastruktura
Hotel położony jest w centralnej części Naama Bay, w otoczeniu licznych restauracji, sklepów, kawiarni i sklepów z pamiątkami. Otwarty w 1987 r., ostatni częściowy remont miał miejsce w 2011 r. (przeprowadzany jest coroczny etapowy remont kosmetyczny). Nastawiony na rodzinne wakacje, ale odpowiedni również dla młodych ludzi, ponieważ znajduje się w samym centrum Naama Bay.Więcej →
аватар Rocket-Girl
 •  podróżował 02.04.2023
Ocena 10.0
Bardzo pię kny teren hotelu. Obok basenó w są baseny: dla dzieci i dorosł ych oraz jacuzzi, w któ rym moż na się ogrzać ) Zimą - wiosną jest ostro. W pobliż u promenada oraz liczne sklepy i restauracje. Przy wejś ciu na plaż ę sprzedają pyszne lody. … Już ▾ Bardzo pię kny teren hotelu.
Obok basenó w są baseny: dla dzieci i dorosł ych oraz jacuzzi, w któ rym moż na się ogrzać ) Zimą - wiosną jest ostro.
W pobliż u promenada oraz liczne sklepy i restauracje. Przy wejś ciu na plaż ę sprzedają pyszne lody.
Klub dla dzieci jest otwarty! Polecam rodzinom z dzieć mi.
аватар vreda_t
 •  podróżował 1 tydzień wstecz
Ocena 10.0
Przeniosł em się do tego hotelu z Jaz Belvedere ze wzglę du na pogodę . Hotel odpowiada 4*. Zatoka jest bezwietrzna, polecam zimą . Peł ne wyż ywienie niewiele ró ż ni się od All. Przyjazny personel, dobra obsł uga, jedzenie z mię sem i rybami, owoce są zawsze w odpowiedniej iloś ci. … Już ▾ Przeniosł em się do tego hotelu z Jaz Belvedere ze wzglę du na pogodę . Hotel odpowiada 4*. Zatoka jest bezwietrzna, polecam zimą . Peł ne wyż ywienie niewiele ró ż ni się od All.
Przyjazny personel, dobra obsł uga, jedzenie z mię sem i rybami, owoce są zawsze w odpowiedniej iloś ci.
Animacja dział a dla dwó ch hoteli.
Plac zabaw jest zepsuty, nie ma zjeż dż alni, nie zostawiaj dziecka bez opieki. Klub dla dzieci jest zauważ alnie gorszy od Jaz Belvedere.
Ogó lnie polecam, za moje pienią dze dobre wraż enie
аватар candess1903
 •  podróżował 1 miesiąc wstecz
Ocena 10.0
Wspaniał a plaż a, są koralowce, moż na zobaczyć rybki, ponurkować . Ten hotel jest na pierwszej linii, jest bardzo wygodny. Zawsze są leż aki, dobry przyjazny zespó ł animatoró w. Restauracja: kuchnia urozmaicona, smaczna. Personel jest uś miechnię ty i pracowity. … Już ▾ Wspaniał a plaż a, są koralowce, moż na zobaczyć rybki, ponurkować . Ten hotel jest na pierwszej linii, jest bardzo wygodny. Zawsze są leż aki, dobry przyjazny zespó ł animatoró w.
Restauracja: kuchnia urozmaicona, smaczna. Personel jest uś miechnię ty i pracowity.
Terytorium jest boskie, tak duż o zieleni, kwiató w na pustyni, aby to stworzyć , to arcydzieł o.
Pokoje nie są nowe, ale też nie stare. Czyste i wygodne.
Dogodna lokalizacja umoż liwia wieczorny spacer, zakup upominkó w i pamią tek, zakupy i zakupy.
аватар madam-bahur
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Polecam oś rodek Fayrouz każ demu, kto chce naprawdę być sam na sam z naturą i nabrać sił. Kró tko mó wią c, wybrał em hotel ze wzglę du na plaż ę , ogromną , ł agodnie opadają cą , zieloną . Leż aki znajdują się w pewnej odległ oś ci od siebie, co daje stan absolutnego relaksu. … Już ▾ Polecam oś rodek Fayrouz każ demu, kto chce naprawdę być sam na sam z naturą i nabrać sił.
Kró tko mó wią c, wybrał em hotel ze wzglę du na plaż ę , ogromną , ł agodnie opadają cą , zieloną . Leż aki znajdują się w pewnej odległ oś ci od siebie, co daje stan absolutnego relaksu. To jest ś wietne zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych. Muzyka jest wspaniale dobrana przez zespó ł animatoró w Magic World.
Teren hotelu jest ró wnież bardzo duż y i zielony. Priorytetem był o dla mnie to, ż eby z domku moż na był o rano iś ć boso do wł asnego ogró dka. To idealny egipski styl. Pokoje nie są nowe, ale wszystko jest czyste i schludne.
Rę czniki zmieniane codziennie, pokoje sprzą tane raz w tygodniu.
Jedzenie jest wspaniał e. Obiadom towarzyszy muzyka na ż ywo, co nadaje wyją tkowy klimat.
Osobiś cie chodził am na prawie wszystkie zaję cia, rozcią ganie, aerobik w wodzie, jogę . Chł opaki są po prostu super, zaró wno dziewczyny, jak i chł opcy. Specjalne podzię kowania dla Khalida i Ahmeda, energia tych goś ci jest niewyczerpana.
Chł opaki wabią wszystkich od mł odych do starych, ż aden z wczasowiczó w nie stoi na uboczu.
Ogó lnie moja ocena jest najwyż sza. Polecam hotel i plaż ę w 100%.
аватар sonyanovikovaaa
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
bardzo dobry hotel, morze w 3 sekundy, pię kna plaż a, bar z pysznymi drinkami, pię kne ulice do spaceró w z ró ż nymi sklepami i sklepami z pamią tkami. Polecić ! … Już ▾ bardzo dobry hotel, morze w 3 sekundy, pię kna plaż a, bar z pysznymi drinkami, pię kne ulice do spaceró w z ró ż nymi sklepami i sklepami z pamią tkami. Polecić !
аватар 531nastena531
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Przede wszystkim martwił em się , ż e bę dzie niesmaczne jedzenie lub nie bę dzie duż ego wyboru dla zwykł ego Rosjanina, ponieważ powiedzieli mi, ż e nawet przy 5 * jest ź le karmiony, a nawet poszedł . Ale to jest po prostu ś wietne! Codziennie bardzo wieczne i urozmaicone jedzenie, tuń czyk, kurczak! Ś niadania raczej skromne, ale i tak jest w czym wybierać . … Już ▾ Przede wszystkim martwił em się , ż e bę dzie niesmaczne jedzenie lub nie bę dzie duż ego wyboru dla zwykł ego Rosjanina, ponieważ powiedzieli mi, ż e nawet przy 5 * jest ź le karmiony, a nawet poszedł . Ale to jest po prostu ś wietne! Codziennie bardzo wieczne i urozmaicone jedzenie, tuń czyk, kurczak! Ś niadania raczej skromne, ale i tak jest w czym wybierać . Animatorzy są fajni na plaż y, ć wiczą i aqua aerobik) lokalizacja hotelu jest idealna, obsł uga jest doskonał a, naprawdę ! Każ dy problem jest rozwią zany, zawsze pytają , jak się masz i tak dalej. To był y moje urodziny i przynieś li mi ciasto w moim pokoju, był o bardzo mił o! Jest ciepł y basen, dział a tylko do 17:00, Wi-Fi dział a na terenie i na plaż y, nie w pokojach, ogó lnie jestem bardzo zadowolony, wró cę !
аватар jakovesayan
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 9.0
Ś wietny hotel ze ś wietną animacją . Przestronna i czysta plaż a z nowymi leż akami. Ł agodne i piaszczyste wejś cie do morza, rafa koralowa z morskim ż yciem (polecam zabrać ze sobą maskę do snorkelingu). Na samej plaż y znajduje się bar z napojami oraz restauracja z przeką skami. … Już ▾ Ś wietny hotel ze ś wietną animacją . Przestronna i czysta plaż a z nowymi leż akami. Ł agodne i piaszczyste wejś cie do morza, rafa koralowa z morskim ż yciem (polecam zabrać ze sobą maskę do snorkelingu).
Na samej plaż y znajduje się bar z napojami oraz restauracja z przeką skami.
Jest boisko do siatkó wki i pił ki noż nej.
Animatorzy codziennie organizują zaję cia jogi, ć wiczenia, aerobik w wodzie. Istnieje ró wnież wiele wieczornych animacji w restauracji z doskonał ą kuchnią na ś niadanie, lunch i kolację .
Na miejscu znajduje się wiele basenó w z podgrzewaną wodą i jacuzzi.
аватар _alena1995
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Przyjechał em z rodziną na tydzień . Hotel bardzo przytulny, przestronny rodzinny bungalow, blisko plaż y. Wejś cie do morza jest piaszczyste, bez kamieni. Na plaż y pracują animatorzy, wieczorami robią też ró ż ne pokazy. To nigdy nie jest nudne. Jedzenie w hotelu jest smaczne i urozmaicone. … Już ▾ Przyjechał em z rodziną na tydzień . Hotel bardzo przytulny, przestronny rodzinny bungalow, blisko plaż y. Wejś cie do morza jest piaszczyste, bez kamieni. Na plaż y pracują animatorzy, wieczorami robią też ró ż ne pokazy. To nigdy nie jest nudne. Jedzenie w hotelu jest smaczne i urozmaicone. Duż o waż niejsza jest lokalizacja. Hotel poł oż ony jest 10 minut od Naama Bay. Wszystkie restauracje, rynek w pobliż u. Jesteś my zadowoleni z naszych wakacji. Dzię kuję Ci!
аватар kristinka-vitaminka28
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Dobry hotel i obsł uga. Zameldowanie poszł o dobrze, dali dobry pokó j, uwzglę dnili ż yczenia. Jeś li potrzebujesz stabilnego internetu, lepiej kupić kartę SIM. Sprzą tanie codziennie, jedzenie jest pyszne. Baseny są dostę pne i dział ają , jest podgrzewany, są codziennie sprzą tane. … Już ▾ Dobry hotel i obsł uga. Zameldowanie poszł o dobrze, dali dobry pokó j, uwzglę dnili ż yczenia. Jeś li potrzebujesz stabilnego internetu, lepiej kupić kartę SIM.
Sprzą tanie codziennie, jedzenie jest pyszne. Baseny są dostę pne i dział ają , jest podgrzewany, są codziennie sprzą tane.
Plaż a jest super, czysta, codziennie odbywają się animacje, zaję cia, ć wiczenia, joga, aerobik, gry i zabawy. Bardzo mili i mili faceci. Ogó lnie wspaniał e wakacje, wró cimy ponownie.
аватар Adrenalin77
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 8.0
Nadeszł a zima, co oznacza, ż e ​ ​ czas odwiedzić ciepł y Egipt. Na chł odniejszy okres lepiej wybrać hotel w stosunkowo spokojnej zatoce. Jednym z takich miejsc jest Naama Bay. A nasz wybó r padł na hotel „Fayrouz resort” 4*, poł oż ony w samym centrum zatoki na pierwszej linii. … Już ▾ Nadeszł a zima, co oznacza, ż e ​ ​ czas odwiedzić ciepł y Egipt. Na chł odniejszy okres lepiej wybrać hotel w stosunkowo spokojnej zatoce. Jednym z takich miejsc jest Naama Bay. A nasz wybó r padł na hotel „Fayrouz resort” 4*, poł oż ony w samym centrum zatoki na pierwszej linii. Wcześ niej hotel należ ał do sieci Hilton, a obecnie jest czę ś cią sieci Jaz. Pracuje w systemie FB+ (peł ne wyż ywienie, w tym lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe). W zasadzie nie zauważ ył em ż adnej ró ż nicy od zwykł ego „all inclusive” dla nas. Posił ki w restauracji gł ó wnej trzy razy dziennie, wszystko smaczne i wysokiej jakoś ci. Przeką ska (przeką ska) w restauracji „Al Fresco” od 16 do 17.
Terytorium jest duż e i bardzo zielone z parterowymi domkami i kilkoma dwupię trowymi budynkami. Zapas w pokoju jest "zmę czony" i wymaga remontu, ale ł ó ż ko jest czyste, hydraulika dział a. Hotel posiada dwa duż e baseny i dwa mał e (tylko dla dorosł ych). Zimą ogrzewany jest tylko jeden, któ ry znajduje się w pobliż u gł ó wnej restauracji „El Wadi”. Tuż obok znajduje się bar. Dział a od rana do pó ź nego wieczora. Plaż a znajduje się po drugiej stronie deptaka (jak wszystkie plaż e w Naama). Plaż a jest szeroka i duż a, leż aki są w dobrym stanie. Jest "bar na plaż y", ale tylko "bezalkoholowe" napoje są bezpł atne - bezalkoholowe. Jest alkohol, ale za dodatkową opł atą . Ró wnież na plaż y znajduje się boisko do siatkó wki, mini boisko do pił ki noż nej i plac zabaw dla dzieci.
Wejś cie do wody jest ł agodne i piaszczyste. Oczywiś cie z koralami jest smutno, ale jeś li pó jdziesz w lewo w stronę Novotel Beach, to moż esz zapoznać się z mieszkań cami rafy koralowej. Dla doś wiadczonych nurkó w z pewnoś cią nie jest to wskazó wka, ale dla począ tkują cych to wszystko. Wi-Fi to kolejny "smutek" tego hotelu. Jest bezpł atny tylko w pobliż u recepcji i gł ó wnej restauracji (wszystko znajduje się w tym samym budynku), a potem jest bardzo powolny i zawsze puka i trzeba ponownie przejś ć przez autoryzację . Wię c wł aś nie kupił em lokalną „kartę SIM” i był em ś wiadomy wszystkich wydarzeń ). Animację realizuje zespó ł.5 osó b.
Wszystkie rozrywki odbywają się rano na plaż y. Ć wiczenia, aerobik w wodzie, siatkó wka itp. Wieczorem animatorzy zabawiają goś ci po drugiej stronie ulicy w Hotelu Charm Dreams – najpierw dyskoteka dla dzieci, a potem tradycyjny „show time” zaproszonych artystó w lub animatoró w. Na terenie znajduje się ró wnież „Klub dla dzieci”, a obok niego znajduje się sił ownia w „klubie zdrowia”. Personel hotelu stara się pomó c w każ dej sprawie, uprzejmy i uprzejmy. Naprawdę dział a dla wczasowiczó w. Zaczynają c od pensjonatu, a koń czą c na sprzą taczkach. Dzię ki)
Podsumowują c: hotel jest wart swojej ceny, doskonał a lokalizacja, wysokiej jakoś ci jedzenie. Polecam odpoczą ć )). W zał ą czniku znajduje się recenzja wideo.
Pokaż więcej »


awatara katrusik2272
Czy wlewają wodę do pokoju (jeśli tak, to ile), czy w barach są napoje bezalkoholowe i jakie napoje są oferowane na śniadanie, lunch i kolację? W recenzjach dwa miesiące temu przeczytałem, że jedzenie było w restauracji hotelu Sharm Dreams. Tak jak teraz, czy na plaży są darmowe bary z przekąskami, żeby nie iść do restauracji?
2 roku wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен в центральной части залива Naama Bay в окружении многочисленных ресторанов, магазинов, кафе и сувенирных лавок. Открыт в 1987 году, последняя частичная реновация прошла в 2011 году (проводится ежегодный поэтапный косметический ремонт). Ориентирован на семейный отдых, но подойдет и для молодежи, так как расположен в самом центре Наама Бей.

Lokalizacja Отель расположен в 12 км от аэропорта и в 7 км от Старого города.
Opis plaży Собственный песчаный пляж протяженностью 700 метров (20 метров от ресепшен) и шириной около 20 метров. Есть пластиковый понтон — 30 метров, заход в море с берега. Вход в море песчаный, пологий. Пляжные полотенца — бесплатно. Бар на пляже Oasis & Breeze — 09:00-17:00 (платно).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, магазины, аптека, WI-FI — платно (по всей территории отеля, включая номера), интернет-уголок (платно), 4 бассейна для взрослых глубиной до 160 см (2 из них с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца: бесплатно.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • parking
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • transfer na/z lotniska
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Два детских бассейна 35 м2, глубиной 60 см (с подогревом в зимний период). Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 10 лет, детская площадка (на пляже), детский буфет в ресторане.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji  FREE 
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Бесплатно — живая музыка, анимация, дартс, джакузи под открытым небом (подогрев в зимний период), пляжный волейбол, бочче, аквааэробика. Платно — футбольная площадка с травяным покрытием (в зоне пляжа), дайвинг центр и центр водных видов спорта (в зоне пляжа), массаж.
 • jacuzzi
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia  FREE 
 • sporty wodne
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 210 номеров.

W pokojach

Индивидуальный кондиционер, LCD телевизор, спутниковое ТВ, Интернет: dial-up (платно), Wi-Fi (платно), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар платно (заполнен), набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów  FREE 
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy
 • telefon $
 • internet wi-fi $
 • internet kablowy $
 • ekspres do kawy/herbaty  FREE 
 • balkon/taras
Adres El Salam Road, Naama Bay, P.O Box: 57, Sharm El-Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefony: +20 (69) 360 01360
Stronie internetowej: Jaz Fayrouz Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.