Recenzje i historie o hotelach Karty

Historie turystyczne o Taba dodaj historię
Ucieknij od zgiełku. Wspaniały hotel?
Wszystko zaczę ł o się od ś wietnego transferu. Dostaliś my pokó j z widokiem na morze bez dodatkowych opł at. Po pierwszym pragnieniu aktualizacji wszystkiego zaczynasz doceniać vintage i szacunek, któ re znacznie przeważ ają .
 •  2 roku wstecz
Recenzja El Wekala Aqua Park Resort
Czysto przypadkiem wybrał em hotel, umieś cił em go w skali od 8 do 10, był jednym z nielicznych, któ re mi się podobał y, bo to relaksują ce wakacje, wię c zareagował em.
 •  4 roku wstecz
Miejsce na relaks
Wybrał am hotel losowo, zgodnie z oceną (rzadko widuje się.9). Speł nił moje oczekiwania w 100%. Ró ż norodnoś ć jedzenia (mię so, ryby), napoje bez problemó w, doskonał a plaż a (i dowó z na nią ), wszystko super, ale dla mni...
 •  4 roku wstecz
Recenzja El Wekala Aqua Park Resort
Podobał o nam się wszystko. Bardzo dobra obsł uga hotelu. Kuchnia i postawa personelu są nie do pochwał y. Jedyną rzeczą jest to, ż e terytorium jest takie, ż e na plaż ę trzeba jechać autobusem.
 •  4 roku wstecz
Hotel na wycieczki do Izraela i Jordanii?
Wybó r hotelu, któ ry minimalizuje stratę czasu na wycieczki do Petry i Jerozolimy, w poró wnaniu z wyjazdem z Sharm, jest w peł ni uzasadniony. Jeś li jednak pojawia się chę ć wybrania hotelu na wakacje nad morzem, pojawia się kilka nieprzyjemnych ...
 •  4 roku wstecz
Otwarcie nowego resortu
Zatrzymał em się w tym hotelu na 2 noce. Pierwsze wraż enie jest po prostu ś wietne. Terytorium jest eleganckie, rozcią gnię te wzdł uż morza.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Movenpick Resort Taba
Zameldowaliś my się rano, nie zapł aciliś my dodatkowo. Dlaczego wybrał eś ten konkretny hotel? Chcieliś my wybrać się na wycieczkę po Jordanii, wybraliś my tę , któ ra nam się bardziej podobał a.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Movenpick Resort Taba
Wszystko był o w porzą dku, ale hotel jest stary i zepsuty, wszystko tam jest naprawiane, ale jakoś powoli. Byliś my już w tym hotelu, jest piaszczysta plaż a.
 •  4 roku wstecz
Recenzja El Wekala Aqua Park Resort
W pozostał ej czę ś ci moja ż ona i ja trochę się otruliś my, ale zachorowaliś my tylko na jeden dzień . Klub golfowy przed hotelem zadowolony.
 •  4 roku wstecz
Hotel jest dobry, ale 5 * nie ciągnie! 4 lub 4+
Zalety hotelu: • czysty; • zadbane terytorium; • dobry dostę p do morza, bez pontonu (piasek, kamyki i stare koralowce, dalej od brzegu ż yją korale); • czysty basen; • codzienne sprzą tanie pokoi, pokoje są duż e.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Taba