Recenzje i historie o hotelach Egipt

Historie turystyczne o Egipt dodaj historię
Czy warto czy nie? Albo wszystkie niuanse pierwszej wyprawy do Egiptu bez męskiej eskorty
Pozdrowienia, drodzy przyjaciele, wspó ł pracownicy i podró ż nicy! Dawno nic tu nie pisał am, ale już tę sknię za moimi czytelnikami.
 •  2 miesięcy wstecz
10 hoteli w lagunie w pobliżu lotniska
W okolicy laguny znajduje się.10 hoteli, jest wspó lna promenada z palmami wzdł uż morza i wszystkie hotele w odległ oś ci ponad 2 km, wspó lny duż y park wodny i restauracje a la carte.
 •  1 rok wstecz
Pierwsza podróż do Marsa Alam
Już po raz ó smy pojechali na wakacje do Egiptu. Wszystkie poprzednie był y z przybyciem do Hurghady. Po raz pierwszy wybrali dla siebie kierunek Marsa Alam.
 •  1 rok wstecz
Aktualne problemy zrównoważonego rozwoju strefy rekreacyjnej Półwyspu Synaj w pandemii.III
Rozpocznij tutaj >>> Nadal pozostał y nam dwa peł ne dni. Postanowiliś my poś wię cić je cał kowicie morzu. Verka skarż ył a się , ż e kiedy przyszł a na plaż ę o wpó ł do pią tej rano, ledwo znalazł a dwa woln...
 •  1 rok wstecz
Aktualne problemy zrównoważonego rozwoju strefy rekreacyjnej Półwyspu Synaj w pandemii. II
Rozpocznij tutaj >>> Wyjś cie zaplanowano na nastę pną noc. A noc, zaraz po wycieczce na wyspę , podobnie jak poprzednia, minę ł a zaskakują co spokojnie.
 •  1 rok wstecz
Aktualne problemy zrównoważonego rozwoju strefy rekreacyjnej Półwyspu Synaj w kontekście pandemii
Gady i dobrzy ludzie umierają , Umierają chorzy i lekarze, Koty umierają , myszy umierają Robaki giną w kupie gó wna. . . (Agatha Christie) W ś wietleW ciemnoś ci ostatnich wydarzeń coraz wyraź niej sł yszę budzą ce grozę „Mem...
 •  1 rok wstecz
Jeden z najlepszych dni na wakacjach
Dzisiaj był niesamowity dzień . Jeś li wczoraj kł adł em się spać zmę czony i chciał em odpoczą ć … to rano obudził em się z szaloną chę cią pó jś cia po nowe doznania.
 •  1 rok wstecz
Stare miasto El Dahar
Zwykli turyś ci, zrelaksuj się w hotelu przy koktajlu na leż aku i chodź co najwyż ej na wycieczki. Ale dupek Leny nie chciał siedzieć cicho i spokojnie i był rozdarty w poszukiwaniu przygody.
 •  1 rok wstecz
Nasz pobyt w listopadzie
Wakacje przypadł y na listopad, wię c postanowiono pojechać do Egiptu. Hotel był wybierany bardzo dł ugo, bo był a zmę czona. Podobał o mi się , potem jedno, potem drugie, potem coś mi się nie podobał o itp.
 •  1 rok wstecz
Egipcie, tęskniłem za tobą
Lot Moskwa-Szarm el-Szejk Lot 5533 odlatuje o 10.30, lą duje o 14.25. Samolot jest duż y (dwupię trowy), nie karmią (bo kró cej niż.5 godzin) tylko napoje (woda, lemoniada, herbata/kawa - też bez sokó w).
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »