Amfiteatr w Aspendos

Teatr Aspendos, Aspendus, ruiny amfiteatru Aspendos
Turcja, Belek
Ocena 9.5
10 Na podstawie 4 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.939, 31.1723

Amfiteatr w Aspendos

Teatr Aspendos, Aspendus, ruiny amfiteatru Aspendos
Turcja, Belek
Amfiteatr znajduje się na terenie starożytnego miasta Aspendos i jest uważany za jeden z największych zachowanych starożytnych teatrów. Obecnie funkcjonuje amfiteatr, odbywają się tu koncerty i różne imprezy, a latem odbywa się Festiwal Opery i Baletu.

OPINIE
Wszystkie recenzje (4)
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Dzień dobry wszystkim. Chciał bym opowiedzieć o naszej wizycie w Aspendos, ruinach i amfiteatrze. Odpoczywaliś my w Siam Elegance Hotel & Spa w Bogaskent. Pewnego dnia postanowiliś my się trochę zabawić i odwiedzić ten zabytek staroż ytnej architektury. Wynaję liś my samochó d w hotelu (40 USD za dzień ) i pojechaliś my do Aspendos. Droga nie jest dł uga, okoł o pó ł godziny. Po bokach drogi wiejski turecki smak z gajami pomarań czowymi.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8
Aspendos to sł ynne grecko-rzymskie miasto w czasach staroż ytnych. Dotarcie do niego nie jest takie ł atwe i praktycznie nie ma gdzie przenocować , ale i tak warto wybrać się tam jako jednodniowy wypad – nie poż ał ujecie. Z Antalyi jechaliś my autobusem. Ten teatr jest niesamowity, zbudowany w II wieku, nadal uważ any jest za aktywny, a nawet przyjmuje widzó w, któ rzy przychodzą popatrzeć na przedstawienie lub koncert operowy.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Akustyka jest niesamowita, ogromne lawy (nawet nie ł awki), wydaje się , ż e nie jest to zabytkowa atrakcja, któ ra doskonale zachował a się do naszych czasó w, ale otwarta sala koncertowa zbudowana w antycznym stylu. Ś wietne przeż ycie, choć po prostu wę drowaliś my po nim, nie dotarł o na ż aden wystę p ani koncert.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 15 lat wstecz
Ocena 10
Pokaz taneczny „Ognie Anatolii” to niesamowity program, któ ry nie ma odpowiednika nigdzie na ś wiecie! Odbywa się w staroż ytnym amfiteatrze Aspendos, poł oż onym w pobliż u kurortu Side. Budynek ten bardzo harmonijnie ł ą czy się z ró ż nymi wystę pami muzycznymi, któ re odbywają się na scenie. Podczas programu zobaczyliś my wiele numeró w, począ wszy od baletu klasycznego, tań ca derwiszó w, tań có w ludowych z regionó w Turcji, tań có w orientalnych, a nawet tań có w nowoczesnych z kafelkowym modernem.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Ruiny starożytnego starożytnego miasta Aspendos
Brak recenzji
Turcja, Antalya
Fabula, Teatr i muzyka, Wycieczki
Odwiedzić: Płatny
dystans: 0 km.
Na mapie
Most Aspendos
Ocena 7.0 - 1 opinia
Turcja, Belek
Architektura, Fabula
dystans: 0 km.
Na mapie
Starożytne miasto Aspendos
Ocena 9.0 - 2 opinie
Turcja, Belek
Architektura, Fabula, Muzea
dystans: 0 km.
Na mapie
Pub Gloria
Ocena 8.0 - 1 opinia
Turcja, Belek
Restauracje, kawiarnie
dystans: 12.3 km.
Na mapie
Aquapark i delfinarium Troy
Ocena 7.0 - 4 opinie
Turcja, Belek
Rozrywka, Wypoczynek
Odwiedzić: Płatny
dystans: 12.7 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań