Hotel o zawyżonej nazwie, który nie jest wart niczego, co jest warte pieniędzy, które za niego płacisz.

Pisemny: 11 luty 2024
Czas podróży: 5 — 12 luty 2024
Ocena hotelu:
2.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 3.0
Usługa: 2.0
Czystość: 6.0
Odżywianie: 5.0
Infrastruktura: 6.0
Plusy:
- zameldował em się szybko
-dali nam asystenta, któ ry miał nas na bież ą co informować o hotelu.

Wszystkie pozytywy zniknę ł y.
Pierwsze wady:
- hotel jest stary i wymaga remontu, odrapane ś ciany, drzwi, meble.
Remont wcale nie jest luksusowy ani premium.
Odż ywianie:
- cią gł e kolejki w restauracji, duż o osó b przyszł o na konferencję i nie mogł o się dostać . Ok, wiesz, ż e w hotelu jest duż o ludzi, zautomatyzuj pracę tak, ż eby ludzie nie stali w kolejkach po kurczaka itp.
- samo jedzenie, gdzie unosi się tu zapach wykwintnego jedzenia, któ rego zupeł nie nie rozumiem (moż e nie pyszne sushi na obiad? )

-Restauracja Alya carte, czynna cał ą dobę , jedna nazwa, do wejś cia też trzeba stać w kolejce, kelnerzy nie okazują szacunku, trzeba dł ugo czekać , sał atka Cezar to tylko liś cie, kurczak, sos.
-kawa to osobna udrę ka, dlaczego w takim „eleganckim i drogim” hotelu nie moż e być chociaż.1 ekspres do kawy z baristą , wszę dzie są takie ekspresy, któ re parzą obrzydliwą kawę.
Nawet w Starbucks – naciskasz przycisk – oto twoja kawa.
Wszystkie hotele, nawet te prostsze, mają już normalne kawiarnie.
-w cukierni zawsze peł no ludzi, nie ma wolnych miejsc, poproszeni o przyniesienie dodatkowych krzeseł , wzruszyli ramionami i wyszli. Ok, masz peł ny hotel, ale zorganizuj go tak, aby był wygodny i komfortowy dla goś ci.

Podsumowują c:
- hotel wie, jak sprawić wraż enie przepychu, ale jeś li chodzi o goś cia, bę dziesz zawiedziony
-Nigdy wię cej tu nie przyjadę , hotel w ogó le nie jest wart tych pienię dzy
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
аватар

INNE OPINIE O HOTELU

ZOBACZ TEŻ