Recenzje i historie o hotelach Chorwacja

Jeziora Plitwickie  • 
Brela  • 
№3. Wyspa Lokrum
Dubrownik  • 
Dubrownik  • 
Podział  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Chorwacja dodaj historię
Plaża Lapad i stare miasto
Moja ż ona zdecydował a, ż e ​ ​ do Chorwacji, a ja do Dubrownika. Moja ż ona zdecydował a o tym w apartamentach, a ja na plaż y Lapad.
 •  3 roku wstecz
Pojechał do Odessy i udał się do Chersoniu. Kontynuacja
Pierwsza czę ś ć tutaj >>> Dlaczego Odessa i Chersoń są w tym. Miasto Sen. Nie do koń ca turystyczne. Nie sł awny. Mał o znany. Ale jest dobry!
 •  3 roku wstecz
Pojechał do Odessy i pojechał do Chersoniu
W rzeczywistoś ci, oczywiś cie, ani Odessa, ani Chersoń . Wszystko jest znacznie trudniejsze. Wł aś nie zdecydował em się odwiedzić Cypr Pó ł nocny z rodziną , kupił em bilety do Larnaki, dostał em buł garską wizę i pol...
 •  3 roku wstecz
Pierwszy lot do Chorwacji 04.07
Pł ytka jest zał adowana w 100%. Wszyscy wchodzą do samolotu w maskach; podczas lotu wiele masek jest zdejmowanych. Podczas lotu stewardessy wrę czają Ci wilgotną chusteczkę i 0.
 •  4 roku wstecz
Nowa podróż
Wreszcie odwiedził em Chorwację na Istrii. Odpoczywał am w Poreč u, a raczej niedaleko, w Hotelu Molindrio Plava Laguna 4*, przyzwoitym hotelu, pokoje mał e, ale nie jestem wybredna, ś niadania i obiadokolacje znakomite, duż y wybó r dań .
 •  5 lat wstecz
Wspaniałe wakacje w Chorwacji
Postanowiliś my pojechać do Chorwacji samochodem. Dla nas taka wycieczka jest po raz pierwszy, wię c z wyprzedzeniem obejrzaliś my wiele filmó w, ale ostatecznie wszystko nauczyliś my się tylko z wł asnego doś wiadczenia.
 •  5 lat wstecz
Drugi raz w tym samym miejscu. wyspa Hvar
Po raz drugi cał a nasza ojczyzna był a na wakacjach w Chorwacji, ks. Hvar, niedaleko miejscowoś ci Elsa, ale tym razem pokazaliś my te wszystkie pię knoś ci naszym rodzicom.
 •  5 lat wstecz
19. Zmiana szprych i geometrii kół. (Buzet - Rijeka)
Chronologia ze szczegó ł ami: 1. Kim oni są ? Dlaczego tego potrzebują ? (plan podró ż y) http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html">http: / /www.
 •  7 lat wstecz
8. TandemTravelers: Niebezpieczny Zagrzeb. Pyszna ulica. Upadek. (droga Novi Marof - Zagrzeb)
Chronologia ze szczegó ł ami: 1. Kim oni są ? Dlaczego tego potrzebują ? (plan podró ż y) http://www.turpravda.com/ua/kijó w/blog-240582.
 •  7 lat wstecz
TandemTravelers : Chorwacja. Mili ludzie, pyszne piwo i angielska telewizja)
Chronologia ze szczegó ł ami: 1. Kim oni są ? Dlaczego tego potrzebują ? (plan podró ż y) http://www.turpravda.com/ua/kiev/blog-240582.html 2.
 •  7 lat wstecz
Pokaż więcej »