Recenzje i historie o hotelach Rovinj

Historie turystyczne o Rovinj dodaj historię
Na relaksujące, wyważone wakacje, to miejsce jest po prostu idealne.
Cześ ć ! Pierwsze wakacje w Chorwacji z mę ż em. Kraj został wybrany za radą przyjació ł . Z hotelem był o trudniej, bo nie podobał nam się ten, w któ rym oni odpoczywali i po prostu zaczę liś my przeglą dać oferty r...
 •  5 lat wstecz
Bardzo podoba mi się hotel?
Teraz jest gorą co, ale morze jest chł odne. Nie moż esz wycią gną ć dzieci z wody! Nie ma fal - zawsze chę tnie pł ywają )) ogó lnie jest tu bardzo fajnie: na jednej wyspie jest jeden z naszych hoteli i sosny.
 •  6 lat wstecz
Świetny hotel dla dwojga. 5 gwiazdek zasługuje.
Doskonał a lokalizacja hotelu, w pobliż u kamienistej plaż y, luzem. Hotel poł oż ony jest na terenie parku. Do starego miasta 15 minut spacerkiem promenadą .
 •  8 lat wstecz
doskonały hotel?
W Hotelu Monte Mulini odpoczywaliś my latem (sierpień ) 2015 roku. Hotel i warunki w nim są po prostu rewelacyjne i moim zdaniem odpowiadają deklarowanym standardom.
 •  7 lat wstecz
Normalnie wypoczęty
Có ż mogę powiedzieć o tym hotelu. Jesteś my rozpieszczonymi ludź mi, nie bę dziemy poró wnywać z Turcją i Egiptem, bo to Monte Mulini to prawdziwa europejska pią tka.
 •  8 lat wstecz
Świetnie wypoczęliśmy
Tu jest bardzo fajnie! Podobał o nam się wszystko. Ś wietna obsł uga, szykowne pokoje, a restauracje są po prostu niesamowicie pyszne. Wspaniale wypoczę liś my, spę dziliś my cudowne dni cieszą c się morskim powietrzem we wspaniał ym hotelu.
 •  8 lat wstecz
Świetny hotel!
Aha, a my już tu jesteś my! : ) Kwitną tu drzewa, pachnie mimozą i wiosna w ogó le. Naprawdę lubimy ten hotel, wszystko tu po prostu inspiruje do stawania się lepszym : ) Polecamy wszystkim pomimo kryzysu, aby odpoczą ć i ż yć peł nią ...
 •  9 lat wstecz
Zima na Monte Mulini
Znamy i kochamy Chorwację , dlatego wybraliś my się do tego hotelu w Rovinju w grudniu. W grudniu nie ma tł umó w turystó w, a Chorwacja jest o tej porze szczegó lnie pię kna.
 •  9 lat wstecz
Listopadowe wakacje w luksusowym hotelu
Do hotelu trafiliś my za radą znajomych. Luksusowy hotel. Podobał o nam się wszystko, fajnie jest odpoczą ć w Chorwacji poza sezonem. Rano obudził am się z uczuciem dziecię cej radoś ci : ) Pokoje bardzo pię kne, teren zadbany, jedzenie na najwy...
 •  9 lat wstecz
Nie warte tego
Hotel nie jest wart zabierania, tylko nadpł ata pienię dzy z pię cioma gwiazdkami. Ani obsł uga, ani kolacje nie są imponują ce. Sał atki na obiad, któ ry kosztuje 30 euro, to przystawki, któ rych nie zjesz, ż adnych specjalnych dań i obfito"...
 •  9 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Rovinj