Recenzje i historie o hotelach Dubrownik

№1. Wyspa Lokrum
Dubrownik  • 
Dubrownik  • 
Dubrownik  • 
Dubrownik  • 
№5. Plac Lodge
Dubrownik  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Dubrownik dodaj historię
Plaża Lapad i stare miasto
Moja ż ona zdecydował a, ż e ​ ​ do Chorwacji, a ja do Dubrownika. Moja ż ona zdecydował a o tym w apartamentach, a ja na plaż y Lapad.
 •  3 roku wstecz
Świetny pobyt w Dubrowniku?
Nie są dził em, ż e w tym roku bę dę miał szansę odpoczą ć w Europie. . . Ale na szczę ś cie ś wię to się odbył o i stał o się to w Chorwacji w Rixos Premium Dubrovnik.
 •  4 roku wstecz
Recenzja hotelu Adriatic
Doskonał a lokalizacja, dobre jedzenie. Taka ocena - bo są pokoje bez okien w ogó le i innych rzeczy, nawet w dzień trzeba wł ą czać ś wiatł o, to też minus, ż e pokoje na drugim pię trze - w efekcie nie mają balkonó w nie ma gdzi...
 •  5 lat wstecz
Najlepszy hotel w Chorwacji. Drogi. Spokojny
Wszystkie poprzednie recenzje są prawdziwe, wię c się nie powtó rzę . Niezbę dne wyjaś nienia. Plaż a NIE jest piaszczysta - jest masywna, zrobiona z mał ych, ostrych kamyczkó w, wię c bez specjalnych butó w jest to trudne.
 •  4 roku wstecz
Recenzja hotelu Adriatic
Jak na 2* wszystko był o wię cej niż dobre. Zał oż yliś my, ż e tu nie bę dzie, jak w 4 czy 5* hotelach, ale wszystko był o czyste.
 •  5 lat wstecz
Polecam hotelowi spokojny, rodzinny, wyważony odpoczynek.
Nasz drugi wyjazd do Chorwacji odbył się w poł owie wrześ nia ubiegł ego roku. Mó j mą ż i ja pojechaliś my na 10 dni i wybraliś my hotel Royal Princess na nasze wakacje.
 •  5 lat wstecz
Jesienny rejs po wschodniej części Morza Śródziemnego! (5)
Jesienny rejs po wschodniej czę ś ci Morza Ś ró dziemnego! (5) Wenecja - MSC Preziosa - Bari - Katakolon - Izmir - Stambuł - Dubrownik - po rejsie Wenecja - Praga - Mariań skie Ł aź nie - Karlowe Wary.
 •  10 lat wstecz
Najlepsze na zwiedzanie Dubrownika?
Blisko Dubrownika, dobre poł ą czenie autobusem, czysto, przyjazna, dobra restauracja, bez drogich.
 •  10 lat wstecz
Piękny Dubrownik...
. . . czyli "Wspomnienia Przyszł oś ci-2" : ))) Zdję cie z wycieczki do Dubrownika, gdzie pojechał em z Budvy 4 paź dziernika 2013 roku. Wycieczka kosztował a 30 euro, został a zakupiona tuż przy skarpie przy sł owiań skiej plaż y w agencji Gard...
 •  10 lat wstecz
Wycieczka do chorwackiego Dubrownika z Czarnogóry
Ta recenzja jest szczegó lnie dla tych, któ rzy są zainteresowani wycieczką do Dubrownika z Czarnogó ry w 2013 roku. Odką d Chorwacja przystą pił a do Unii Europejskiej w lipcu tego roku, liczba wycieczek z siostrzanego kraju Czarnogó ry drastycznie spad&...
 •  11 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Dubrownik