Recenzje i historie o hotelach Poreč

Historie turystyczne o Poreč dodaj historię
W porządku!
Byliś my w Chorwacji, w hotelu Laguna Mediteran. Hotel jest po prostu ś wietny. . Pokoje są dobre z klimatyzacją i wygodnym ł ó ż kiem.
 •  5 lat wstecz
Nasza rodzina to uwielbiała
Niesamowite wakacje w hotelu Laguna Molindrio. Menedż er polecił go nam, a teraz polecamy go znajomym. Takie niesamowite pokoje, przestronne, bardzo czyste, stylowo urzą dzone, z fajnymi sprzę tami.
 •  5 lat wstecz
DOBRY HOTEL POLECAM
Hotel Molindrio Plava Laguna**** Witam. Hotel jest dobry, postaram się o wszystkim kró tko. Podró ż ował em z 5-letnim dzieckiem. Biuro podró ż y PAKS, linia lotnicza S7, lot regularny.
 •  5 lat wstecz
Recenzja hotelu Laguna Mediteran
Hotel Laguna Mediteran to hotel z pię knym widokiem, jego teren zasł uguje na szczegó lną pochwał ę . Wszystko jest pię kne i zadbane, mam prawdziwą przyjemnoś ć estetyczną , dzię kuję .
 •  5 lat wstecz
Bardzo mały pokój?
Wszystko zależ y od tego, jakim jesteś podró ż nikiem. Ogó lnie nieź le. Ale pokó j jest bardzo mał y -12 mkw Fał szywe informacje na stronie - i to jest gł ó wna wada.
 •  5 lat wstecz
niewygodny
Hotel jest duż y, jest duż o ludzi, gł ó wnie Niemcó w, Wł ochó w, Polakó w w wieku. Pokoje są mał e. W jadalni ludzie stoją w kolejce i czekają aż kucharz z niezadowoloną miną rzuci Ci kawał ek mię sa lub kieł...
 •  6 lat wstecz
Świetny hotel - polecam?
Byliś my bardzo zadowoleni z reszty i dosł ownie zakochaliś my się w takim kraju jak Chorwacja. Mieszkaliś my w hotelu Laguna Parentium 4*. Kró tko o hotelu - hotel jest nie do pochwał y.
 •  7 lat wstecz
wspaniały hotel!
Hotel został wybrany za radą kierownika agencji, dzię ki czemu nie był bardzo drogi. Hotel poł oż ony jest na pó ł wyspie Istria, w mieś cie Poreč .
 •  7 lat wstecz
Dobry hotel, plaża dla każdego?
Wł aś nie wró cił em z tego hotelu, wspomnienia są ogó lnie pozytywne. Dobre jedzenie, zadbane terytorium, duż e pokoje z kuchnią .
 •  7 lat wstecz
Doskonały hotel?
Bardzo mi się wszystko podobał o. Jedzenie bardzo smaczne i urozmaicone. Pokoje czyste, sprzą tanie codziennie. Morze bardzo czyste, na brzegu las sosnowy.
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Poreč