Kolejka linowa Olympos

Olympos Teleferik, kolejka Olympos
Turcja, Kemer
Ocena 9.8
10 Na podstawie 8 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 36.539, 30.4342

Kolejka linowa Olympos

Olympos Teleferik, kolejka Olympos
Turcja, Kemer
Olympos to osobowa kolejka linowa położona na szczycie góry Tahtali. To druga najdłuższa kolejka linowa na świecie: jej długość wynosi 4350 metrów. Czas podróży z dolnej stacji na szczyt góry wynosi około dziesięciu minut. W tym czasie można podziwiać wspaniały widok na morze i góry.

OPINIE
Wszystkie recenzje (8)
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Polecam odwiedzić w sł oneczny dzień rano, ł adny widok. Popoł udnie jest zwykle pochmurne. Koszt wycieczki od organizatora wycieczki i na oficjalnej stronie kolejki linowej jest taki sam, nie ma sensu zawracać sobie gł owy i jechać tam na wł asną rę kę . A to bę dzie niezwykle trudne. Cał a wycieczka trwa pó ł dnia, po obiedzie jesteś już w hotelu.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10
wspinaczka nie trwa dł ugo, ale krajobrazy są imponują ce i hipnotyzują ce. Klify, strome wapienne klify i malownicze widoki dookoł a. Weź ze sobą kurtkę , bo na gó rze jest chł odno i nie zapomnij o okularach, bo sł oń ce bardzo oś lepia.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8
W ś wietle ostatnich wydarzeń moja historia moż e niektó rym czytelnikom wydawać się kpiną , ale nie zagł ę biajmy się w politykę . Dziwnym zbiegiem okolicznoś ci został napisany dzień przed dobrze znanymi wydarzeniami, oczywiś cie nie wrzucił em go do sieci, ale… Nie tylko Rosjanie odpoczywają w Turcji Istnieje ogromna liczba recenzji na temat gó ry Tahtali i kolejki linowej, szczegó ł owych, kolorowych.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
Niedawno wró ciliś my z Kemeru, nagle okazał o się , ż e jest tu niedrogi od unitours. Common crawl pl Najczę ś ciej wspominamy kolejkę linową . Naprawdę panorama niesamowitej urody. Nawet szyja zaczę ł a boleć od tego, ż e odwró cili gł owy we wszystkich kierunkach : )) Nie wydawał o się , ż e jest zimno, chociaż jeś li jesz z dzieckiem, lepiej coś zł apać
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
Emocjonalna, bardzo imponują ca podró ż , jeś li mogę tak powiedzieć . Podczas wspinaczki wydaje się , ż e lecisz powoli w chmury i w chmury. Przyjemnoś ć kosztował a 50 dolaró w, ale wybraliś my się z biura podró ż y. Pienią dze nie szkodzą tym wspomnieniom.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
15 minut zajmuje niestety tylko przejaż dż kę kolejką linową . Widoki są niesamowite, wię c chciał bym, ż eby droga trwał a dł uż ej. Jeszcze jedna mał a wskazó wka - mimo ż e dzień potrafi być ciepł y, a nawet upalny, na szczycie moż e być o 10 lub nawet wię cej stopni niż ej. Pamię taj, aby zabrać ciepł e ubrania.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Po prostu zapierają ce dech w piersiach doś wiadczenie! Na szczycie wpadliś my w chmury, co trochę psuł o widok, ale i tak był o fajnie! Niektó rzy nawet ze strachu siedzieli na podł odze. A takż e za tę cenę . Bilet kosztuje 85 liró w od osoby, dzieci gratis.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Park Narodowy Olympos-Beydaglari
Ocena 10.0 - 1 opinia
Turcja, Kemer
Natura, Wypoczynek
dystans: 9.3 km.
Na mapie
Zatoka Kleopatry
Ocena 4.0 - 2 opinie
Turcja, Kemer
Natura, Plac
dystans: 10.2 km.
Na mapie
Miasto i zatoka Phaselis
Ocena 8.9 - 17 opinii
Turcja, Kemer
Architektura, Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 10.7 km.
Na mapie
Góra Chimera
Ocena 7.0 - 3 opinie
Turcja, Kemer
Natura
Odwiedzić: Płatny
dystans: 12.1 km.
Na mapie
Sklep Ramzesa
Brak recenzji
Turcja, Kemer
Zakupy
dystans: 12.6 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań