Recenzje i historie o hotelach Grecja

o. Kreta – Chania  • 
o. Rodos  • 
№3. Wioska wodna
o. Zakintos  • 
o. Rodos  • 
Peloponez  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Grecja dodaj historię
NAJBARDZIEJ PRAWIDŁOWA RECENZJA
Ja? Sas, ja? su, ja tak brzmi pozdrowienie po grecku: witaj, witaj, witaj! Chcielibyś my zatem przywitać się ze wszystkimi i rozpoczą ć naszą recenzję od wyprawy na Kretę w Grecji – kraju w Europie Poł udniowej, poł oż onego na Pó ł ...
 •  1 tydzień wstecz
NAJBARDZIEJ PRAWIDŁOWA RECENZJA
Witam wszystkich! Tak wię c samoloty nie latają , nasza biuro podró ż y Katya pracuje zdalnie w kraju fiordó w i pó ł nocnych wiatró w, a moż liwoś ci finansowe zawę ził y wybó r miejsc podró ż y.
 •  2 roku wstecz
„Tak, są Grekami!” Przygody w kontynentalnej Grecji. Z elementami zarządzania czasem
Pomysł odwiedzenia Grecji kontynentalnej jesienią zrodził się w poł owie lata, kiedy statystyki dotyczą ce koronawirusa spadł y, kraje europejskie jeden po drugim otwierał y się na turystó w z Ukrainy i wydawał o się , ż e ś...
 •  3 roku wstecz
Rodos w październiku
Lato jakoś szybko się skoń czył o, nie był o wystarczają co duż o ciepł a i sł oń ca w pracy, wię c postanowiliś my przedł uż yć lato dla siebie.
 •  3 roku wstecz
Pół dnia na Korfu
Rozpoczę cie podró ż y w Albanii >>> Nie wiem, jak to się stał o, ale w koń cu wylą dowaliś my w kraju, któ ry ma otwarte granice z Grecją .
 •  3 roku wstecz
Podróż jako prezent dla córki z okazji ukończenia studiów
Wybrał em wycieczkę od dł uż szego czasu, ponieważ był em w ró ż nych krajach, a w Grecji pierwszy raz. Obojgu bardzo podobał a się wycieczka, chociaż wiek jest inny.
 •  3 roku wstecz
Grecja z Charkowa na własną rękę, 2021
Przedmowa To był zimny, deszczowy czerwiec. A my przygotowywaliś my się do nierzeczywistej podró ż y. Podró ż samochodem… do Grecji.
 •  3 roku wstecz
Krótka wycieczka po Grecji. Część IV. Kefalonia, Sami
Mał a wycieczka po Grecji. Czę ś ć I. Ateny >>> Mał a wycieczka po Grecji. Czę ś ć druga. Patras >>> Mał a wycieczka po Grecji.
 •  4 roku wstecz
Riwiera Olimpijska. Wycieczki plenerowe rodziny leniwców. O najbliższej dzielnicy
Vorobeichikovs na wybrzeż ach olimpijskich : )) Byliś my w tych czę ś ciach już rok wcześ niej, jak udokumentowano w historii "Bez futra - chodź Meteory!
 •  4 roku wstecz
Riwiera Olimpijska. Wycieczki plenerowe rodziny leniwców. O odległym regionie
Och, Vorobeichikov nie kł adzie się i nie siedzi cicho, nie odpoczywa. Nie chodzi też po okolicznych wsiach i ogrodach. Daj im dł ugie podró ż e.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »