Recenzje i historie o hotelach Ateny

Historie turystyczne o Ateny dodaj historię
Dobry hotel z wyjątkiem śniadania?
Lokalizacja hotelu jest idealna - dwie minuty spacerem od Placu Monastiraki. Oznacza to, ż e zaró wno na lotnisko, jak i do portu moż na dojechać metrem bez przesiadek, a takż e znajduje się w gą szczu zabytkó w starego miasta oraz ż ycia handlowego i res...
 •  3 roku wstecz
3 morza, 8 hoteli, 1700 kilometrów
Nie udaję wię c, ż e jestem nowy - linia przerywana. Jeś li bę dzie zainteresowanie, uzupeł nię , poszerzę i pogł ę bię .
 •  5 lat wstecz
Krótka wycieczka po Grecji. Część I. Ateny
WPROWADZENIE Pozdrowienia dla szanowanych mił oś nikó w turystyki po tak dł ugiej przerwie spowodowanej albo brakiem inspiracji, albo banalnym lenistwem.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Athenaeum Grand Hotel
Zarezerwowaliś my i okazał o się , ż e są trzy rodzaje: apartamenty, biznes i po prostu hotel. Chcieliś my mieszkać w mieszkaniu, ale zamieszkaliś my w hotelu biznesowym.
 •  4 roku wstecz
Niezapomniane wakacje w Atenach
Odpoczywał w tym roku w Grecji w pierwszej poł owie sierpnia. Zatrzymaliś my się tutaj na kilka dni, aby zobaczyć Ateny, spę dziliś my gł ó wne wakacje na Krecie.
 •  5 lat wstecz
Świetny hotel bez wad?
Wł aś nie wró ciliś my z Korfu i byliś my pod wraż eniem. Hotel Magna Graecia znajduje się w miejscowoś ci Dasia, 10-15 minut jazdy od stolicy wyspy - miasta Korfu.
 •  5 lat wstecz
Wszystkim to się podobało
Doskonał e poł ą czenie ceny i jakoś ci, niedrogie 4* na Korfu. Dogodnie poł oż ony w miejscowoś ci Dasia, blisko lotniska i stolicy wyspy.
 •  5 lat wstecz
Dwukrotnie próbowali wypłacić pieniądze na hotel.
Niedrogi hotel blisko metra i przystanku autobusowego. Przytulny, czysty pokó j z wygodnymi ł ó ż kami i mię kkimi poduszkami. Ś niadanie po 9-00 jest zimne, kieł basa jest oszczę dzana i szybko się zmywa.
 •  6 lat wstecz
W hotelu można postawić solidne 3-ku.
Hotel był rezerwowany z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Po przyjeź dzie okazał o się , ż e hotel ma normalne 3-ku, zgodnie z opisem na stronach w recenzjach, obsł uga jest mił a.
 •  6 lat wstecz
Świetny hotel na pięknym nabrzeżu?
Hotel został wybrany na podstawie opinii i ceny. Osiedlony z widokiem na morze, zwykł y standard był pł atny. Napisał em list na stronę hotelu z proś bą o umieszczenie nas w cichym pokoju.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Ateny