Recenzje i historie o hotelach Heraklion

o. Kreta – Heraklion  • 
o. Kreta – Heraklion  • 
o. Kreta – Heraklion  • 
o. Kreta – Heraklion  • 
№5. Baraki
o. Kreta – Heraklion  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Heraklion dodaj historię
Źle
Po raz pierwszy piszę tutaj recenzję , aby ostrzec innych! Odpoczywał em w tym hotelu we wrześ niu 2022 roku. Jedyny plus to dogodna lokalizacja hotelu.
 •  4 miesięcy wstecz
Świetny personel, czysto, dobra lokalizacja?
Wybrał em ten hotel na podstawie opinii na Booking. com. Zameldowanie zaję ł o 5 minut, zmodernizowali pokó j za darmo. W recepcji jest pracownik rosyjskoję zyczny.
 •  1 rok wstecz
Ładny, stylowy i komfortowy hotel. Polecam!
Podobał mi się hotel, wszystko jest w porzą dku! 1. Po przyjeź dzie, okoł o 21.20, doradzono nam, abyś my najpierw poszli na posił ek, jako obiad do 21.
 •  1 rok wstecz
Świetna lokalizacja hotelu, duża, piękna, zielona, ​​darmowe wifi, prywatna plaża?
Wybraliś my ten hotel, ponieważ . ma wł asną plaż ę z bezpł atnymi leż akami, co nie jest czę sto spotykane na Krecie. Poza tym hotel jest duż y, jest gdzie się wę drować , wiele pię knych lokalizacji, doskonał a lokalizacja ...
 •  1 rok wstecz
Dobry, przytulny hotel!
Odpoczywaliś my w hotelu na począ tku paź dziernika 2021 roku. Reszta był a cudowna! Ilios znajduje się na centralnej ulicy miasta Herssonis. Lokalizacja jest bardzo dogodna, a supermarkety i sklepy oraz morze znajdują się w odległ oś ci spaceru.
 •  1 rok wstecz
Pokój, z którego nie chcesz wychodzić
Od dawna chciał em zostać w tym hotelu i w koń cu tu przyjechał em. Po nocnym locie personel uprzejmie zaoferował ś niadanie na koszt hotelu w oczekiwaniu na odprawę .
 •  1 rok wstecz
Zły hotel?
Wybraliś my ten hotel ze wzglę du na cenę , czytają c kilka recenzji. Najwię kszym minusem jest twarde ł ó ż ko, poduszki to koszmar.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel?
Ta recenzja jest dla tych, któ rzy planują wakacje. Muszę od razu powiedzieć , ż e nigdy nie szukaliś my wad, najważ niejsze jest relaks i emocje.
 •  1 rok wstecz
Zdecydowanie polecam!
Reszta tak mi się spodobał a, ż e ​ ​ chciał em zostawić recenzję i opisać najważ niejsze punkty i cechy pandemii. Bardzo podobał a mi się niezwykł a koncepcja hotelu z pokojami do wspó ł dzielenia pokoju, mał y basen...
 •  1 rok wstecz
Jeśli chcesz dołączyć do Związku Radzieckiego - zapraszamy!
Nie jesteś my wybrednymi turystami iz doś wiadczeniem. Ale tutaj był em rozdarty. Jeś li chcesz w okresie sowieckim - zapraszamy! A zapach jest taki sam.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Heraklion