Recenzje i historie o hotelach Heraklion

o. Kreta – Heraklion  • 
o. Kreta – Heraklion  • 
o. Kreta – Heraklion  • 
o. Kreta – Heraklion  • 
№5. Baraki
o. Kreta – Heraklion  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Heraklion dodaj historię
Przeciętny hotel
OCENY ZMIANY NAZWY NIE WZROSŁ Y Od 27 sierpnia do 5 wrześ nia tego roku wraz z ż oną spę dzaliś my wakacje w Grecji na kreteń skiej wyspie w miejscowoś ci Hersonissos.
 •  2 tygodnie wstecz
Najgorszy w Europie
Najgorszy hotel, jaki kiedykolwiek widział em! Lipiec 2023. Przede wszystkim w recepcji dostaliś my wiadomoś ć , ż e za klimatyzację musimy dodatkowo zapł acić.
 •  2 miesięcy wstecz
Szczegółowa recenzja
SZCZEGÓ Ł OWE INFORMACJE ZWROTNE Odpoczę li od 10.07. 2023 do 19.07. 2023 z ż oną i 11-letnim synem Osada. Przyjechaliś my na lotnisko w Heraklionie okoł o 09.
 •  2 miesięcy wstecz
Hotel nie spełnia statusu 4*
Negatywne aspekty hotelu: - nie ma wł asnej kuchni, wyż ywienie na zasadzie cateringu, mogą podać jedzenie z lodó wki z ostatnich dni, któ ra jest już zwietrzał a i ma stę chł y zapach; jedzenie jest monotonne i niesmaczne, z owocó w jest tylko...
 •  2 miesięcy wstecz
dobry hotel
super hotel. przyjazny personel są dziewczyny, któ re mó wią po rosyjsku. hotel jest bardzo czysty i pię kny. pokó j duż a klimatyzacja lodó wka podwó jne ł ó ż ko.
 •  1 miesiąc wstecz
Dobry hotel! Przyjazny dla rodzin, domowy!
Hotel jest mał y! Terytorium dobrze utrzymane! Wszystko jest w zasię gu rę ki! Jedzenie jest wspaniał e! Wszyscy uprzejmi i kulturalni! Polecam! Jeś li chcesz odpoczą ć od zgieł ku, to jest Twó j hotel!
 •  3 miesięcy wstecz
Świetny hotel
Cudowny hotel, ogromny teren z basenami i zjeż dż alniami dla dzieci i dorosł ych, ogró d, w któ rym moż na schronić się przed sł oń cem, laguna dla dzieci i niesamowite morze dla dorosł ych, pyszne i urozmaicone jedzenie (codziennie grilowana r...
 •  3 miesięcy wstecz
Źle
Po raz pierwszy piszę tutaj recenzję , aby ostrzec innych! Odpoczywał em w tym hotelu we wrześ niu 2022 roku. Jedyny plus to dogodna lokalizacja hotelu.
 •  1 rok wstecz
Świetny personel, czysto, dobra lokalizacja?
Wybrał em ten hotel na podstawie opinii na Booking. com. Zameldowanie zaję ł o 5 minut, zmodernizowali pokó j za darmo. W recepcji jest pracownik rosyjskoję zyczny.
 •  2 roku wstecz
Ładny, stylowy i komfortowy hotel. Polecam!
Podobał mi się hotel, wszystko jest w porzą dku! 1. Po przyjeź dzie, okoł o 21.20, doradzono nam, abyś my najpierw poszli na posił ek, jako obiad do 21.
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Heraklion