Muzeum Archeologiczne w Heraklionie

Muzeum Archeologiczne w Heraklionie
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Odwiedzić: Płatny
Ocena 9.6
10 Na podstawie 7 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 35.3394, 25.1372

Muzeum Archeologiczne w Heraklionie

Muzeum Archeologiczne w Heraklionie
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Muzeum Archeologiczne w Heraklionie jest jednym z największych muzeów w Grecji poświęconych sztuce minojskiej. Jej ekspozycja zawiera główne, najważniejsze eksponaty związane z cywilizacją minojską Krety.

Historia muzeum zaczyna się w 1883 roku od prostej kolekcji artefaktów. W latach 1904-1912 wzniesiono osobny budynek, w 1964 dobudowano kolejne skrzydło. Dziś muzeum ma dwadzieścia pomieszczeń, w których znajdują się eksponaty zebrane z całej Krety.

Muzeum ma dwa piętra, na pierwszym piętrze znajduje się 13 sal, na drugim piętrze znajdują się fragmenty oryginalnych fresków Pałacu Minojskiego w Knossos. Eksponaty przeglądane są w porządku chronologicznym. Ekspozycja obejmuje ponad 3000 lat: od neolitu (5000-2500 p.n.e.) po znaleziska okresu popałacowego (2000-1700 p.n.e.).

OPINIE
Wszystkie recenzje (7)
Podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10
To muzeum ma fantastyczną kolekcję artefaktó w, w tym Dysk Fajstosa! Minojczycy czcili Księ ż yc! Strukturyzacja tekstu dysku Fajstos wskazuje, ż e został on skopiowany przez wytwó rcę dysku, albo z napisó w wykonanych w postaci trzech dwustronnych siekier, albo z napisó w na samych podobnych toporach (labry) z sanktuarió w pał acowych lub jaskiniowych. Tekst jest listą dedykacji gł ó wnych wł adcó w Krety dla bó stwa księ ż ycowego.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9
Rzeczywiś cie pię kne, jasne eksponaty, ale ja jako niewielki mił oś nik historii znudził em się po pó ł godzinie. Polecam poczytać o wszystkim z gó ry, w jakiejś kolorowej literaturze, a potem już zainteresowani pojechać i zobaczyć .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9
Niektó re z prezentowanych tu eksponató w skrzę tnie niosą swoją historię od 5000 lat. Wiele jest bardzo rzadkich i cennych, strasznie tu kichną ć : ) Bez przewodnika - nie radzę , muzeum oż yje, jeś li zostaniesz przez nie poprowadzony. Poza tym bez angielskiego lub greckiego sam niczego tu nie przeczytasz.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
To nie tylko muzeum, to cał e zanurzenie w cywilizacji minojskiej. Niesamowita atmosfera, niesamowite zabytki tej kultury i sposobu ż ycia. Niesamowity przewodnik turystyczny. Zaznaczam, ż e zdję cia nie wymagają pozwolenia ani osobnej opł aty. Dziecku też się podobał o (klasa 6, historia staroż ytnego ś wiata, wszystko... ) Wizyta od 8 do 8 wieczorem. Nie przychodź przed zamknię ciem – poż ał ujesz, ż e nie przyjechał eś wcześ niej i zmarnował eś duż o czasu, któ ry mó gł byś spę dzić z przyjemnoś cią i korzyś cią .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
Obsł uga - pracownicy muzeum są bardzo przyjaź ni i goś cinni, sama wystawa, eksponaty - wstrzą sają ich staroż ytnym, moż na by powiedzieć "zgnił ym" antykiem). To tylko pomyś leć - drugie tysią clecie pne ! ! Niesamowicie ciekawy przewodnik jest bardzo erudycyjny i to nie tylko w swojej dziedzinie. Koniecznie zajrzyj tutaj. Nie poż ał ujesz w stu procentach.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 9
Jest to doś ć zwarte muzeum jak na standardy Moskwy lub Sankt Petersburga, któ re zawiera oryginalne freski z pał acu w Knossos, ceramikę , przedmioty rytualne i zł otą biż uterię zaró wno z okresu minojskiego, jak i hellenistycznego na Krecie. Jednak nawet jeś li jest to najzwyklejsza osoba, nadal bę dziesz zachwycony najwspanialszymi dekoracjami wykonanymi rę kami minojskich mistrzó w i ich twarzami. Uwierz mi, lepiej nie jechać do Knossos, powstał ego w XX wieku, ale iś ć do tego muzeum.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Pałac w Knossos
Ocena 4.7 - 3 opinie
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Architektura, Fabula, religia
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 5.2 km.
Na mapie
Osada Amnis
Brak recenzji
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Architektura, Fabula
dystans: 6.3 km.
Na mapie
Wycieczka Zabawa dla dzieci
Brak recenzji
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Wycieczki, Wypoczynek
Odwiedzić: Płatny
dystans: 11.3 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań