Skansen Lychnostatis

Skansen Lychnostatis
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Kategorie: Muzea Heraklion
Odwiedzić: Płatny
Ocena 9.0
10 Na podstawie 6 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 35.3066, 25.411

Skansen Lychnostatis

Skansen Lychnostatis
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Skansen to autonomiczna prywatna fundacja utworzona w lipcu 1992 roku z prywatnej kolekcji będącej własnością okulisty Yorgosa Markakisa.

W muzeum znajdują się różne eksponaty i obiekty związane z kreteńskimi tradycjami ludowymi i etnologią, działalnością gospodarczą i kulturą, przyrodą i środowiskiem. Godne uwagi eksponaty obejmują tradycyjne kreteńskie domy wiejskie, prasy do wina i oliwek, warsztaty tkackie i garncarskie, zielnik, ogrody owocowe i kaktusowe, galerię sztuki ludowej, bibliotekę, wystawę kamieni i minerałów i wiele innych.

OPINIE
Wszystkie recenzje (6)
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 8
Pokazane jest ż ycie Grekó w. Wiele naprawdę historycznych rzeczy. Zadbany pię kny teren. Wstę p dla dzieci poniż ej 18 roku ż ycia jest bezpł atny w wię kszoś ci muzeó w na Krecie. Znajduje się na koń cu Hersonissos, jadą c z Heraklionu wzdł uż wybrzeż a. Przez sł uchawkę organizowane są wycieczki z przewodnikiem w wielu ję zykach. Otwarte do 14.00!
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8
Był bardzo ż ywy, chciał em wszystko poczuć , dotkną ć , posmakować . Ż ycie jest tu bardzo dobrze reprezentowane. Podobał mi się też pomysł zorganizowania skansenu.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10
Uwielbiam Kretę za takie miejsca. Tutaj wydaje się , ż e rozpoznajesz coś staroż ytnego, co cię nie dotyczy, ale jednocześ nie wbrew swojej woli jesteś uwikł any w tę historię , a to sprawia przyjemnoś ć . Nie tak jak w muzeach znanych naszemu bratu. Tutaj wszystko ż yje, a nie oderwane. Polecić .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10
Bardzo ł adne, przytulne miejsce. Opró cz eksponató w muzealnych, któ re są bardzo, bardzo atrakcyjne i przycią gają uwagę , moż na zjeś ć pyszny posił ek w kawiarni na terenie, a nawet skosztować tradycyjnych napojó w za darmo. Bardzo wesoł o spę dzony czas, każ da minuta był a przepeł niona zainteresowaniem i przyjemnoś cią. Wycieczki moż na tutaj odbywać w grupach (w tym po rosyjsku, co nam się podoba) lub skorzystać z audioprzewodnika.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 8
Tutaj w zasadzie wszystko moż na zrozumieć bez przewodnika, wszystko jest przedstawione bardzo szczegó ł owo. Ale jest dysonans poznawczy – wydaje się , ż e lokalizacja muzeum i fakt, ż e znajduje się na ś wież ym powietrzu, sprawia, ż e ​ ​ jest ono interaktywne, ale wiele eksponató w znajduje się za szkł em, co zwykle oznacza zwykł e muzeum. Wię c jakoś to nie do koń ca dotarł o. Jednak zdecydowanie warto odwiedzić !.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10
Idealne miejsce! ! To był o bardzo interesują ce, sł uchają c audioprzewodnika (audioprzewodnika), aby zastanowić się nad tak starannie przedstawionym sposobem ż ycia. Wszystko jest bardzo mił e i szczere, przygotowują też pyszne nietypowe drinki, któ re oferują do spró bowania. Wejś cie jest niedrogie (stosunkowo) - 5 euro + 1 euro - przewodnik
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Park wodny Star Beach
Ocena 4.0 - 1 opinia
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Rozrywka, Wypoczynek
dystans: 0.6 km.
Na mapie
Bar z białym lwem
Ocena 9.0 - 1 opinia
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Restauracje, kawiarnie
dystans: 1.7 km.
Na mapie
Bar Y.O.L.O.
Ocena 9.0 - 1 opinia
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Restauracje, kawiarnie
dystans: 2.3 km.
Na mapie
Akwarium Aquamir
Ocena 9.0 - 6 opinii
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Muzea, Natura, Rozrywka
Odwiedzić: Płatny
dystans: 2.3 km.
Na mapie
Starożytne miasto Malia
Brak recenzji
Grecja, o. Kreta – Heraklion
Architektura, Fabula
dystans: 5.4 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań