Albatros Aqua Blu Resort 4*– Opinie

474
Ocena 7.910
na podstawie
474 opinii
№21 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
8.0 Numer
7.6 Usługa
7.9 Czystość
7.3 Odżywianie
8.1 Infrastruktura
Hotel jest częścią kompleksu Aqua Park City z 450-metrową promenadą z licznymi kawiarniami, barami i sklepami. Hotel został otwarty w 2007 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2017 roku. Doskonały wybór na rodzinne i aktywne wakacje.Więcej →
аватар olga.tokolevich
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 7.0
Hotel nie jest zł y. Ale jeś li poró wnasz lata wcześ niej (był y 4 i 5 lat temu), to nie jest uwzglę dnione, ale jakie poró wnania. Pokoje są dobre, sprzą tanie jest dobre, personel ró wnież nie ma ż adnych skarg. W pokoju i figurki się skoń czą i nawet bez napiwku (to bardzo mił e) dzię ki. … Już ▾ Hotel nie jest zł y. Ale jeś li poró wnasz lata wcześ niej (był y 4 i 5 lat temu), to nie jest uwzglę dnione, ale jakie poró wnania. Pokoje są dobre, sprzą tanie jest dobre, personel ró wnież nie ma ż adnych skarg. W pokoju i figurki się skoń czą i nawet bez napiwku (to bardzo mił e) dzię ki. Mieszkaliś my w gł ó wnym budynku, wię c imprezy rozrywkowe nie pozwalają odpoczą ć przed 23:00. Wcześ niej mieszkali w tym samym budynku (5 lat temu) takiego hał asu nie był o). Po remoncie pokoi drzwi na balkonie chyba nie domykają się szczelnie, wię c nie da się spać wcześ niej niż o 23:00. Animacje są dobre, nie pozwalają się nudzić : ć wiczenia i zumba, taniec latynoamerykań ski, taniec brzucha, a zwł aszcza aqua aerobik są po prostu super, a ich taniec „bomba”, któ ry wszystkich rozpala, jest SUPER. Dobrze zrobiony. Osobną kwestią jest jedzenie: wcześ niej był o mniej restauracji i jedzenie był o lepsze (był dobry wybó r), ale teraz jest na odwró t. Zrobili wię cej restauracji, ale nie ma z czego wybierać . Oczywiś cie nie bę dziesz gł odny.
I oczywiś cie SEA jest super, wszystko jest ró wnie pię kne, czuł e i ciepł e w marcu po obiedzie.
аватар 29olga99sidorova
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 5.0
Byli w tym hotelu po raz pierwszy. Wszystko bardzo mi się podobał o. Powiedział bym, ż e jest lepszy niż jakieś.5*. Jest co poró wnywać . Cał y personel jest bardzo przyjazny. Wszyscy barmani są wspaniali. Ale szczegó lnie Ahmed Elsawy wykonuje swoją pracę bardzo dobrze. … Już ▾ Byli w tym hotelu po raz pierwszy. Wszystko bardzo mi się podobał o. Powiedział bym, ż e jest lepszy niż jakieś.5*. Jest co poró wnywać . Cał y personel jest bardzo przyjazny. Wszyscy barmani są wspaniali. Ale szczegó lnie Ahmed Elsawy wykonuje swoją pracę bardzo dobrze. Zawsze sympatyczny i uś miechnię ty mł ody czł owiek. Polecę ten hotel znajomym.
аватар u13852388
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Byliś my w tym hotelu moż e 8 razy. Z roku na rok jest coraz lepiej - bardzo ż ywy przykł ad dobrej pracy kierownictwa. Za każ dym razem myś limy o wyjeź dzie do innego hotelu...i wcią ż wracamy. Wszyscy pracownicy są bardzo przyjaź ni i profesjonalni. Zdecydowanie polecam, albatros - zawsze oznacza jakoś ć )) Mahmoud Gamal, booda??????? ? kochamy Cię ). … Już ▾ Byliś my w tym hotelu moż e 8 razy. Z roku na rok jest coraz lepiej - bardzo ż ywy przykł ad dobrej pracy kierownictwa. Za każ dym razem myś limy o wyjeź dzie do innego hotelu...i wcią ż wracamy. Wszyscy pracownicy są bardzo przyjaź ni i profesjonalni. Zdecydowanie polecam, albatros - zawsze oznacza jakoś ć ))
Mahmoud Gamal, booda??????? ? kochamy Cię )
аватар Irkra
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 3.0
Począ tkowo wykupiliś my wycieczkę do hotelu Reef Oasis Blue Bay, ale w ostatniej chwili odmó wili nam ugody, rzekomo z powodu napł ywu rosyjskich turystó w, i przywieź li nas tutaj i kilka innych rodzin z obietnicą , ż e nastę pnego dnia nadal przenió sł się do naszego zarezerwowanego hotelu Reef Oasis, nastę pnego dnia przedstawiciel Join Up nie wypowiedział swojego nazwiska (takie z wył upiastymi oczami) po prostu od nas uciekł. … Już ▾ Począ tkowo wykupiliś my wycieczkę do hotelu Reef Oasis Blue Bay, ale w ostatniej chwili odmó wili nam ugody, rzekomo z powodu napł ywu rosyjskich turystó w, i przywieź li nas tutaj i kilka innych rodzin z obietnicą , ż e nastę pnego dnia nadal przenió sł się do naszego zarezerwowanego hotelu Reef Oasis, nastę pnego dnia przedstawiciel Join Up nie wypowiedział swojego nazwiska (takie z wył upiastymi oczami) po prostu od nas uciekł...mó wią c, ż e nikt nas nigdzie nie przeniesie i zostajemy tutaj i nasze biura podró ż y, któ re sprzedał y nam wycieczkę , są winni wszystkiego!
A teraz o hotelu - zamieszkali w pokoju z widokiem na toaletę dziecię cą w pobliż u zjeż dż alni, jeden z naszych pokoi dla niepeł nosprawnych z niską umywalką , porę czami, chcieliś my morze, ale park wodny za dobrze dostaliś my, ale wcią ż plaż a jest tak daleko i jest tak ź le, ż e są na niej 3 hotele! ! ! Autobus kursuje, ale nie zawsze zabiera pasaż eró w stoją cych! Jedzenie okropne, monotonne, bez smaku przez 9 dni, nic się nie zmienił o, ś niadania generalnie smutne, w Egipcie jest do czego poró wnać.5 razy! Pizza i grillowany kurczak są cią gle przypalone, nie moż esz zabrać ze sobą torebki zielonej herbaty do pokoju, barman patrzy i krzyczy))) Jeś li nie interesuje Cię morze i bieganie o 6 rano do weź leż ak, a potem chodź tutaj! Animacja jest ś wietna, a wieczorne pokazy, dziecko jest szczę ś liwe!
аватар zhernosek_natali
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 4.0
Pomimo tego, ż e przyjechaliś my o 6 rano, z dzieckiem w wieku 5 lat powiedzieli, ż e zameldowanie był o o 14.00, do tego czasu był o aktywne osadnictwo Arabó w, a o 14.00 udanie się na recepcję , powiedziano nam po 15 minutach 3 razy, jak zaczniesz się domagać , po prostu krzyczą i nic nie robią , w restauracjach i barach zachowują się tak, jakby byli wł aś cicielami hotelu, a nie barmanem, lepiej nie skorzystaj z usł ug foto lub plecionki na plaż y, wybicie zdję cia pó ź niej jest problemem, korekta warkoczy mimo obietnicy zrobienie tego za darmo nie zrobią , aquapark czynny od 10. … Już ▾ Pomimo tego, ż e przyjechaliś my o 6 rano, z dzieckiem w wieku 5 lat powiedzieli, ż e zameldowanie był o o 14.00, do tego czasu był o aktywne osadnictwo Arabó w, a o 14.00 udanie się na recepcję , powiedziano nam po 15 minutach 3 razy, jak zaczniesz się domagać , po prostu krzyczą i nic nie robią , w restauracjach i barach zachowują się tak, jakby byli wł aś cicielami hotelu, a nie barmanem, lepiej nie skorzystaj z usł ug foto lub plecionki na plaż y, wybicie zdję cia pó ź niej jest problemem, korekta warkoczy mimo obietnicy zrobienie tego za darmo nie zrobią , aquapark czynny od 10.00 do 17.00, skorzystaj z basenu do 18.00.
аватар vikahust42
Dobry dzień . Piszę recenzję specjalnie dla tych, któ rzy wybierają hotel "Albatross Aqua blu" na rodzinne wakacje, choć opinii nigdy nigdzie nie piszę , chcę przestrzec ludzi przed niepowodzeniem wakacji, bo wybrał a go na podstawie opinii z wycieczki prawdy. W zwią zku z tym: Hotel jest bardzo duż y (niewygodnie poruszać się w upale (43-48 °) z basenu na zjeż dż alnie i do kawiarni i odwrotnie) ile hektaró w nie wiem. … Już ▾ Dobry dzień . Piszę recenzję specjalnie dla tych, któ rzy wybierają hotel "Albatross Aqua blu" na rodzinne wakacje, choć opinii nigdy nigdzie nie piszę , chcę przestrzec ludzi przed niepowodzeniem wakacji, bo wybrał a go na podstawie opinii z wycieczki prawdy.
W zwią zku z tym:
Hotel jest bardzo duż y (niewygodnie poruszać się w upale (43-48 °) z basenu na zjeż dż alnie i do kawiarni i odwrotnie) ile hektaró w nie wiem. Teren hotelu jest zadbany i zagospodarowany.
Numer:
Nasz pokó j numer 1244 (znajduje się w gł ó wnym budynku, gdzie recepcja jest na drugim pię trze) Sam pokó j jest nowy po remoncie, ale bardzo ź le sprzą tany (nie przeszkadza w wypoczynku) klimatyzacja na pierwszym pię trze jest bardzo gł oś na dni jest to bardzo sł yszalne, a potem przyzwyczaj się.
Sprzą tanie pokoi odbywa się codziennie, rę czniki zmieniane są codziennie, poś ciel nie jest zmieniana podczas pobytu, taras (balkon) nie jest sprzą tany (nie pozostaje nic na pienią dze).
Restauracje:
Nie moż na ich nazwać restauracjami - to stoł ó wki! ! ! !!
STRASZNIE BRUDNE! ! ! !!
talerze brudne, szklanki jeszcze gorsze, stoł y nieumyte i nie zawsze ustawione, jedzenie wcale nie smaczne, wybó r mał y dla dzieci tylko frytki, naleś niki, pizza (ciasto i ser) i fast food w "klubie Mac" " któ ra znajduje się w pobliż u zjeż dż alni (swoją drogą map hotelu nikt nie da i tego wszystkiego trzeba szukać ) z owocó w: daktyli, jabł ek, pomarań czy, winogron.
Kawiarnie:
Nie moż esz obejś ć się bez $, nie moż esz zabł ysną ć mojito, koktajlem czy normalnym kieliszkiem.
Bez $ otrzymasz 150 ml jednorazowego kubka Pepsi Coli lub Sevenap moż e nawet nie być zimne, lody czę sto nie są tym, co masz, porcja lodó w 50-70 gram, za 1 $ dostajesz 200-250 gramy. Jeś li ktoś przed tobą zapł acił $, poczeka, aż barman przyniesie zamó wienie na leż ak/stolik i nieważ ne jak daleko od baru czekasz. Wraż enie jest takie, ż e za $ są w stanie wszystko i wię cej (a przy okazji czekasz we wszystkich miejscach, w któ rych ci pł acono)
Bar na plaż y to inna historia.
Barmani buczą , cola drinki, sivenap z butelki i nie zawsze zimne, ló d nie zawsze tam jest, te same szklanki po 150 ml (jeś li dasz $ bę dą wię ksze), dopó ki nie dojdziesz do leż aka moż esz wró cić po drink.
Rę czniki moż na wymienić na czyste o 17:00 i nikogo to nie obchodzi, ż e jesteś o tej porze na morzu, nie zmieniają się rano, ale czasem trafisz na normalne i się zmienią (a moż e tam czekają ) .
Morze:
Nie ma rafy koralowej! ! ! ! ! Delikatny zachó d sł oń ca dla dzieci jest dobry, ale jeś li przyjechał eś tu ze wzglę du na pię kno morza, to na pewno nie jesteś na tej plaż y. Wiele osó b pisze tutaj o „dzikiej plaż y”, tak jest, ale nie jest ona swobodnie dostę pna. Jednego dnia zostaniesz przyję ty za 1 $ od osoby, a nastę pnego dnia z nieznanych powodó w i za $ niedozwolone.
Nie polecam hotelu.
Zał ą czę.2 zdję cia:
1 zdję cie darmowego mojito (chociaż limonka w szybie jadalni)
2 zdję cia kawiarni na plaż y, ciepł ej Pepsi i Sevenapu
Nigdy nie widział em takiego all inclusive.
Кафе що на газоні, напроти ресторану Їхнє фірменне мохіто(( Кафе на пляжі - треш Дитина сама собі наливає, мучиться і хлопчику ніхто недопоможе
аватар sviderskajana
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 5.0
W czerwcu odpoczywał w Albatros Aqua Bly. Dla turystó w porady kto tu pojedzie, kup alkohol w Duty Free, bo alkohol tu nie jest dobry (Duty Free w Sharm road i nie ma z czego wybierać ) spacer autobusem w godzinach 8.00-18.00 Pokó j duż y i wyremontowany, wi-fi bardzo zł e, niewiele do udostę pnienia. … Już ▾ W czerwcu odpoczywał w Albatros Aqua Bly. Dla turystó w porady kto tu pojedzie, kup alkohol w Duty Free, bo alkohol tu nie jest dobry (Duty Free w Sharm road i nie ma z czego wybierać ) spacer autobusem w godzinach 8.00-18.00 Pokó j duż y i wyremontowany, wi-fi bardzo zł e, niewiele do udostę pnienia.
Jedzenie nie jest smaczne, duż o mię sa ale kurczak był najsmaczniejszy i nie zawsze, obiecali ż e bę dą krewetki, kalmary, mał ż e ale nigdy za 7 dni ich nie podano ((mał e szklanki wody, cola, soki, musiał em wzią ć.2 szklanki, ż eby dostać normalny napó j (dla dzieci duż o zjeż dż alni klasowych, dzieci się nie nudzą ))) Poszedł em na stare miasto, chciał em iś ć do meczetu, ale nam nie pozwolono… chociaż nasz przewodnik sam doradził nam, ż ebyś my tam pojechali, z Nie mieliś my szczę ś cia jako przewodnika, bo nie udzielił nam ż adnych informacji, dziewczyna z Kijowa pracował a z zioł ami, wszystko nam opowiedział a i doradził a, bardzo za to dzię kuję )))) na pewno nie wró cimy tu ponownie.
аватар s.stefanna
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Ogó lnie hotel jest bardzo dobry. Wakacje z dzieć mi są tu cudowne i bezpieczne, bo wszystko jest dobrze zorganizowane i przemyś lane. Jedzenie jest dobre. Nad morze moż na iś ć pieszo, autobusem. Plaż a jest dobra, zachó d sł oń ca w morzu piasku, pł ywamy bez koralowcó w. … Już ▾ Ogó lnie hotel jest bardzo dobry. Wakacje z dzieć mi są tu cudowne i bezpieczne, bo wszystko jest dobrze zorganizowane i przemyś lane. Jedzenie jest dobre. Nad morze moż na iś ć pieszo, autobusem. Plaż a jest dobra, zachó d sł oń ca w morzu piasku, pł ywamy bez koralowcó w.
Przyjmuję jeden punkt za czystoś ć w jadalniach. Stoł y, krzesł a i podł ogi nie zawsze są dobrze wytarte.
Pokoje są dobrze sprzą tane. Terytorium jest zadbane.
Osobno chcę podkreś lić spa w hotelu. Bardzo podobał a mi się ł aź nia turecka i zabiegi masaż u. Czy dziewczyna o imieniu Zmzam, dział a bardzo dobrze, po zabiegach był am jak noworodek, polecam.
аватар narashvat
Albatros Aqua Blu - wspaniał y hotel dla cał ej rodziny! ! ! ! ! Ogromny teren zielony, niesamowity park wodny, duż o basenó w i rozrywki, pyszne i urozmaicone jedzenie, dobre zakwaterowanie! Czego jeszcze potrzebujesz na luksusowe wakacje? ! ! ? A teraz bardziej szczegó ł owo. … Już ▾ Albatros Aqua Blu - wspaniał y hotel dla cał ej rodziny! ! ! ! ! Ogromny teren zielony, niesamowity park wodny, duż o basenó w i rozrywki, pyszne i urozmaicone jedzenie, dobre zakwaterowanie! Czego jeszcze potrzebujesz na luksusowe wakacje? ! ! ?

A teraz bardziej szczegó ł owo.
Urlop został zamó wiony za poś rednictwem firmy Putevka. ua Niezwykle wygodna strona do wyboru hoteli, opisu, ceny, lotu: wszystko jest wygodne!
Podzię kowania dla managera Alony za profesjonalne i szybkie podejś cie oraz za dobrą zniż kę )))

Bransoletki noszone są przez wszystkich od razu, niezależ nie od godziny przybycia i nie są zdejmowane podczas eksmisji. Przyjechaliś my o 7:00, od razu zaproszono nas na ś niadanie, ao godzinie 10 zaoferowano nam Pokó j Rodzinny (chociaż zarezerwowaliś my standard) bezpł atnie. Swoją drogą od razu napiszę , ż e obsł uga jest grzeczna, egipska schludna i peł na szacunku, nigdy nie widział am cienia napiwku, uś miech, pomoc, nalewaj i nakł adaj jak trzeba)

Na cał ym terytorium jest normalne Wi-Fi! ! ! !!
Zgodnie z opisem 5 restauracji, choć w rzeczywistoś ci są to 2 lokale i ś wietlica odpowiednio dla 3 i 2 restauracji. Jedzenie urozmaicone, smaczne, wysokiej jakoś ci. Znajdziesz tu wszystko, od dziecię cego menu po krewetki, od ró ż norodnych wypiekó w po grillowane mię so, a takż e arbuzy, ś liwki, melony, lody! I wiele rzeczy)) (a dla tych, któ rzy piszą "nie gł oduj" - jestem pewien, ż e za 10 dni ż aden turysta nie ma takiej odmiany w domu)
Napoje są takie jak soki jupi wszę dzie, lokalny alkohol), chociaż piwo butelkowe, kawa od profesjonalisty.

Z parku wodnego i basenó w korzystali wszyscy, każ dy znajdzie zjeż dż alnię wedł ug wł asnych upodobań , a takż e skorzystał z parku wodnego są siedniego Albatrosa, są tam 4 ekstremalne zjeż dż alnie, a nawet podbił „Kapsuł ę Ś mierci”! ! ! !!

Podobał a mi się plaż a jako impreza dla dzieci i koralowce. Rzeczywiś cie, koralowce nie są tak ró ż norodne i jasne jak w niektó rych miejscach, ale prawie wszystkie ryby pochodzą z broszury o Morzu Czerwonym: chirurdzy, papugi, anioł y, a nawet duż a rodzina bł azenkó w!
I wspaniał y widok z gó rnego pię tra na cał ą zatokę i przeszkloną.9-pię trową windę na plaż ę!

W tym niebiań skim miejscu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz dla siebie i swoich dzieci! Dzię kujemy administracji i pracownikom Aqua Blu! ! ! !!
W razie pytań i wyjaś nień prosimy o kontakt)
аватар i-mishutka
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 5.0
Ten hotel polecili nam znajomi, któ rzy odpoczywali rok temu, ale to, co nam powiedzieli i to, co zobaczyliś my, był o zupeł nie inne. Zewnę trznie wszystko jest pię kne i zadbane, ale kiedy się zameldowaliś my, poprosiliś my o cichy pokó j i dostaliś my pokó j z są siednim pokojem (tylko cienkie drzwi mię dzy nami), w któ rym hał aś liwa rodzina z dzieckiem i zrzę da babcia odpoczywał a. … Już ▾ Ten hotel polecili nam znajomi, któ rzy odpoczywali rok temu, ale to, co nam powiedzieli i to, co zobaczyliś my, był o zupeł nie inne. Zewnę trznie wszystko jest pię kne i zadbane, ale kiedy się zameldowaliś my, poprosiliś my o cichy pokó j i dostaliś my pokó j z są siednim pokojem (tylko cienkie drzwi mię dzy nami), w któ rym hał aś liwa rodzina z dzieckiem i zrzę da babcia odpoczywał a. Wytrzymawszy chamską presję w recepcji, zaż ą daliś my innego pokoju, w któ rym był bardzo gł oś ny klimatyzator, któ ry po kilku dniach cał kowicie się zepsuł . Po dł ugich naradach w koń cu usadowiliś my się w naprawdę normalnym pokoju - był to już pią ty dzień odpoczynku! Jeś li chodzi o obsł ugę , przez cał e wakacje nie widzieliś my ani jednego uś miechu ani choć by cienia dobrej woli. Kuchnia ró wnież pogorszył a się w poró wnaniu z tym, co nam powiedziano. Wybó r dań jest niewielki i monotonny w smaku. Był em zadowolony tylko z aquaparku i morza, aw ostatnich dniach do morza wniosł o się duż o ś mieci i dzika plaż a z rafami koralowymi został a zamknię ta. Szkoda, ż e ​ ​ kiedyś dobry hotel przestał doceniać goś ci!
Pokaż więcej »


awatara hgkbsnmp620
3 roku wstecz  •  7 subskrybenci 5 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara albatrossharm
‹ Hotel Albatros Aqua Blu Resort 4*
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель является частью комплекса Aqua Park City с 450-метровой набережной, вдоль которой расположены многочисленные кафе, бары и магазины. Отель был открыт в 2007 году, последняя реновация проводилась в 2017 году. Прекрасный выбор для семейного и активного отдыха.

Lokalizacja 19 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха. 8 км от Naama Bay. 3 км от Старого города.
Opis plaży Гости отеля пользуются собственным пляжем Beach Albatros совместно с отелем Albatros Aqua Park 5*. Пляжные полотенца предоставляются на территории отеля (на пляже пункта выдачи нет).
 • 2 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

Работает круглосуточная стойка регистрации. За услуги прачечной взимается плата.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci В отеле работает 10 бассейнов для детей (7 бассейнов + 3 бассейна с водными горками и аттракционами).
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Гости отеля могут пользоваться аквапарком и Food Court отеля Albatros Aqua Park 5* с 10:00 до 17:00.
 • park wodny i zjeżdżalnie
 • jacuzzi
 • tenis stołowy
 • kort tenisowy
 • siatkówka
 • siłownia
 • zajęcia jogi
 • sporty wodne
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 520 номеров.

W pokojach

В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
 • balkon/taras (nie we wszystkich pokojach)
Adres 22 Haret Al Saed, Sharm Al Shiekh, South Sinai Governorate, Египет
Telefony: +20 69 3665993
Stronie internetowej: Albatros Aqua Blu Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, йогой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.