Hotel traci na atrakcyjności

Pisemny: 25 marta 2023
Czas podróży: 15 — 25 marta 2023
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
7.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 7.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 3.0
Infrastruktura: 5.0
Hotel nie jest zł y. Ale jeś li poró wnasz lata wcześ niej (był y 4 i 5 lat temu), to nie jest uwzglę dnione, ale jakie poró wnania. Pokoje są dobre, sprzą tanie jest dobre, personel ró wnież nie ma ż adnych skarg. W pokoju i figurki się skoń czą i nawet bez napiwku (to bardzo mił e) dzię ki. Mieszkaliś my w gł ó wnym budynku, wię c imprezy rozrywkowe nie pozwalają odpoczą ć przed 23:00. Wcześ niej mieszkali w tym samym budynku (5 lat temu) takiego hał asu nie był o). Po remoncie pokoi drzwi na balkonie chyba nie domykają się szczelnie, wię c nie da się spać wcześ niej niż o 23:00. Animacje są dobre, nie pozwalają się nudzić : ć wiczenia i zumba, taniec latynoamerykań ski, taniec brzucha, a zwł aszcza aqua aerobik są po prostu super, a ich taniec „bomba”, któ ry wszystkich rozpala, jest SUPER. Dobrze zrobiony. Osobną kwestią jest jedzenie: wcześ niej był o mniej restauracji i jedzenie był o lepsze (był dobry wybó r), ale teraz jest na odwró t. Zrobili wię cej restauracji, ale nie ma z czego wybierać . Oczywiś cie nie bę dziesz gł odny.
I oczywiś cie SEA jest super, wszystko jest ró wnie pię kne, czuł e i ciepł e w marcu po obiedzie.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał