Nasz ulubiony hotel

Pisemny: 2 luty 2023
Czas podróży: 1 — 14 listopad 2021
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 9.0
Usługa: 10.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 9.0
Byliś my w tym hotelu moż e 8 razy. Z roku na rok jest coraz lepiej - bardzo ż ywy przykł ad dobrej pracy kierownictwa. Za każ dym razem myś limy o wyjeź dzie do innego hotelu...i wcią ż wracamy. Wszyscy pracownicy są bardzo przyjaź ni i profesjonalni. Zdecydowanie polecam, albatros - zawsze oznacza jakoś ć ))
Mahmoud Gamal, booda??????? ? kochamy Cię )
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał