Recenzje i historie o hotelach ZEA

Historie turystyczne o ZEA dodaj historię
Świat Przyszłości na Expo 2020
ZEADubai
Historia organizacji podró ż y tutaj >>> Wiesz, czasem budzisz się , idziesz pod prysznic, suszysz gł owę i cieszysz się , jak pię knie wł osy osiadł y na twojej gł owie.
 •  2 roku wstecz
Jak zorganizować wycieczkę do ZEA na Expo 2020 przez Abu Zabi?
ZEADubai
Opiszę tutaj wszystkie niuanse podczas wyjazdu na Expo 2020, dotyczą ce przelotu przez Abu Dhabi. Czy wymagania dotyczą ce zaszczepionych osó b są istotne: Tak.
 •  2 roku wstecz
Era pustej pandemii w Dubaju
ZEADubai
Wylą dował em w Dubaju do pracy w mniej niż dwa dni. Jedynego wolnego wieczoru dyndał do centrum. Praktycznie nieprzygotowany, co jest dla mnie niezwykł e))))).
 •  4 roku wstecz
Wrażenia z podróży do ZEA
ZEA
Był em w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Ajmanie, w grudniu 2019 r. Wcześ niej był em w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 10 lat temu. Potem był a zupeł na radoś ć , teraz – rozczarowanie.
 •  4 roku wstecz
Dubaj to miasto przyszłości, ale bez seksu!
ZEADubai
Witam wszystkich! Jak się masz beze mnie? Pojechał em tutaj do Dubaju, a mó j umysł był zamglony - có ż , bardzo fajnie! Przeczytaj i ciesz się !
 •  4 roku wstecz
Krótki esej o wycieczce
1. Lot z Rossiji z Jekaterynburga (z opó ź nieniem 20 minut) przebiegł dobrze, samolot był nowy, odległ oś ć mię dzy siedzeniami wystarczają ca, bezpł atna rejestracja na stronie linii lotniczej, 1 raz wydawano jedzenie w trakcie lotu.
 •  4 roku wstecz
Niezapomniana, fantastyczna, wyjątkowa wycieczka!
Jestem zachwycony, bardzo bogaty program, duż o ż ywych wraż eń ! Po raz pierwszy odwiedziliś my ZEA. W sześ ć dni odwiedziliś my kraj w trzech emiratach - Abu Zabi, Dubaju i Szardż y.
 •  4 roku wstecz
Imponujący Dubaj
ZEADubai
Hotel został wybrany na podstawie rekomendacji touroperatora. Hotel jest idealnym miejscem na relaksują ce wakacje. Po mieś cie najł atwiej poruszać się samochodem – czynsz tani, benzyna tania, swoboda i niezależ noś ć od rozkł adó w jazdy.
 •  5 lat wstecz
Urodziny w Dubaju.
ZEADubai
Historia jest po prostu po to, aby ci, któ rzy wybierają się w podró ż , mieli aktualne informacje. A potem, po przeczytaniu recenzji, któ re prawdopodobnie są nieaktualne, nie wyobraż ał em sobie jasno cen w tym mieś cie.
 •  5 lat wstecz
Podróż do Emiratów dzięki zwycięstwu w konkursie na TurPravda!
ZEA
Od 11 stycznia do 20 stycznia poleciał am do Emirató w z mę ż em i có rką dzię ki konkursowi wygranemu przez Biocon. Za pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym dostał am nagrodę : certyfikat 1.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »