Recenzje i historie o hotelach Dubai

Historie turystyczne o Dubai dodaj historię
Doskonały hotel!
Ś wietny hotel! W grudniu obchodził em urodziny. Pogoda jest bardzo wygodna. Nie widzę ż adnych wad. Jest tylko jedna - to winda! Trzeba dł ugo czekać.
 •  1 miesiąc wstecz
Ładny i przytulny hotel, stosunek jakości do ceny?
Ł adny i przytulny hotel, stosunek jakoś ci do ceny? W zasię gu spaceru znajduje się wiele sklepó w, supermarketó w, kawiarni i restauracji Spacer na plaż ę La Mer przez okoł o 20 minut?
 •  8 miesięcy wstecz
Świat Przyszłości na Expo 2020
ZEADubai
Historia organizacji podró ż y tutaj >>> Wiesz, czasem budzisz się , idziesz pod prysznic, suszysz gł owę i cieszysz się , jak pię knie wł osy osiadł y na twojej gł owie.
 •  1 rok wstecz
Jak zorganizować wycieczkę do ZEA na Expo 2020 przez Abu Zabi?
ZEADubai
Opiszę tutaj wszystkie niuanse podczas wyjazdu na Expo 2020, dotyczą ce przelotu przez Abu Dhabi. Czy wymagania dotyczą ce zaszczepionych osó b są istotne: Tak.
 •  1 rok wstecz
Najbardziej okropny i brudny hotel w moim życiu!
Ten hotel został wybrany na 4 dni ze wzglę du na bliskoś ć lotniska i ze wzglę du na to, ż e znajduje się w starej czę ś ci miasta, od tego czasu mieliś my rejs i w drodze powrotnej inny hotel w innej czę ś ci miasta .
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel?
Mieszkaliś my w hotelu w styczniu 2022 roku. Wzię li 2-pokojowy apartament dla 3 osó b dorosł ych, któ ry okazał się z 2 ł azienkami.
 •  1 rok wstecz
Zepsute nastroje i odpoczynek
NIEZGODNOŚ Ć USŁ UGI Z CENĄ ZAKWATEROWANIA. W hotelu wszystko zmienił o się na gorsze. Przyjeż dż amy tu kilka razy od czasu otwarcia.
 •  1 rok wstecz
Hotel nie służy do rekreacji, jak przydrożny motel dla skromnych
Okropny hotel, jeś li jesteś przyzwyczajony do hał asu klubu nocnego z doł u, brudnego, odrapanego pokoju pachną cego papierosami, to zapraszamy.
 •  1 rok wstecz
Straszny
Sprzą tanie to koszmar, zabierają rę czniki i nie ma ich na jeden dzień , workó w na ś mieci nie dają , ś mieci zostawili na pó ł pokoju rozebrani bez worka na ś mieci na cał y dzień , nie zgł aszają herbaty, zabrali papier t...
 •  1 rok wstecz
Bardzo dobry hotel, przyjazny personel?
Mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w hotelu od 8 grudnia do 15 grudnia 2021 r. Przyjechaliś my pó ź nym popoł udniem, usadowiliś my nas bardzo szybko, w pokoju 711, to jest 7 pię tro i podobał o nam się , ż e był o blisko basenu, kt&#...
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Dubai