Recenzje i historie o hotelach Dubai

Historie turystyczne o Dubai dodaj historię
Spełnił oczekiwania dotyczące wakacji statusowych
Ś wietny wybó r na ś wię towanie Ś wią t Boż ego Narodzenia i Nowego Roku! To był nasz dziesią ty wyjazd do Dubaju i postanowiliś my wybrać nasz ulubiony rejon – zielone i pię kne Media City.
 •  5 miesięcy wstecz
Pokój jest dobry, jedzenie jest do bani! ! !
Korzystaliś my z obiadó w ś niadaniowych, jedzenie codziennie monotonne!! ! Ż adnych owocó w morza! Kurczak nie wydę ty, codziennie na sł odko dwa rodzaje ciasta, codziennie to samo!
 •  9 miesięcy wstecz
Prawdziwa informacja zwrotna
Dzień dobry Stosunkowo nowy dobry hotel. Jak zwykle wszystko jest mniejsze w rzeczywistoś ci niż na zdję ciu. Pozycjonuje się jako hotel butikowy, wię c jak na wyspę Palma jest to ś redniej wielkoś ci hotel z mał ą , ale wł asną pla...
 •  10 miesięcy wstecz
Pokój 3212 niesamowity numer z najlepszym widokiem
Podoba mi się ten hotel, wł aś ciwie mó j numer pokoju 3212, mieszkał em tam 3 tygodnie i cieszył em się . Widok był na jezioro i ogró d, piję herbatę każ dego wieczoru.
 •  1 rok wstecz
Hotel jest dobry
Hotel ma kilka drobnych uwag, ale są one minimalne. Najbardziej nieprzyjemne wraż enie zrobił biuro podró ż y, Khalid, znajdują ce się niedaleko recepcji.
 •  1 rok wstecz
Nie podobał mi się hotel, wynajęli transfer nad morze i nie powiadomili
Zacznę od począ tku, hotel nie cią gnie 5 gwiazdek, maksymalnie 3, dla osó b rosyjskoję zycznych pobyt w tym hotelu jest doś ć trudny, rosyjskoję zyczny przewodnik pojawił się raz i opró cz sprzedaż y drogich wycieczek turystom nic nie zrob...
 •  1 rok wstecz
Okropny hotel. Absolutnie nie warte twoich pieniędzy.
obrzydliwy hotelik. All inclusive - jedna nazwa. Jedzenie gorsze niż w stoł ó wce. Nie ma owocó w. Ani nawet frytki. Tureckie i egipskie 5 gwiazdek to znacznie lepsze hotele niż tutaj.
 •  1 rok wstecz
Doskonały elegancki, drogi, godny hotel!
Gorą cy poś cig recenzja Taj Exotica Hotel zasł uguje wł aś nie na doskonał ą ocenę.9+ na 10, w „pię ciostopniowej” skali bę dzie to prawie pię ć.
 •  1 rok wstecz
Hotel jest dobry, miła obsługa, wszystko mi się podobało.
Podobał mi się hotel za dobrą obsł ugę .
 •  1 rok wstecz
Jeśli chcesz zepsuć sobie wakacje, zapraszamy tutaj!
Có ż , zacznijmy? ) Podró ż ował jako para w styczeń.2023. Nasz wiek to 30-letnia dama i 40-letni chł opiec. Doś wiadczenie z odwiedzonych krajó w: prawie cał ej Europy, 5 krajó w azjatyckich, 4 krajó w afrykań skich, krajó w kar...
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Dubai