Recenzje i historie o hotelach Al Aina

Brak wiadomości na temat Al Ain   Pisać
Historie turystyczne o Al Ain dodaj historię
Piękny hotel?
Hotel jest doskonał y, wszystkie usł ugi dział ają idealnie. Pokó j jest czysty, nie zadymiony, sprzą tany raz dziennie, woda uzupeł niana dwa razy dziennie.
 •  6 lat wstecz
"Al Ain Zoo" - akceptujemy i polecamy!
ZEAAl Ain
Kogo to obchodzi, ale w każ dym kraju staramy się odwiedzić zoo. To dla nas takie mał e hobby, jeź dziliś my po wszystkich ogrodach zoologicznych na Ukrainie, z przyjemnoś cią studiowaliś my pię kne i super zadbane zoo w Berlinie, przejechaliś m...
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Al Ain