Recenzje i historie o hotelach Ras Al Khaimah

Historie turystyczne o Ras Al Khaimah dodaj historię
Dobry hotel
Ogó lnie hotel mi się podobał . Odpoczywaliś my z dzieckiem 3.5 roku w czerwcu. Pogoda był a w granicach 40 stopni, ale woda był a w porzą dku.
 •  8 miesięcy wstecz
Nie polecam tego hotelu
zacznę od nowa: Reszta zaczę ł a się od tego, ż e transfer dowió zł nas do hotelu o 7.00. Zgodnie z warunkami hotelu, zameldowanie zaczyna się o 15.
 •  10 miesięcy wstecz
Hotel może nie jest zły, ale całe wrażenie przekreśla morze?
Nie był o czasu na zastanawianie się , gdzie odpoczą ć , po prostu bardzo chciał em jechać nad morze i dlatego szybko i spontanicznie wybrał em ZEA i ten hotel.
 •  1 rok wstecz
Świetny nowy hotel z faszystowskim reżimem maskowania?
Dobry dzień . Myś lę , ż e sł usznie zaczą ć recenzję od wymienienia gł ó wnych miejsc hotelu, jedzenia itp. , A potem wypiszę plusy i minusy.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel z dużym terytorium, specyficznym jedzeniem, sztuczną zatoką?
Mieszkaliś my w hotelu na począ tku stycznia 2022 roku. Mieliś my pokó j z ł ó ż kiem king size, po przyjeź dzie dostaliś my widok se bez dodatkowych opł at i pró ś b, wię c hotel miał wolne pokoje.
 •  2 roku wstecz
Świetny, cichy, komfortowy hotel, ma wszystko, czego potrzebujesz?
Bagaż został odebrany na lotnisku. Wymieniali pienią dze po kursie 3.6. Spotkał y nas dziewczyny z touroperatora. Szybko usiadł na transfer z lotniska do hotelu.
 •  2 roku wstecz
Nowy hotel
Hotel wł aś nie się otworzył , praktycznie nie ma terytorium, hotel, basen z barem i od razu plaż a, pokoje są doskonał e, wszystko jest nowe, stale sprzą tają , jedzenie dla 4 jest bardzo dobre, jest kilka rodzajó w mię sa, soki naturalne, owoc...
 •  3 roku wstecz
Przerażenie
Najgorszy hotel w moim ż yciu. Odpoczywał z dwó jką dzieci od 19 czerwca 2021 do 8 lipca 2021. Nic pozytywnego poza plaż ą . Woda w morzu, a dokł adniej w Zatoce Perskiej jest ciepł a, ale flora i fauna w 99% nieobecna, nurkowanie z goglami, maska ​ ...
 •  3 roku wstecz
Ładny hotel, ale mieliśmy dużo problemów?
Mieszkaliś my w tym hotelu przez 10 dni w kwietniu. I nie wiem, jak sobie na to zasł uż yliś my, ale niechlujstwo spadł o nam na gł owy jak z rogu obfitoś ci.
 •  3 roku wstecz
Ładny hotel, dobre wifi?
To był pierwszy raz w Emiratach, odpoczywaliś my z cał ą rodziną . Podobał o mi się wszystko: pokó j, plaż a, kuchnia, personel.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Ras Al Khaimah