Recenzje i historie o hotelach Fudżajra

Historie turystyczne o Fudżajra dodaj historię
Przeciętny kiepski hotel
Z lotniska w Dubaju jedzie się.1, 5-2 godziny, w zależ noś ci od kierowcy, drogi są doskonał e. Wszę dzie w hotelu jest poplamiony dywan i dziwny zapach.
 •  3 miesięcy wstecz
Instagrammable hotel, ale do oceanu trudno było się dostać
Chciał em prywatnoś ci i relaksu z rodziną , wię c wybraliś my ten hotel. Jest daleko od cywilizacji. Ale w pobliż u jest sklep spoż ywczy i apteka.
 •  7 miesięcy wstecz
Hotel jest bardzo brudny, nawet wejście do basenu było obrzydliwe, ponieważ wokół jest bardzo zakurzony i śmieci
Przybył em do tego okropnego hotelu przez Fortunę Ś wię towano Nowy Rok 2023 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Hotel jest stary i brudny. Personel nie mó wi po angielsku.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel?
Odpoczywał em przez tydzień przed Boż ym Narodzeniem. Przez cał y tydzień pogoda był a 27-30. Hotel jest dobry. Sprzą tane codziennie.
 •  2 roku wstecz
Doskonałe, rodzinne wakacje
Podobał nam się hotel, przytulny, mał y, uprzejmy personel. Odpoczywaliś my na systemie All Inclusive, nie był o problemó w z jedzeniem. Ale najważ niejszą rzeczą , na któ rą należ y zwró cić uwagę , jest reakcja personelu.
 •  2 roku wstecz
Hotel nie odpowiada 5 przylotom. Dobra, solidna 3!
Mieszkaliś my w tym hotelu w maju 2021 roku. Zwracamy uwagę na: 1) Bransoletka all inclusive zakł adana jest o godzinie 13:00, a zameldowanie do pokoju nastę puje nie wcześ niej niż o ustalonej godzinie (ok.
 •  3 roku wstecz
Po raz pierwszy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ogólne wrażenia są dobre?
Przed podję ciem decyzji o wyjeź dzie do ZEA przeczytał em duż o recenzji, wszyscy dzielą się ogó lnymi wraż eniami, ale konkretó w jest kilka, spieszę się podzielić moimi wraż eniami, pó ki wspomnienia są ś wież e,...
 •  3 roku wstecz
Kto kocha ciszę, spodoba się to
Wszystkim to się podobał o. Począ wszy od transferu, po zameldowanie się w hotelu, wszystko przebiega bardzo szybko. Pokó j jest jasny, przestronny, z widokiem na ocean.
 •  3 roku wstecz
Przytulnie, miło i swojsko
Hotel był wybierany od dawna, przeszliś my wię cej niż jedną opcję , ostatnią martwiliś my się , ale rzeczywistoś ć przerosł a wszelkie oczekiwania.
 •  4 roku wstecz
Recenzja ośrodka Le Meridien Al Aqah Beach Resort
Wraż enia są dobre, ale widać , ż e dawno nie robili napraw, są też problemy z zapachami. Plaż a jest w pobliż u, bez pytań , na prawo od hotelu jest wyspa, są rekiny rafowe, ż ó ł wie, bardzo fajnie.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Fudżajra