Recenzje i historie o hotelach Abu Dabi

Historie turystyczne o Abu Dabi dodaj historię
Dobry hotel!
Wybraliś my ten hotel: podobał a nam się lokalizacja, opis, cena i jakoś ć . Przyję to nas doskonale, personel był uprzejmy i kompetentny, komfort i wyposaż enie pokoju zgodne z opisem.
 •  2 roku wstecz
Hotel ekonomiczny. Trzy gwiazdki, bliżej dwóch
Pokoje, są dzą c po planie przeciwpoż arowym, są prawie takie same. Okoł o 20 mkw. m zgodnie z odczuciami (z ł azienką ). Remonty i meble są ś wież e, ale raczej szare i nę dzne.
 •  4 roku wstecz
Recenzja plaży Rotana
Pozytywnie, nie musisz chodzić daleko mię dzy basenem, sił ownią i plaż ą . Restauracja bufetowa był a doskonał a. Sił ownia był a dobrze wyposaż ona.
 •  4 roku wstecz
Doskonały hotel?
To moja pierwsza podró ż do ZEA. Ani kraj, ani hotel nie zawiodł y nas. Wszystko na najwyż szym poziomie. Osiedlił się w 30 minut. po przyjeź dzie nikt nie dotrzymywał ustalonej normy na czas osiedlenia się .
 •  4 roku wstecz
Recenzja Ramady Abu Dhabi Corniche
Wycieczkę zarezerwowaliś my w ostatniej chwili, wię c nie mieliś my wielkiego wyboru. Chodź my do Ramada Abu Dhabi Corniche 4*. Szczerze mó wią c spodziewał em się najgorszego, ale w hotelu wszystko był o w porzą dku, jedzenie też jest norm...
 •  4 roku wstecz
Recenzja Royal Rose Hotel Abu Dhabi
Ten hotel ma doskonał ą obsł ugę , co naprawdę nam się podobał o. Personel jest bardzo uprzejmy, chociaż nie rozumie dobrze rosyjskiego, ale zawsze starał się pomó c.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Crowne Plaza Abu Dhabi
Podobał o nam się wszystko w tym hotelu, nawet nie ma na co narzekać . Personel hotelu jest doskonał y, jakoś ć usł ug jest dobra. Jedzenie jest niesamowite.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Pałacu Khalidiya Rayhaan autorstwa Rotana
Dobra lokalizacja, jedzenie, przyjazny personel. Nie moż na samemu jechać na wycieczkę , wzią ć taksó wkę (jest niedroga) i przejechać się , aby zobaczyć wszystko, wszystko jest w pobliż u.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Pałacu Khalidiya Rayhaan autorstwa Rotana
Za te pienią dze wszystko jest w porzą dku, oczywiś cie jedzenie mi bardzo nie smakował o, ale nie mogę powiedzieć , ż e jest kompletnie zł e.
 •  4 roku wstecz
3 gwiazdkowy hotel z małym kawałkiem morza?
Wraż enie jest niejednoznaczne. Spró buję kró tko o zaletach i wadach. Z drugiej strony znajduje się w centrum miasta (ale nie ma doką d wyjś ć - mał e supermarkety i jeden sklep), jest bezpł atny transfer do Abu Dhabi Mall.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Abu Dabi