Recenzje i historie o hotelach Satanowa

Brak wiadomości na temat Satanow   Pisać
Historie turystyczne o Satanow dodaj historię
Sanatorium z dymem i dźwiękiem piły łańcuchowej ((
Wszystkie plusy przekreś la dym i sprawiają , ż e przebywanie tam jest niebezpieczne dla zdrowia! Mię dzy dwoma budynkami mieszkalnymi znajduje się palenisko!
 •  3 roku wstecz
Naprawdę nam się podobało, mimo że odwiedzaliśmy różne kraje!
Hotel został wybrany online. Naprawdę nam się podobał o. Komfort rodzinny. Ś wietna kuchnia. Przyjazny personel administracyjny i medyczny. Dzię kuję za resztę.
 •  4 roku wstecz
oszukujący gości
Zatrzymany przed kwarantanną . Pł atne za 14 dni. Z powodu kwarantanny hotel został zamknię ty, a wł aś ciciel odmó wił zwrotu reszty pienię dzy za nocleg.
 •  3 roku wstecz
Wspaniały hotel dla rodzin?
Przybył em tutaj na polecenie znajomych. Wakacje poszł y z hukiem, wszystko był o bardzo fajne i cudowne. Bardzo podobał mi się program noworoczny, zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych!
 •  5 lat wstecz
Wróciliśmy, uwielbiam to!!!
W tym hotelu ponownie, wcześ niej był y w 2015 roku, przed jego rozbudową . Lubimy bufet z jedzeniem - lubimy. Pieczenie jest ś wietne. Usł uga jest dobra.
 •  5 lat wstecz
Hotel jest świetny, polecam?
Rozliczenie bez pytań , szybko. Pokoje są czyste, materace ortopedyczne, ł ó ż ko czyste, jest Wi-Fi, telewizor i lodó wka. Jedzenie jest doskonał e, personel jest taktowny, uprzejmy.
 •  5 lat wstecz
Nie będę rozśmieszał bogów, gdy będę opowiadał o swoich planach, ale naprawdę chcę tu znowu przyjechać :-).
Przytulny pokoik ze wszystkim, czego potrzebujesz. Przyjazny personel. Ale nie po to tu przyszedł em. Procedury! Oto, co tu znalazł em i po któ re jestem gotó w wracać raz za razem!
 •  5 lat wstecz
Jedno słowo - cudownie!
Moja najwyż sza rekomendacja! Koneserzy ciszy, komfortu, dobrego nastroju - jesteś cie tutaj! Wygodne pokoje, pyszne jedzenie, przyjemne zabiegi i mił a obsł uga powitają Pań stwa w tym kompleksie!
 •  6 lat wstecz
Piękne sanatorium-muzeum.
Odpoczywał w nowym budynku. Pokoje są schludne, codziennie sprzą tane. Ś wietna okolica, duż o kwiató w. Poszli napić się wody do pijalni, chociaż sanatorium ma chł odziarki.
 •  5 lat wstecz
Przerażenie!
Jechaliś my z Kijowa, a nawigator oprowadził nas przez wsie i trochę pó ź niej dotarliś my, chociaż ustalono na pó ź niejszy czas.
 •  6 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Satanow