Recenzje i historie o hotelach Winnica

№1. Frantsiia 4*
Ocena 9.0
 • 
№2. Feride 4*
Ocena 10.0
 • 
Ocena 10.0
 • 
Ocena 10.0
 • 
№5. Dacha 2*
Ocena 8.5
 • 
Już...
Historie turystyczne o Winnica dodaj historię
Okropne traktowanie mieszkańców
Pró bował em zarezerwować pokó j dwa razy w tygodniu. Za pierwszym razem administrator odebrał telefon i powiedział , ż e oddzwoni za kilka minut - wcią ż czekamy.
 •  2 roku wstecz
Ładny przytulny hotel w odległości spaceru od fontann?
Zatrzymaliś my się na jedną noc w hotelu w "standardowym" pokoju, zarezerwowanym z wyprzedzeniem (poprosiliś my o cichy pokó j na drugim pię trze).
 •  2 roku wstecz
umierający hotel?
Po obejrzeniu pokoju od razu odmó wili, nę dzni, martwi, wyraź ny zapach stoł ó wki, dziewczyna w recepcji "zrobił a nam przysł ugę " pokazują c nam pokó j, ogó lnie wraż enie obrzydliwe !
 •  2 roku wstecz
Doskonały ośrodek nad rzeką?
Wszystko jest prawie idealne. Obsł uga, jedzenie, cisza. 100 metró w rzeka poł udniowa pluskwa, 300 metró w do sklepu. Mnó stwo atrakcji. Nakrę cił em duż o treś ci, w tym w centrum rekreacji.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel?
Podobał o nam się to miejsce i postanowiliś my spę dzić noc w hotelu Panska Hata, podobno nie mieliś my sił y ruszać się po obfitym posił ku w restauracji.
 •  3 roku wstecz
Doskonały hotel?
Ich obsł uga jest naprawdę na najwyż szym poziomie, co jest niesamowite. Spę dziliś my 2 dni w junior suite. Wszystko jest cudowne. Baseny, tereny, rozrywka.
 •  3 roku wstecz
Ładne, zadbane miasto?
Zjadł em lunch w Ż ebrze Winnicy. Bardzo ciekawe wnę trze. Zobacz zdję cie. Ale uważ aj na kelneró w - mogą przynieś ć niekompletne zamó wienie.
 •  4 roku wstecz
Doskonały hotel!
Zatrzymaliś my się na jedną noc, stosunek jakoś ci do ceny! Wszę dzie czysto, schludnie, pyszne jedzenie, bezpł atny strzeż ony parking, niedaleko fontanny.
 •  4 roku wstecz
Dobry hotel. wszystko mi się podobało
Wypoczę ty z cał ą rodziną . Przytulne pokoje. Ś niadanie - linia szwedzka. Kelnerzy pracują szybko. Wszyscy byli zadowoleni.
 •  4 roku wstecz
Po prostu świetny hotel. Po prostu świetna obsługa i obsługa klienta!
Po prostu ś wietny hotel. Po prostu ś wietna obsł uga i obsł uga klienta! ! ! !! Spę dzone 3 dni sylwestrowe w hotelu od 30.12 do 01.01. 19. Zamelduj się natychmiast iz uś miechem.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Winnica