Recenzje i historie o hotelach Żelazny Port

Ocena 9.0
 • 
№2. Troika 3*
Ocena 8.8
 • 
№3. Olviia 2*
Ocena 9.2
 • 
№4. Skazka 3*
Ocena 8.5
 • 
№5. Atlantik 3*
Ocena 9.8
 • 
Już...
Historie turystyczne o Żelazny Port dodaj historię
Miejsce, do którego na pewno wrócimy
W tym hotelu zatrzymał o się poszukiwanie i wybó r przyzwoitego miejsca na nocleg w Ż elaznym Porcie. Nie ż ał ował em sekundy Odnotowujemy wszystkie zalety punkt po punkcie: 1.
 •  1 rok wstecz
Nieźle, ale są wady!
Wię c nigdy wcześ niej nie byli w ZhP, polegali na opinii kolegi z pracy i zamieszkali w Krakowie, wcześ niej rezerwują c pokó j telefonicznie. Hotel jest mał y, na terenie znajdują się altany z miejscem na grilla, parking, miejsce na trampolinę dla dziec...
 •  1 rok wstecz
Super! Dla gościnności obiecałem napisać recenzję!
Jesteś my bardzo wdzię czni gospodarzom za usł ugi, któ re ś wiadczą wczasowiczom. Zasiedli, gdy tylko pokó j zwolnił się , ponieważ przybyli z drogi zmę czeni.
 •  1 rok wstecz
Okropny hotel?
Okropny hotel, cię ż ko to nazwać hotelem. Wynaję liś my pokó j VIP. Kim są wł aś ciciele poczę ci nazywać go VIP-em.
 •  1 rok wstecz
Straszne miejsce! Nie polecam!
Nie polecam tej bezdomnej osoby do wypoczynku, odpoczywał am z mę ż em 4 dni temu, cieszył am się , ż e jak najszybciej wró cę do domu.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel?
Od kilku lat odpoczywam w hotelu Sunny Breeze. I co roku przyjemniej tu przyjeż dż ać . Dobra obsł uga, dobrze przyję ta. Pokoje są czyste, klimatyzowane, lodó wka i TV.
 •  1 rok wstecz
Zgodność cena-jakość
Czytam recenzje i nie rozumiem ludzi, przekraczasz pró g i od razu rozumiesz, do czego zmierzasz. Jeś li ci się nie podoba, wyjdź i to wszystko, nie wprowadzaj się , ż eby pó ź niej nie narzekać .
 •  1 rok wstecz
Po prostu okropne! Schronisko na farmie kolektywnej w cenie Turcji! Jedzenie jest obrzydliwe! Personel jest niegrzeczny!
Jeś li chcesz spę dzić wakacje w koł chozie z niegrzecznymi administratorami, ale za cenę Turcji - jesteś w Skorpionie! Uroki zaczną się już w recepcji!
 •  1 rok wstecz
Brudny hotel z nieprzyjemnym personelem. Już nie polecam!
Zatrzymał em się tu drugi rok z rzę du. Pierwszy raz napisał em dobrą recenzję na pozytywną , biorą c pod uwagę opł atę za 10 dni od animatora Aliny.
 •  1 rok wstecz
Okropny hotel?
Okropny hotel. Zaliczkę wpł aciliś my 3 miesią ce przed wyjazdem. Zebrali się , aby poprawić stan zdrowia matki osoby niepeł nosprawnej II grupy i dziecka.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Żelazny Port