Recenzje i historie o hotelach Grzyby

Historie turystyczne o Gribówka dodaj historię
Jak łączy się romans i bezpieczny przedmiot?
Jak ł ą czy się romans i bezpieczny przedmiot? Opowiem ci szczegó ł owo. Odż ywianie. Bufet, ale nie prosty, ale z pewnymi niezł omnymi zasadami z bazy Chaika 2: 1.
 •  1 rok wstecz
Daleko od morza cena nie dorównuje jakości
Odpoczywaliś my z rodziną w sierpniu 2021 roku. Na wakacje pojechaliś my tylko na 4 dni (na szczę ś cie). Rozczarowanie zaczę ł o się natychmiast po przyjeź dzie.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel nad morzem?
Dzię kuję za udane wakacje. Hotel odpowiada opisowi. Wartoś ć pienią dza. Pokó j jest przestronny ze wszystkim, czego potrzebujesz. Do morza 3 minuty ł atwym krokiem.
 •  1 rok wstecz
Świetne centrum rekreacyjne
Centrum rekreacji jest ś wietne! Wszystkie udogodnienia w pokoju, blisko morza. Odpoczę ł a cał a ojczyzna. Dzię kujemy administracji i kierownikowi za wejś cie na nasze stanowisko i zwrot pienię dzy za 4 dni, kiedy opuś ciliś my oś rodek.
 •  1 rok wstecz
Jesteśmy zachwyceni!
Zadowolone jest nie tylko nasze dziecko, ale takż e my - dwoje dorosł ych rodzicó w. Otrzymywaliś my regularne raporty w kanale telegramó w, mogliś my wejś ć na stronę i zobaczyć , jak idzie impreza.
 •  1 rok wstecz
Szczerze mówiąc, wątpiłem w naszą obsługę, ale miałem szczęście!
Przed wyjazdem na Gribovkę surfowaliś my po Internecie, aby zarezerwować dla siebie pokó j i od razu się wprowadzić bez ż adnych problemó w.
 •  1 rok wstecz
Super opcja dla rodzin z dziećmi
Zapewniono ł ó ż eczko dla dziecka, w hotelu znajduje się pokó j gier i plac zabaw na plaż y, basen dla dzieci oraz menu dla dzieci. Są też animatorzy i tam jest cał y dzień , albo budują zamki na piasku, albo robią rzemiosł o, potem k...
 •  1 rok wstecz
Podobał mi się pobyt w tym hotelu?
Postanowiliś my spę dzić kilka dni nad morzem. Pojechaliś my naszym samochodem i mogliś my się swobodnie poruszać , pojechaliś my do Zatoki, niedaleko hotelu.
 •  1 rok wstecz
Hotel jest dobry, ale nie mieliśmy szczęścia z firmą wypoczywającą w bazie?
Chciał bym podzielić się tym, co wydarzył o się podczas wakacji w tej bazie. Kiedy rezerwował em, nie czytał em komentarzy na temat bazy, ale nie spodziewał em się wiele od Gribovki jako cał oś ci, cena zbliż ał a się - zarezerwow...
 •  2 roku wstecz
Podobało mi się wszystko.Obsługa jest na najwyższym poziomie! Czysto, blisko morza! Świetny internet!
Zarezerwowane z wyprzedzeniem. Wszystkie warunki rezerwacji został y speł nione. Zameldowanie w 5 minut po przyjeź dzie. Wszystko jasne. Przyjazna i bardzo uważ na gospodyni Marina, ma wszystko pod kontrolą .
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Gribówka