Recenzje i historie o hotelach Plwocina kinburna

Ocena 8.7
 • 
Ocena 10.0
 • 
Ocena 8.0
 • 
№4. AramaT 2*
Ocena 10.0
 • 
№5. Pelikan 2*
Ocena 7.5
 • 
Już...
Plwocina kinburna  • 
№2. Las Herodota
Plwocina kinburna  • 
Plwocina kinburna  • 
Brak wiadomości na temat Plwocina kinburna   Pisać
Historie turystyczne o Plwocina kinburna dodaj historię
Kinburn Spit - miejsce legend i morskich przestrzeni
Jeś li pragnienie odkrywania nowych szerokoś ci geograficznych i odkrywania nieznanych tras przekracza zdrowy rozsą dek, nie ma sensu z nim walczyć .
 •  1 rok wstecz
Bardzo fajnie, jak na ukraiński hotel
Wybraliś my ten hotel, ponieważ bardzo zależ ał o nam na tym, aby dostać się nad prawdziwe, nieskaż one Morze Czarne, gdzie nie ma napł ywu wczasowiczó w, z jedzeniem jak w Turcji.
 •  1 rok wstecz
Internet jest słaby
Mieszkali w domu myszoł owó w, dom jest stary, ale został naprawiony. Dom z pię knymi obrazami, wygodne materace, ale są wady. Jednym z nich jest zapach staroś ci.
 •  1 rok wstecz
Cudowny odpoczynek od miejskiego zgiełku.
Ś wietnie spę dziliś my wakacje z rodziną . Osobne sł owo o kuchni! Wszystko tak jak pisze ksią ż ka "O Smacznym i Zdrowym Jedzeniu" - BARDZO smaczne.
 •  1 rok wstecz
Świetnie
Hotel jest wygodny i czysty. Kuchnia jest pyszna. Responsywna zawsze w kontakcie Olga. Natalia Nikoł ajewna, w kuchni, osobno szanowali, zebrali się , aby przez cał y dzień wyjś ć z hotelu, wię c wystarczył aby dla nas taka sucha racja ż ywnoś cio...
 •  1 rok wstecz
Piękna przyroda, świeże powietrze, mało ludzi, długa linia brzegowa
Hotel został wybrany z polecenia znajomych. Bardzo dzię kujemy kierownictwu hotelu, zameldowanie przebiegł o szybko i wygodnie. Pokó j ze wszystkimi udogodnieniami i czysty, sprzą tanie co kilka dni, sprzą tanie jest ró wnież moż liwe na ż yczenie.
 •  2 roku wstecz
Odpocznij zadowolony
Podobał mi się wypoczynek u Rayevskys w Sł onecznym Brzegu na Mierzei Kinburn, goś cinni gospodarze, wygodne, czyste, przytulne hamaki i altany, grill, plac zabaw i trampolina zadowolili dzieci i dorosł ych.
 •  2 roku wstecz
W ogóle nie polecam
Co w zasadzie był o zadowolone z jedzenia, prostego i bez pretensji, cał kiem smacznego, jeś li nie zatrutego. Osobno pragnę wię cej podzię kować mł odszemu personelowi, dziewczynie, któ ra zmywał a naczynia i barmanowi ze zł amaną nogą...
 •  2 roku wstecz
Na udane wakacje - to miejsce jest tym, czego potrzebujesz!
Odpoczywał z przyjació ł mi w Tamarze i Victorze. Podobał o mi się to bardzo! ! ! Czyste, wygodne pokoje ze wszystkimi udogodnieniami. Wokó ł bardzo pię kna okolica, duż e podwó rko, duż o zieleni i kwiató w.
 •  2 roku wstecz
Doskonałe centrum rekreacyjne
Zatrzymaliś my się na tydzień z naszym 2-latkiem. Nasze przybycie do bazy zaczę ł o się od tego, ż e zaraz przy wejś ciu do pokoju zainstalowaliś my mał ą huś tawkę .
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Plwocina kinburna