Recenzje i historie o hotelach Zatoki

Historie turystyczne o Zatoka dodaj historię
Dobry hotel, miła obsługa?
Solidny pię ciogwiazdkowy hotel! Bardzo przytulne przestronne pokoje, zaró wno jedno, jak i dwuosobowe z osobnymi lub podwó jnymi ł ó ż kami.
 •  1 rok wstecz
Podoba Ci się ten hotel?
W hotelu Ruta spę dziliś my trzy dni na począ tku listopada. Bardzo podobał mi się pokó j i jedzenie. Imponują ca jest ró wnież infrastruktura i responsywna obsł uga.
 •  1 rok wstecz
Wszystkim to się podobało! Będziemy polecać znajomym i na pewno wrócimy)))
Podobał a mi się domowa kuchnia i spokojna ciepł a atmosfera. Przyjazny zespó ł , któ ry dobrze wykona swoją pracę ! Podgrzewane baseny z czystą wodą .
 •  1 rok wstecz
Wszystkim to się podobało
Był y w tym roku. Odwiedziliś my też tę bazę już wcześ niej. Wszystko w porzą dku. Nie Turcja. Ale hotel jest wart swojej ceny. Dogodna lokalizacja.
 •  1 rok wstecz
Rajski zakątek!
Lev Hotel to dobre miejsce na pobyt. Na terenie jest duż o zieleni, kwiató w, winnicy, jest też duż y fajny basen. Pokoje są jasne, czyste, wygodne, mają wszystko co potrzebne, prysznic, toaletę , lodó wkę , klimatyzację , TV, wi-fi.
 •  1 rok wstecz
Obrzydliwe
PLUSY: teren zamknię ty, bezpł atny parking, jadalnia, wł asna prywatna plaż a. MINUSY: Remontó w dokonano w latach 90-tych. Nie ma czajnika, szklanek ani kubkó w, pokó j przykryty jest ś ciereczką , na któ rej mieszkań cy od lat miaż d&...
 •  1 rok wstecz
Pokoje są dobre?
Odpoczywał w nowym budynku. Plusy: - dostaliś my zniż ki (nasz pokó j kosztował.1100 UAH, a ze zniż ką.900 UAH); - pokó j jest przestronny, jasny, czysty z dwoma duż ymi ł ó ż kami, na któ rych znajdują się bardzo wygodne ma...
 •  1 rok wstecz
Straszny
Chł opaki, to jest ś mieci! Cał a rodzina był a uzależ niona od ś niadania! Na co administracja odrzucił a, ż e ​ ​ nie był o z nimi !
 •  1 rok wstecz
Hotel jest dobry, ale ... nie wart swojej ceny?
1. Odpoczywał em w pobliż u, bardzo mi się podobał o, potrzebował em dwupokojowego apartamentu. 2. Personel (Aleksander) jest osobą nieprzyjemną , zachowuje się tak, jakbyś my mu przeszkadzali.
 •  1 rok wstecz
Hamsto i chciwość
Napł yw to solidny korek. Ze wzglę du na kolej, któ ra przecina Zatokę na dwie czę ś ci, do miasta moż na wjechać dopiero stoją c w ogromnym korku.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Zatoka