Recenzje i historie o hotelach Mierzeja Arabacka

Historie turystyczne o Mierzeja Arabacka dodaj historię
Cudowne wakacje
W pensjonacie Express odpoczywaliś my po raz pierwszy. Od profesjonalistó w: - transfer z pocią gu do pocią gu - duż y teren cał y w zieleni i kwiatach.
 •  1 rok wstecz
Normalnie
Pierwszy raz trafiliś my do „Ekspresu”, ogó lnie reszta mi się podobał a, ale… Teren jest naprawdę duż y i zadbany. Myś lę , ż e jedzenie zadowoli każ dy gust.
 •  1 rok wstecz
Źle
Moja ż ona i ja ostatnio odwiedziliś my ten hotel w 2015 roku. Obsł uga był a na najwyż szym poziomie na 10. Zamieś cił em odpowiednią recenzję .
 •  1 rok wstecz
Straszny pobyt w 2-pokojowym apartamencie Domek C
Morze jest okropne, duż o meduz, nic do powiedzenia, duż o komaró w, nic do powiedzenia, tylko chmury komaró w od rana do rana, meduza meduza w morzu i na dnie morza, a w ś rodkowe warstwy morza i na powierzchni.
 •  1 rok wstecz
Świetny pokój, obszar?
Hotel został przypadkowo zł apany w Internecie, uwiedziony przystę pną ceną i dobrymi recenzjami, sam go odwiedził em chciał em napisać recenzję .
 •  1 rok wstecz
Cofnij się w czasie z odrobiną komfortu
Piszę o apartamencie, któ ry kosztuje 1100 za trzy + 2 obiadokolacje (doroś li i dziecko 7 lat). Pokó j wyposaż ony jest w trzy pojedyncze ł ó ż ka z znoś nymi materacami, telewizor plazmowy i niedział ają cą telewizję satelitarną...
 •  1 rok wstecz
Cudowny pensjonat! Polecam!
Wybrał am pensjonat na podstawie opinii i był am bardzo zadowolona z reszty. Bardzo pię kna i czysta okolica, wszę dzie kwitną ró ż e. Osiedle w domku typu A, czyste i wygodne.
 •  1 rok wstecz
Straszne centrum rekreacji! Zdecydowanie nie polecam!
Straszne centrum rekreacji! ! ! ! ! Ś wiatł o jest stale wył ą czone, bez ś wiatł a nie ma wody do gotowania i higieny osobistej, domy są w opł akanym stanie, meble w stanie awaryjnym, naczynia nie nadają się do uż ytku.
 •  1 rok wstecz
Naprawdę żałuję, że wzięłam bilet na obóz
Dziecko odwiedził o obó z Albatrosó w, ok. godz. Strelkovoe, skł ad 2 wyś cigu 8 07.12. 2021-07/21/2021. Teraz zarejestrował a dziecko u psychologa.
 •  1 rok wstecz
Baza nie jest zła, nad morzem, przy basenie, kawiarnia jest pyszna?
ALE pierwszego dnia reszta się zepsuł a - na "strzeż onym" parkingu już kilka godzin po przyjeź dzie na wakacje mó j samochó d był uszkodzony.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Mierzeja Arabacka