Recenzje i historie o hotelach Hiszpania

Madryt  • 
№2. Mesquite
Kordowa  • 
№3. Skała Ifach
Costa Blanca  • 
№4. Kolej Soler
o. Majorka  • 
Sewilla  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Hiszpania dodaj historię
6 raz na Teneryfie - przegląd porównawczy wrażeń. Część 2
Szó sty raz na Teneryfie – poró wnawczy przeglą d doś wiadczeń . Czę ś ć.1 Ś roda. Idę nurkować , a mó j gang jedzie na plaż ę Obama.
 •  2 roku wstecz
6 raz na Teneryfie - przegląd porównawczy wrażeń. Część 1
Zacznę od tego, ż e dla reszty nie był o nic specjalnego do wyboru (Turcja, Bał kany, Egipt - niezbyt mnie to interesuje), ale brakował o nam reszty i plus zdecydował em, ż e chcę uczyć moje dziecko nurkowania (na Teneryfie znam jednego bardzo dobrego in...
 •  2 roku wstecz
Z piłką nożną na świecie*. Część 2
Czę ś ć.1>>> Czę ś ć.2. Wszystko, co chciał eś wiedzieć o treningu alkoholowym, ale bał eś się zapytać Prawdopodobnie nie uwierzysz, ale nigdy wcześ niej nie latał eś na RhineAir!
 •  3 roku wstecz
Madryt. Miesiąc przed apokalipsą Covid
Dlaczego Madryt? Ponieważ znaleź li tanie bilety. Uruchomiliś my program low-cost + bezwizowy - szukamy, gdzie są tanie bilety i tam lecimy. Nie jesteś my w stanie kupować przez rok, ze wzglę du na specyfikę mojej pracy, ale na miesią c nam to odpowiada.
 •  4 roku wstecz
Nagle Hiszpania!
Zaproszenie do wyjazdu do Hiszpanii był o niespodzianką . Moi znajomi kupili tam dom i zaprosili mnie na parapetó wkę . Wycieczka wypadł a wł aś nie w moje urodziny.
 •  3 roku wstecz
Mój Madryt
Madryt nie jest myty przez morze i nie jest zbudowany nad godną rzeką , ale z tak wieloma pię knymi parkami, da szanse wielu stolicom ś wiata. Elegancki szklany pawilon został zbudowany w parku Retiro (Parque del Retiro) (architekt Ricardo Velazquez Bosco faktycznie skopiow...
 •  4 roku wstecz
Praga-Walencja kraj-Amsterdam (oczami niespiesznej babci)
Hiszpania zadzwonił a do mnie (znowu i dwa lata pó ź niej). Bilety kupowano z dwumiesię cznym wyprzedzeniem, u nas - przez Pragę do Walencji (z pominię ciem Moskwy) iz powrotem - przez Amsterdam.
 •  5 lat wstecz
Jak kochać Hiszpanię?
Có ż , nie mogę tego zrobić z Hiszpanią ! Był em jednak tylko w Katalonii. Barcelona w ogó le nie jest podana. Tym razem postanowił em zmienić format.
 •  5 lat wstecz
W ramionach morza
Bardzo kocham A. Dode. A inne, poł udniowe, francuskie nazwy (pamię tajcie „Numa Rumestan”) po prostu mnie fascynują . Dlaczego Tarragona, zapytał mą ż ?
 •  5 lat wstecz
Odpocznij i ucz się hiszpańskiego
W zeszł ym roku zaczą ł em uczyć się hiszpań skiego, a najlepszym sposobem na jak najefektywniejszą naukę jest zanurzenie się w ś rodowisku ję zykowym.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »