Pałac Królewski

Pałac Królewski, Palacio Real
Hiszpania, Madryt
Kategorie: Architektura Madryt
Ocena 10.0
10 Na podstawie 3 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 40.4179, -3.71428

Pałac Królewski

Pałac Królewski, Palacio Real
Hiszpania, Madryt
Pałac Królewski znajduje się w zachodniej części miasta. Został zbudowany w połowie XVIII wieku. Ogromny pałac ma luksusowe wnętrze, ozdobione freskami włoskich i hiszpańskich mistrzów, flamandzkimi gobelinami. Szczególne miejsce zajmuje kolekcja starożytnej broni. W pobliżu pałacu znajduje się wspaniały ogród. Teraz Pałac Królewski jest używany przez hiszpańskich monarchów podczas oficjalnych uroczystości.

OPINIE
Wszystkie recenzje (3)
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Mojej ż onie bardzo się podobał o, ja podobał y mi się.3 pokoje. Do samego pał acu zaję ł o nam okoł o 3 godzin, szedł bym za godzinę ))). Ale oddzielona Zbrojownia to tylko wzajemna rozkosz! Tak bogatej kolekcji zbroi rycerskiej pó ź nego ś redniowiecza trzeba jeszcze szukać ! Uwaga, audioprzewodnik oferuje aż.3 opcje - od najbardziej szczegó ł owej do pł ynnej. Wybierz dobrze!!! !
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Po wizycie w Pał acu Kró lewskim w Madrycie na pewno bę dziesz chciał tam wró cić , ponieważ po prostu niemoż liwe jest obejś cie wszystkiego i szczegó ł owe zbadanie pał acu od razu! Bę dą c tam poczujesz się w atmosferze majestatycznego okresu historii Hiszpanii, kiedy był o to potę ż ne pań stwo na mapie ś wiata, któ re posiadał o ogromne kolonie w Ameryce i na cał ym ś wiecie.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Odwiedził em ten pał ac po raz pierwszy i był em zdumiony jego wielkoś cią i przepychem. Moż na tu wybrać się z dzieć mi, dobrzy przewodnicy opowiadają ciekawą historię pał acu. Jeś li bę dę miał okazję , odwiedzę ponownie.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Plaza de Oriente
Brak recenzji
Hiszpania, Madryt
Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Katedra Almudena
Brak recenzji
Hiszpania, Madryt
Architektura, religia
dystans: 0.3 km.
Na mapie
Teatr Królewski
Brak recenzji
Hiszpania, Madryt
Architektura, Teatr i muzyka
dystans: 0.3 km.
Na mapie
Plaza de la Villa
Brak recenzji
Hiszpania, Madryt
Architektura, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 0.4 km.
Na mapie
Targ San Miguel
Brak recenzji
Hiszpania, Madryt
Zakupy
dystans: 0.5 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań