Recenzje i historie o hotelach Costa Brava

Historie turystyczne o Costa Brava dodaj historię
Cena odpowiada jakości
Moimi priorytetami był y: park wodny dla dzieci (10.13, 17 lat), wyż ywienie z peł nym wyż ywieniem, bliskoś ć morza, dostę p do 2 plaż dla urozmaicenia waż enia; centrum miasta, ż eby był o gdzie wyjś ć wieczorem; zakupy; wę ze&#...
 •  8 miesięcy wstecz
Na spokojne i relaksujące wakacje
Odpoczywaliś my we tró jkę z dzieckiem. Rosyjskoję zyczny Martin, mił y czł owiek, zadomowił się . Pokó j był na 4 pię trze, ale mają go na trzecim.
 •  10 miesięcy wstecz
Dobre numery. Jedzenie jest takie sobie
Od profesjonalistó w: hotel poł oż ony jest na 1 linii plaż y, hotel nie jest zaniedbany, pokoje są bardzo zwarte, wygodne, czyste, dobrze posprzą tane.
 •  9 miesięcy wstecz
Bardzo blisko cudownej plaży. Dobre jedzenie, w sam raz i bardzo smaczne?
Idealny dla trio! PERSONEL JEST BARDZO PRZYJAZNY i uprzejmy. Bardzo smaczne i urozmaicone jedzenie. 5 minut spacerem do wspaniał ej plaż y. Cisza wieczorami. Dobre wi-fi na miejscu.
 •  3 roku wstecz
Recenzja Hotelu Blaumar
Jedzenie w hotelu był o wspaniał e. Ró ż norodnoś ć jest znacznie wię ksza i był o coś , czego nigdy nie widział em. Wedł ug lokalizacji hotel jest prawie na drugiej linii, ale do morza jest 40 m.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Espronceda Apartamentos
Hotel jest dobrze poł oż ony 60 km od Barcelony. Podobał o mi się wszystko, co najważ niejsze odpoczynek i morze. Jedyne, co mi się nie podobał o, to palenie w ś rodku.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Hotelu Oasis Park & ​​​​Spa
Hotel jest dobry, pokoje był y sprzą tane, kiedy pytaliś my, nie zadawano ż adnych pytań . Posił ki są normalne, pieczone na obiad i kolację , brak dostę pu do napojó w.
 •  4 roku wstecz
Recenzja GHT Tossa Park Apart-hotel
Izolacja akustyczna jest bardzo sł aba, ale mają ją prawie wszystkie apartamenty i hotele. Ale wszystko inne był o ś wietne. Przypadkowo znalazł em ten hotel w Internecie na podstawie recenzji.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Hotelu Surf-Mar
Zawsze wybieram hotel na 1 linii, zwracam uwagę na to, ż e jest piaszczysta plaż a i oczywiś cie cena jest w moim kryterium. Przy wyborze hotelu waż ną rolę odgrywał y ró wnież recenzje.
 •  4 roku wstecz
Recenzja hotelu La Carolina
Hotel znajduje się niedaleko centrum i plaż y. Wystarczają co cichy, ł adny hotel, basen i ś wietne jedzenie. Jedyne „ale” to internet, to nie internet, tylko cyna, nawet jak kupisz za pienią dze, to i tak nie dostaniesz.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Costa Brava