Recenzje i historie o hotelach Teneryfa

o. Teneryfa (Kanary)  • 
№2. Siam Park
o. Teneryfa (Kanary)  • 
o. Teneryfa (Kanary)  • 
o. Teneryfa (Kanary)  • 
o. Teneryfa (Kanary)  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Teneryfa dodaj historię
Wakacje 2022
Chcę podzielić się z Wami moją opinią na temat tego hotelu! Hotel ma wiele zalet i wad! Zacznę od profesjonalistó w: Dobra lokalizacja, pierwsza linia, dostę p do plaż y, pię kny widok z pokoju, gdziekolwiek dostaniesz pokó j, bę dziesz m...
 •  2 roku wstecz
Przyzwoity hotel?
Na Teneryfę polecieliś my po raz pierwszy i przed wyjazdem nie bardzo zagł ę bialiś my się w to, co bę dziemy tam robić . Poza wulkanem Teide i ró ż norodnoś cią klimatu nic nie był o wiadomo o tej wyspie.
 •  2 roku wstecz
Niedrogi hotel ze świetną obsługą!
3* hotel poł oż ony w miejscowoś ci Caleta, na granicy z miastem Costa Adeja. Na poł udnie od Teneryfy. Dział a na ró ż nych rodzajach posił kó w: od ś niadań po all inclusive.
 •  2 roku wstecz
6 raz na Teneryfie - przegląd porównawczy wrażeń. Część 2
Szó sty raz na Teneryfie – poró wnawczy przeglą d doś wiadczeń . Czę ś ć.1 Ś roda. Idę nurkować , a mó j gang jedzie na plaż ę Obama.
 •  2 roku wstecz
6 raz na Teneryfie - przegląd porównawczy wrażeń. Część 1
Zacznę od tego, ż e dla reszty nie był o nic specjalnego do wyboru (Turcja, Bał kany, Egipt - niezbyt mnie to interesuje), ale brakował o nam reszty i plus zdecydował em, ż e chcę uczyć moje dziecko nurkowania (na Teneryfie znam jednego bardzo dobrego in...
 •  2 roku wstecz
Wyjątkowy hotel
Hotel mieś ci się w bardzo klimatycznym budynku zamkowym. Nigdzie indziej nie widzieliś my podobnej architektury hotelu. Hotel poł oż ony jest w pierwszej linii pię knej plaż y.
 •  4 roku wstecz
Przegląd Interpalace Blue Sea
Hotel podszedł do mnie za cenę , brak rosyjskoję zycznej obsł ugi przyć mił nasze wakacje, przez telefon był tł umacz i jakoś porozumiewaliś my się z nimi gestami.
 •  4 roku wstecz
Dobrze wygląda w internecie. W rzeczywistości schronisko proletariatu…
Nigdzie indziej nie widział em tak niehigienicznych warunkó w. Moim zdaniem karaluchy są stał ymi goś ć mi tego hotelu. Zameldowaliś my się okoł o 22, kiedy wł ą czyliś my ś wiatł o, byliś my po prostu przeraż eni, byli...
 •  4 roku wstecz
Recenzja Turquesa Playa Hotel
Hotel został wybrany przez nas samych, wedł ug kryterium stosunku jakoś ci do ceny. Plaż a jest blisko, w odległ oś ci spaceru. Dobrze czyste, dobrze nakarmione.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Fantasia Bahia Principe Tenerife
Hotel jest szykownie nowy, ale jest przeznaczony dla rodzin z dzieć mi, wszystko jest dla nich zrobione. Polecany tylko dla par z dzieć mi. Hotel został wybrany niezależ nie.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Teneryfa