Jak kochać Hiszpanię?

16 Czerwiec 2019 Czas podróży: z 01 Czerwiec 2019 na 09 Czerwiec 2019
Reputacja: +1791.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Có ż , nie mogę tego zrobić z Hiszpanią ! Był em jednak tylko w Katalonii. Barcelona w ogó le nie jest podana. Tym razem postanowił em zmienić format. Ł ą czymy wakacje na plaż y z wycieczkami! Wybieramy miasto, hotel i ruszamy. Myś lę , ż e nazywa się to „wycieczką pakietową ”. Powiem ci - bardzo mi się podobał o! O hotelu już pisał am. Dobra 3+. Czysta plaż a kapelana, bardzo pię kna w pobliż u. Z balkonu widać nawet PortAventura. Baseny w hotelu są normalne, otwarte tylko od 10.00, wię c nie moż na pł ywać przed ś niadaniem. W wię kszoś ci „opalał y się ” tam rę czniki przedsię biorczych mieszkań có w hotelu. Czę ś ć plaż owa naszych wakacji był a ś wietna! Najważ niejszą rzeczą tutaj był o Morze. Jest pię kny, czysty, przezroczysty lazur! , mię kki piasek itp. . . lodowaty! Jestem sł ynnym pingwinem. Pł ywam w każ dej wodzie, w każ dej temperaturze, ale ż ona mi nie pozwolił a. Na mostach z plaż y Kapelanó w moż na był o przejś ć na nasyp. Jest wystarczają co duż o kawiarni i restauracji. Bardzo przyjemnie jest posiedzieć w kawiarni przy szklanej karafce wina lub sangrii i podziwiać pię kne Morze. Lubił em spacerować aleją palmową . I mał a fontanna ś wietlna i muzyczna, też mi się podobał o. Salou to urocze miejsce! Jakby nie był o doś ć morza, to i tak "pł ywał em" w hotelowym basenie. On też jest cał kiem fajny. Hotel otoczony jest licznymi kawiarniami i restauracjami. O niektó rych napiszę . Restauracja dAlbert jest prawie przy molo. Zró ż nicowane menu, zaró wno hiszpań skie, jak i europejskie. Bardzo fajne miejsce wieczorem. Dobra obsł uga, ś rednie ceny, akceptują karty. Szmer na nasypie. Wypiliś my tam kilka razy kawę i sangrię . Czysto, mił a, szybka obsł uga. Akceptują karty. Nie odwiedził em wieczorem. Muszę powiedzieć , ż e moja karta w euro z pay-passem był a akceptowana wszę dzie. W Alcampo (Auchan) był a kartka w hrywnach. Nie był o problemó w. O Mar, oczywiś cie restauracja rybna. W akwarium pł ywają skorupiaki, któ re bę dą ugotowane na Twoich oczach. Wzię liś my doradę pieczoną w soli. Podobał a mi się gra sł ó w „dorada na Costa Dorado”. Pię knie, czysto i nawet wieczorem, nie gł oś no. The Garden, skromny lokal obok naszego hotelu. Kuchnia urozmaicona, porcje duż e, mił a obsł uga i rozsą dne ceny. Za rogiem hotelu znajdował się Auchan. Jeś li pó jdziesz trochę Spar i trochę wię cej Michał a Anioł a. Wszę dzie truskawki, wino, ser, jamon i musują ce bvlo. Zł e wino się nie pojawił o. Pró bowaliś my obją ć ró ż ne regiony. Począ tkowo Freiheinet bardziej lubił Codornu. Ale wszyscy pili! Program wycieczki ró wnież okazał się sukcesem. Wycieczka do Andory z przewodnikiem hotelowym i Tarragona z BusPlanem był y doskonał e. Kto jedzie do Salou, moge przedstawic prospekty, bedziesz w stanie z wyprzedzeniem zorientowac sie na czas i koszt. Oto Barcelona. Nawet nie chciał em iś ć . Poprzednie dwa razy nie był y imponują ce. Nawet teraz nie jestem pod wraż eniem. I pię kny i nie gorą cy, ale. . . to nie jest moje miasto. Mą ż zrobił kilka zdję ć . Odbyliś my dobry spacer po mieś cie. Siedzieliś my w kawiarni Crema Canela. Lena, moja przyjació ł ka, i ja znaleź liś my go podczas naszych ostatnich wizyt. Prawdopodobnie powinien przenieś ć się do Madrytu. Z kilkoma wyją tkami i pewnymi subtelnoś ciami. ru, moż emy zał oż yć , ż e wyjazd się odbył , ale znowu nie moż na był o zakochać się w Hiszpanii! Moż e przyjdę ponownie. Dziecko jest bardzo zainteresowane Port Aventura.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Кафе рядом с отелем The Garden
Отель Best Los Angeles.
Ресторан O Mar.
Фонтан Салоу. Который вечером светомузыкальный.
Мост Дьявола. Таррагона.Барселона.
Барселона.
Храм Святого Семейства.
Барселона. Порт.
Храм Святого Семейства
Барселона.
Барселона
Барселона
Готический квартал. Барселона.
Барселона
Барселона Гауди.
Барселона.
Пляж Капелланов.Салоу.
Натюрморт или классика Испании.
Салоу
Салоу. Пляж.
Пиренеи. Андорра.
Хамон. Испания.
Пляж. Салоу.
Салоу.
Пляж Капелланов.
Средиземное море.
Средиземноморский балкон.
Таррагона.
Пляж Капелланов. Салоу.
Гаспаччо в Салоу.
Море и сангрия. Mur Mur Салоу.
Подарки из Испании.
Испания.
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Podobne historie
Uwagi (16) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara